ב"ה יום שני, ב' טבת תשפ"ב | 06.12.21
עושים קופה על הגב של הרבי ● מאמר דעה

כל מוסד חבד"י ראוי לשמו עוסק כמובן גם ב'מבצע צדקה', שחלק חשוב ממנו הוא חלוקת קופות צדקה רבות בעירו ואזורו ■ לאחרונה הבחנתי בתופעה, שמוסדות רבים עיצבו לעצמם קופת צדקה, שעל דופנה מופיעה תמונה גדולה של הרבי ■ מי שיעצור לרגע ויחשוב על העניין, יבין לבד שתמונה של נשיא הדור על קופה זהו לגמרי היפך הכבוד וכו', ויש לשער שלפני ג' תמוז אף אחד לא היה מעיז לעשות דבר כזה, בגלל הרגש הטבעי, וכאמור – הפשוט והבסיסי, לרבי ולכבודו ■ הרב יוסף-שמואל גערליצקי במאמר דעה נוקב ומיוחד


ישנם נושאים שמשפיעים נוהגים לשים עליהם דגש מיוחד בהתוועדויות וחובה עליהם לדבר עליהם, לתבוע ולעורר אותם, כמו למשל הוספה בלימוד החסידות, אהבת ישראל – שהיא היסוד לכל 'עשרת המבצעים', וכיוצא בהם. דברים שתמיד יש לעסוק בהם ולעורר אודותם, וכמו שמפורש בס' 'היום יום' (כ"ד תשרי): "..הנה בכל התוועדות הרי ראשי המדברים תובעים מאת המסובים שייטיבו הנהגותיהם ודרכיהם, שיקבעו עתים ללמוד דא"ח ושישמרו הקביעות.."

לאידך, ישנם דברים שלגודל פשטותם נראה שאין צורך לדבר עליהם כלל וודאי שאין צורך לכתוב אודותם, שהרי הם דברים פשוטים ויסודיים, האמורים להיות ברורים וידועים אצל כל חסיד. והרי 'לא מתאים' לכתוב, להעיר ולהאיר, בדברים פשוטים כל כך.

אלא שלדאבוננו, מפני חושך הגלות ההולך ומתגבר ו'מחשיך' יותר ויותר ככל שמתקרבים לימות המשיח (כמפורש בתוס' קידושין מ"א,א' "שבכל יום ויום הגלות מתגבר עלינו"), נוצר צורך להבהיר ולכתוב גם בדברים פשוטים שכאלו, שבעבר היו מופרכים מעצמם.

במה דברים אמורים? כל מוסד חבד"י ראוי לשמו עוסק כמובן גם ב'מבצע צדקה', שחלק חשוב ממנו הוא חלוקת קופות צדקה רבות בעירו ואזורו, ול'הידור מצוה' משתדל כל אחד שתהיה הקופה נאה ומושכת את העין, כידוע ומפורסם.

והנה לאחרונה הבחנתי בתופעה שמוסדות רבים עיצבו לעצמם קופת צדקה שעל דופנה מופיעה תמונה גדולה של הרבי. כשהגיעה לידי קופה כזאת, שאלתי את מנהל המוסד "מאי האי? מה לתמונה של הרבי ולקופה?", ענה לי כמסיח לפי תומו: "הרי כך ייכנס הרבה יותר כסף לקופה, כי הרי כולם מוקירים ומכבדים את הרבי".

השבתי לו "כן, נכון הדבר, כולם מכבדים את הרבי – חוץ ממך!", כמובן שהחל להתווכח ו'לא הבין' "מה הבעיה בזה?", לא נכנסתי להסברים ארוכים, ורק שאלתי – "האם היית מדפיס את התמונה של אביך על הקופה?"

לא היה צריך יותר מכך, ואיש שיחי הרגיש מיד את האבסורד שבדבר. כנראה שכשהדפיס את התמונה לא חשב על כך כלל ולא עלה על דעתו שאין זה כבוד לליובאוויטש וודאי לא לרבי.

הדבר בולט ביותר כשרואים מקומות כמו חנויות ואשנבי בנק שיש בהם כו"כ קופות צדקה, שעל דופנן מודפסות תמונות של ילדים חולים, מסכנים וכיו"ב, שהרי הצדקה היא עבורם. האם זהו המקום להכניס את תמונת פני הקודש?

זכורני כשהרבי החל לעורר על מבצע צדקה (שהייתה מחמשת המבצעים הראשונים) אמר הרבי בהתוועדות שלא ידפיסו בכלל שם חב"ד על הקופות, כדי שלא יאמרו "כבוד עצמו הוא דורש". הרבי אף הביא את דברי הגמרא (קידושין ל"א,א') "בשעה שאמר הקב"ה אנכי ולא יהיה לך, אמרו אומות העולם לכבוד עצמו הוא דורש, כיון שאמר כבר את אביך ואת אמך חזרו והודו למאמרות הראשונות".

– היינו שמטרת מבצע צדקה, בתור אחד מהמבצעים, הוא להפיץ צדקה וחסד בעולם לכל מטרה טובה.

אך מלבד הסבר זה, הרי מי שיעצור לרגע ויחשוב על העניין יבין לבד שתמונה של נשיא הדור על קופה זהו לגמרי היפך הכבוד וכו', ויש לשער שלפני ג' תמוז אף אחד לא היה מעיז לעשות דבר כזה, בגלל הרגש הטבעי, וכאמור – הפשוט והבסיסי, לרבי ולכבודו. יש לזכור ולהזכיר תמיד שבכל פעם שעושים ומדפיסים משהו ברבים בשם חב"ד – צריך לחשוב טוב האם זה יגרום לכבוד ליובאוויטש ולכבודו של הרבי או ח"ו להיפך.

בטוחני שמנהלי המוסדות ובתי חב"ד יסכימו לוותר על כמה שקלים ש(אולי) יכניסו הקופות למוסדותיו, למען כבודו של הרבי, ויחליפו את קופות הצדקה שיהיו באופן שיתאימו הן לרצונו הק' של הרבי והן לכבודו ולכבוד ליובאוויטש. וכאמור – אין זה אלא דבר הפשוט.

כ"ד בתמוז תשס"ח
הגב לכתבה

תגובות
104
1. הרעיון בבסיסו נכון
שאסור להשתמש בתמונתו של הרבי לדברים שאינם 100 אחוז קדושים, אבל לצערנו צודק בעל המוסד - רק כך ייכנסו כספים לקופות
כ"ג בתמוז תשס"ח
2. כל הכבוד לרב גערליצקי
שאינו חת לפרסם את הדברים כהוויתם

הם נכונים ובמקומם
כ"ג בתמוז תשס"ח
3. שאלת תם
מה מופיע על קופות הצדקה של מוסדות חב"ד תל אביב?
כ"ג בתמוז תשס"ח
4. קצת מחשבה
קופת צדקה זה דבר קדוש, בסופו של דבר, ואני באמת לא מבין את הבעיה להדפיס תמונה של הרבי, ראש בני ישראל ומשיח ה'. אם אתה מניח קופה כזאת ברכב הפרטי - יצאת נשכר מכאן ומכאן, גם קופת צדקה וגם תמונה של הרבי לשמירה והצלה.
כ"ג בתמוז תשס"ח
5. הכותרת לא במקומה
למערכת היקרה אני מצפה מכם להחליף את הכותרת, היא ממש לא מתאימה
כ"ג בתמוז תשס"ח
6. למגיב 1
מה בדיוק לא קדוש בקופות צדקה?
כ"ג בתמוז תשס"ח
7. מגיב 3
נדמה לי שלמוסד שמכבד את עצמו אין קופות צדקה כאחרון האמנון-יצחקים


ולעצם המאמר - מסכים עם כל מילה
כ"ג בתמוז תשס"ח
8. לא נכון
יש לנו קופות צבאות ה' לחדרי ילדים ולסלון שיצאו הרבה לפני ג' תמוז,בסיסות תש"ן, ויש עליהם תמונה של הרבי.
כ"ג בתמוז תשס"ח
9. זה לא חכמה להיות נגד
כ"ג בתמוז תשס"ח
10. אם זה העבירה הכי גדולה אז אנחנו במצב טוב
כ"ג בתמוז תשס"ח
11. רק אחרי ג' תמוז ייתכן שמתעלמים מדברי הרבי המפורשים
זה קצת יותר חמןר מתמונה של הרבי על קופה
כ"ג בתמוז תשס"ח
12. לכל המגיבים - לא הבנתם את דברי כותב המאמר
אין לו בעיה עם קופה שיש עליה תמונה של הרבי שאינה לה מטרה ריווחית או שנוררית. הבעיה מתחילה בכל מיני שלוחים שמוצאים את שמו של הרבי לשווא
כ"ג בתמוז תשס"ח
13. דברים כהוויתם
ישר כח
איזה אומץ יש לו.
מבלי לחשוש "מהמוסדות"
כ"ג בתמוז תשס"ח
14. רק בארץ
ריח רע מאוד נודף משיטת ההתרמות של השלוחים בארץ. לא תראו דבר כזה בארה"ב או באירופה,

רק בארץ השלוחים נראים רע
כ"ג בתמוז תשס"ח
15. מה רע בתמונה של הרבי? רק בגלל שהשלט שלך בארלוזורוב הוא אנונימי
זה לא אומר שאי אפשר לתת הסבר ויזואלי לתורמים מי זה ליובאוויטש או חב"ד. כשרואים תמונה,תורמים כי אוהבים את הררבי. לא כל אחד יודע מה זה חב"ד. (ובמקום שליחותי גם לא כל א' יודע לקרוא)
כ"ג בתמוז תשס"ח
16. ל14
תאכל מלווה מלכה ותשתף באיזה פארבריינגען,תספר סיפור מהרביים ותירגע
כ"ג בתמוז תשס"ח
17. למגיב 14, תתבייש לך
לא נסלח לך גם אז נאמר בבדיחותא

שליח בארץ
כ"ג בתמוז תשס"ח
18. למה זכור לי
שראיתי קופות עם תמונות של הרבי גם בתל אביב?
כ"ג בתמוז תשס"ח
19. זו גוזמה מיותרת
ההכנסות של קופות הצדקה הן קודש לבית חב"ד ולפעילות בית חב"ד, וכמו שעל כל פרוספקט/מודעה/גיליון של בית חב"ד דואגים לשים תמונה של הרבי - כדי להבהיר מי אחראי ומי היוזם של כל הפעילות הזו - אין שום "ניצול" של תמונת הרבי על גבי קופות צדקה.

ובטוחני כי הרבי לא היה מתנגד לשימוש בתמונותיו לצרכי קדושה.
כ"ג בתמוז תשס"ח
20. יסלח לי כבוד הרב,
אין דבר מתבקש ולגיטימי יותר מתמונה של הרבי על קופת צדקה שמיועדת לעזור לבית חב"ד.

אין צורך לחפש להיות אדוקים יותר מן האפיפיור.
כ"ג בתמוז תשס"ח
21. לרענן את זכרונו
גם לפני ג' תמוז יצאו קופות עם תמונה של הרבי. ואין קופת צדקה שהיא סתם - גם אם היא בחדר ילדים. עצם הרעיון של צדקה הוא שנור!
כ"ג בתמוז תשס"ח
22. מגיב 20
מילה בסלע
כ"ג בתמוז תשס"ח
23. חב"ד לא צריכה להשתמש בכלל בקופות צדקה
זה אף פעם לא עשה לנו טוב
כ"ג בתמוז תשס"ח
24. לתשומת לבכם
קופות צדקה עם תמונה של הרבי הם בד"כ גם עם יחי
כ"ג בתמוז תשס"ח
25. למגיב 14
זה לא אשמתם של השלוחים בארץ
הם מתמודדים עם כל מיני ארגוני "חסד" והחזרה בתשובה
הם צריכים לדבר בשפה שלהם
כ"ג בתמוז תשס"ח
26. השלוחים המשיחיסטים
שמים תמיד תמונה של הרבי עם מסר של גאולה
כ"ג בתמוז תשס"ח
27. למגיב 26, מספיק להאישם את המשיחיסטים בכל דבר
זה כבר יצא מהאופנה מזמן
כ"ג בתמוז תשס"ח
28. כל מילה בסלע!!
יש לציין שאני חשוב על העניין הזה כבר הרבה זמן הרב גרליצקי ממש הוציא לי את המילים מהפה
כ"ג בתמוז תשס"ח
29. תגובות לא ענייניות
חבל שהמערכת מאשרת כאן תגובות בסגנון של 16
כ"ג בתמוז תשס"ח
30. תמונה של הרבי אף פעם לא מזיקה
בכלל לא מסכים עם הרעיון הכללי
כ"ג בתמוז תשס"ח
31. התמונה לא משקפת את המאמר
וחבל, הייתם צריכים לשים תמונה של קופה עם תמונה של הרבי
כ"ג בתמוז תשס"ח
32. מעט צורם
מעט צורם שכותב המאמר דנן מתריע מפני תופעות שלפני ג' תמוז לא היתה תעוזה לעשותם, בה בשעה שהוא עצמו - לפני שנים ספורות - עמד בראש 'קמפיין' גדול של פרסום בכל העיתונות לעורר על מבצע תפילין בחתימותיהם של מאות רבנים, וזאת מבלי להזכיר במילה אחת שמחולל מבצע תפילין הוא האדמו"ר מליובאוויטש!

וכאן נשאלת אפוא שאלת תם: האם 'קמפיין' כזה היה 'עובר' לפני ג' תמוז? האם הרב גערליצקי עצמו היה מעז לערוך פרסום שכזה בלא לאזכר את שמו של הרבי כמחולל מבצע תפילין?!

ובלשונו של הכותב דנן: בטוחני שהעומדים בראש ה'קמפיין' הנזכר יסכימו לוותר על חתימותיהם של מספר רבנים, ובלבד ששמו של מחולל מבצע תפילין יוזכר במודעות המדוברות!
כ"ג בתמוז תשס"ח
33. סליחה כבוד הרב אבל יש כמה אי דיוקים במאמר !
1- גם לפני ג' תמוז היו קופות עם תמונה של הרבי:

וידוע הסיפור של קיבוץ כפר מסריק שתרם את הקופות בצורה של חלב (ריביעון) למסודות נפש חיה בקריות בשנת תש"נ לאחר שהקיבוץ ניצל מסופה חריפה באותם ימים בברכתו של הרבי.

2- יואיל כבודו להסביר לי איך התמונה של האדמו"ר הזקן על הקופות של כולל חב"ד לא נחשבים כחילול הקודש ובודאי היו קיימים לפני ג' תמוז ובודאי היו לעני הרבי ומשום מה הרבי לא זעק לא העיר ולא דיבר על חילול שם ליובאוויטש?

אז ממה נפשך או שזה לא חילול שם ליובאוויטש או חילול שם ליובאוויטש בדרגה מינורית כזו לא הפריע לרבי ?

בנוסף הייתי מצפה ברב בישראל להביא סימוכים הלכתיים לדבריו מאמר כזה זה קצת דומה לתרגום של הנותן לשכוי בינה = הנותן לחולה יוגורט.

למי שלא יודע:
הנותן: למי נותנים לחולה בריא לוקח לבד
לכן לשכוי פירושו חולה

ומה נותנים לחולה נותנים יוגורט אז בינה פירושו יוגורט.

שבוע טוב !
כ"ד בתמוז תשס"ח
34. שנים רבות על הקופה של כולל חב"ד יש תמונה של אדמו"ר הזקן!
אם על הקופה יש שם של מוסד חבד"י - על כך אין תלונות לרב גערליצקי,

ואם על זה אם הסכמנו - הרי על הלוגו של כמעט כל מוסד חבד"י יש תמונה של הרבי?

===============================================

זאת ועוד והוא העיקר:

שנים רבות (ואלי גם היום, אינני מעודכן) היה על הקופה של "כולל חב"ד לצדקת רמבעה"נ") תמונה של רבינו הזקן!!! והיא מופצת בכל העולם!

כ"ד בתמוז תשס"ח
35. למה ללכת רחוק
יש מכתב מפורש מהרבי שבו כותב לאדם ששם על הקבלות של מוסדותיו תמונת הרבי שעליו לא להשתמש עם תמונתו לשם כך ואם לא זוכרים אשלח צילום ממכתב זה הוא יישנו בידי
כ"ד בתמוז תשס"ח
36. צודק ביותר כבוד הרב
השימוש בשנים האחרונות בתמונתו ובשמו של הרבי איבד כבר את הכיוון. ישנם שמתוך כוונה טובה ו'חסידית' מדפיסים במקומות לא ראויים את תמונתו של הרבי.

אני בטוח שהם חושבים שהם עושים 'מבצעים' שאנשים יביטו בהוד פני ק' של הרבי, אבל הם עושים מעשה שטותי וגורמים בפעמים רבות להיפך הגמור מכוונתם. ממש גורמים לזלזול ברבי.
כ"ד בתמוז תשס"ח
37. חביב מברינוא
זכור לי מתקופת לימודי בברינוא שהי' שמה אברך אחראי על הקופות של הישיבה והפיק קופות עץ יפות עם תמונה של הרבי ועבר בדולרים והביא מתנה לרבי קופה כזאת, אינני זוכר הפרטים אבל נדמה לי שיש גם תמונה מזה, מישהו בצרפת יכול לאשר ולהעלות יותר פרטים.

חוץ מזה אם כבר מעלים את הנושא במיוחד עם הכותרת הרעשנית הזאת כדאי כבר ללכת יותר רחוק וללבן ענין אסיפת כספים בכל מיני מוסדות והכל בשימוש שם הרבי, לא רק קופות אלא לגופו של ענין.

יש לצערינו מוסדות הגורמות חילול השם בגלל אי סדירות בניהול הכספים וכדו' ודוקא הם הם אלו שמנופפים הכל בשם הרבי ותמונות בפלייערים ובהזמנות לדינערים עד שלפעמים זה כבר גובל בגועל נפש ואכ"מ.

שיעשו קצת סדר בליובאוויטש.
כ"ד בתמוז תשס"ח
38. ל34
אולי זה מכתב פרטי לאיש מסוים,ולא הוראה לרבים?
כ"ד בתמוז תשס"ח
39. ל23
יש משהו שנקרא "מבצע צדקה" זה חלק אחד מעשרת המבצעים שמשום מה לא שומעים עליהם הרבה,חוץ ממבצע תפילין. בכל אופן, הרב מליובאוויטש ביקש שתהי' קופה בכל בית. מאוחר יותר בערב ר"ה של תש"ן הרבי ביקש להצמיד קופות לקיר במטבח. אז אם שליח עוסק במבצעים,כנראה שהוא גם צריך לחלק קופות,ואם מקבל הקופה רוצה לתרום את הכסף שנתרם שם לשליח,מה רע בזה?
כ"ד בתמוז תשס"ח
40. פיקוח נפש
כשראיתי את הכותרת, חשבתי לתומי שהכתבה עוסקת בכאלה שמשתמשים בשם חב"ד ובשמו של הרבי לאיסוף כספים למוסדותיהם, אך ביחד עם זה גוזרים קופון קטן לכיסם.

כאלה שנהנים מרמת חיים כלכלית גבוהה,, למרות שעיסוקם הבלעדי הוא שליחות לכאורה, ולמרות שלפי הידוע, המקור לכך אינו יכול להיות מהוריהם או הורי נשותיהם.
כ"ד בתמוז תשס"ח
41. כבוד הרבי
כבר שנים רבות שאנשי חב"ד בארץ איבדו כל רגש של כבוד ודרך ארץ לרבי
כ"ד בתמוז תשס"ח
42. פעם אמר הרבי כי עלינו ללמוד מאחרים לדוג' חינוך ברוח בית יעקב בצניעות.
פעם אמר הרבי כי עלינו ללמוד מאחרים לדוג' חינוך ברוח בית יעקב בצניעות.
כ"ד בתמוז תשס"ח
43. מופרך ומושלל:
"בטוחני שמנהלי המוסדות ובתי חב"ד יסכימו לוותר על כמה שקלים ש(אולי) יכניסו הקופות למוסדותיו...." - מופרך שמישהו יוותר על שקל.
כ"ד בתמוז תשס"ח
44. מאמר חשוב ביותר
אני מזדהה עםכל מילה כמו תמיד מאמריו של הרב גערליצקי ניחנו בהיגיון בריא.
כ"ד בתמוז תשס"ח
45. נו נו
הייתי שמח לשמוע ביקורת זו דווקא משליח חסר אמצעים ולא שליח שמבוסס דיו אין ספק שהדברים היו מתקבלים יותר.
כ"ד בתמוז תשס"ח
46. מאמר בהחלט טוב
כ"ד בתמוז תשס"ח
47. כמדומני
שקופות כאלה היו למראה עיני הרבי
כ"ד בתמוז תשס"ח
48. הבהרה
כמדומני שאין כוונת הכותב לדבר באופן עקרוני שישימו תמונה על קופה, אלא העובדה שעושים "מסחרה" רח,ל מהרבי
כ"ד בתמוז תשס"ח
49. צודק הרב
להוציא את הקופות עם התמונות של הרבי מילובאוויטש, וכל המקדים הרי זה משובח!
כ"ד בתמוז תשס"ח
50. למגיב 35
אדרבה, תמציא מכתב זה לכל הגולשים
כ"ד בתמוז תשס"ח
51. מאמר מצוין!!
כ"ד בתמוז תשס"ח
52. אכן
רק השלוחים בארץ מזדקקים לתרומות ונאלצים לפשוט יד, בעוד שבחול השלוחים נהנים מרווחה כלכלית
כ"ד בתמוז תשס"ח
53. רוב התגובות פה מביישות את כותביהן, חוץ מ...
או שכתבו את הדבר הנכון והפשוט: יתכן בהחלט שהמאמר צודק, אבל האם זו הבעיה שלנו בימים אלו?

הלוואי שאלו יהיו הבעיות הכי גדולות של חב"ד!
כ"ד בתמוז תשס"ח
54. אני דורש ממערכת שטורעם למחוק את התגובות הפוגעות במרומז ברב גרליצקי
מי שמכיר אותו יודע שהמדובר בשליח שאחרי שלושים שנות פעילות בשליחות עדיין עובד כל יום מבוקר ועד ערב עד מיצוי הנפש להשיג פרוטה ועוד פרוטה למען המסדות והשלוחים הרבים שתחתיו. את מה שהוא יודע על קופות צדקה הרבה שלוחים עוד צריכים ללמוד. רוב השלוחים התקציב שלהם בשנה לא מדיע לגרעון שלו בחודש אחד
כ"ד בתמוז תשס"ח
55. למגיב 54
אתה פראנויד כנראה. קרא היטב את כל התגובות, כולן עניינות. חבל שאתה מחפש להיפגע במקום שפשוט אין צורך
כ"ד בתמוז תשס"ח
56. הרב גערליצקי
אתה צודק, אבל...

דברים אלו הם מסוג הענין של "או שאתה מספיק בעל הבחנה ורגש חסידי מינימלי, ואתה מבין את זה לבד, ואין צורך שיבוא מישהו שיסביר לך.

או שאין לך את זה - ואז גם אם יבוא הרב גערליצקי ויצביע על דבר זה, תמיד יהיה לך שאלות ותמיהות, ואולי ככה, ולמה ככה, וכל כיו"ב",

אבל, אל יאוש, תמשיך לעורר, וכולי האי ואולי אחד מהסוג השני יפנים את הדברים ויפעלו פעולתם.
כ"ד בתמוז תשס"ח
57. כאן המקום להעיר
הרב גרליצקי, יישר כח על הדברים הכל כך פשוטים, וכל כך לא "פשוטים" היום.

ולהעיר שהרבי עצמו כתב לר' מרדכי ברון מכפר חב"ד, כשהוא רצה להנפיק מחזיק מפתחות עם תמונה של הרבי, והכניס את זה לרבי לאישור (כן, פעם היו מכניסים דברים כאלו לאישור הרבי, ולא היו חושבים לבד "שזה כבוד גדול לרבי, והרבי ישמח בטח" [ואני גם יעשה בינתיים קופה מהצד...]) -

והרבי כתב לו שאפילו עבד עברי לא נמכר על אבן הטוען... וד"ל
כ"ד בתמוז תשס"ח
58. שלוחים באה"ק לעומת שלוחים בחו"ל
ישנם ישראלים החושבים שבחו"ל הכסף גודל על העצים וכל השלוחים עשירים. הלואי שהי' כך. אני מכיר עשרות שלוחים בחו"ל (באמריקה) שלחוצים ביותר מבחי' כלכלית. יתן ה' ויחזור ויתן לכל השלוחים, בארץ ובחו"ל, ולכל אנ"ש ולכל בנ"י פרנסה בכבוד במנוחה ובהרחבה גדולה!
כ"ד בתמוז תשס"ח
59. מגיב 58
אף אחד לא אמר שכל השלוחים באמריקה עשירים, אבל בהחלט מצבם טוב לעומת השלוחים בארץ וד"ל
כ"ד בתמוז תשס"ח
60. מענין לענין
היום מקובל מאוד לעשות הגרלות, התרמות, ומבצעים וכיו"ב, על סכומים של 770, כידוע ומפורסם. והגדיל לעשות נחום מזרחי שי' שקרא למסעדה שלו "מסעדת 770", ועוד הולך לעצב אותה בצורת 770.

אך זכור לי, שפעם בשנות הממ'ס היתה מודעה בעיתון כפ"ח על התרמה (אם אינני טועה להדפסת תניא) בסכום של 770 ש"ח, ויצאה מיד תשובה חריפה מהרבי למערכת כפ"ח, הכיצד מעיזים לעשות ביזנס מ770, ושלא יפרסמו יותר מודעות כאלו.

אשמח אם מישהו יוכל להזכיר את פרטי העניין במדוייק, ומדוע לא נתפסמה הוראה זו.
כ"ד בתמוז תשס"ח
61. מגיב 57
אבל כדי לצאת ידי חובת המחאה חובה לומר את הדברים אחת ולתמיד, ולשומעים יונעם
כ"ד בתמוז תשס"ח
62. ומהי דעת המזכירות? בתגובה שלפננו
וכך כותב הרב חדקוב לר' זעליג סלונים:

נ.ב. לפליאתנו הגדולה בא[ה] לידנו טופס קבלה מ"שכון חב"ד ירושלים", ובה תמונת כ"ק אדמו"ר שליט"א. והנה מעולם לא ראינו דבר נהוג כזה בשום מוסד ממוסדות חב"ד, ולפלא שנעשה הדבר מבלי לשאול וכו'. ובפרט שיש מקום למי שיראה כזה לחשוב אשר כ"ק אדמו"ר שליט"א הוא המבקש את הנדבה וכו' וד"ל.

מופיע בתשורה של משפחת וילהלם לונדון תשס"ד.
כ"ד בתמוז תשס"ח
63. למגיב 62 היקר
יש הבדל גדול. קרא היטב את תשובתו של הרבי וחזור אלינו עם המסקנות
כ"ד בתמוז תשס"ח
64. תמונה של הרבי אף פעם לא מזיקה
מילא אם היה מדובר בעלונים שנזרקים לפח חלילה, אבל על קופה שהיא קדושה בעיני כולם?!
כ"ד בתמוז תשס"ח
65. לא פשוט להיות פשוט
בקיצור, איך שלא תהיה המסקנה, אם בכלל תהיה, "דבר הפשוט" זה בודאי לא...
כ"ד בתמוז תשס"ח
66. "לפני ג תמוז לא היו מעיזים!!!" - האמנם?
צבלי להכנס לגופו של ענין, רציתי רק להעיר על דבר מעניין במאמר זה, שיש בו כדי ללמד להרבה ענינים אחרים:

הרב גערליצקי כתב "יש לשער שלפני ג' תמוז אף אחד לא היה מעז להדפיס קופה עם תמונה של הרבי".

והנה מסתבר, כפי שהעירו מגיבים רבים, שנדפסו גם נדפסו, במקומות רבים, קופות עם תמונות הרבי, ויש טוענים שאף היו למראה עיני הרבי וזכו להסכמה.

אילו לא בא המאמר אלא להמחיש לנו את השטות שבקלישאה זו "לפני ג' תמוז זה לא היה קורה...", דיינו.

אם תשימו לב, בכל מאמר פנים-חבד"י, כמעט בכל נושא שהוא, בין אם נגד המשיחיסטים או נגד האנטים, נגד האינטרנט או נגד התבטאות חבד"ית בתקשורת, ועוד ועוד, תמיד יזדעק הכותב "האם מישהו היה מעז לעשות/לומר/להתבטא/לפרסם כך לפני ג' תמוז".

ובכן, רב לכם ידידיי הפובלציסטים החבדיי"ם, נעשו גם נעשו, ונאמרו גם נאמרו דברים שאינכם מסכימים עימם, גם בחיים חיותו של הרבי. היו משיחסיטים, והיו אנטים, היו פירסומים "שמרחיקים מחב"ד", והיו פרשנויות מרחיקות לכת לדברי הרבי, היו שחיתויות, גם בכספי חב"ד וגם בכספי הרבי עצמו (ע"י הקרובים לצלחת), היו התבטאויות מביכות בתקשורת, היו בעלי-תשובה תמהוניים, היו חסידים שדיברו בחוצפה אל הרבי עצמו, וששיקרו לו. היה נוער שוליים, והיו עליות ומורדות בהנהגת המשפחה החבדי"ת ובעיקר מורדות בהתנהגות הבחורים התמימים בישיבות, גם ליד הרבי.

אז תעשו טובה, ותמחקו את הקלישאה הזאת "לפני ג' תמוז זה לא היה קורה", עם כל הסימני קריאה הנהוגים לאחריה, מהלכסיקון. לפני ג' תמוז לא היו משתמשים בקלישאה הזאת...
כ"ד בתמוז תשס"ח
67. אוח, אוח
תגובה 66 ראויה לקבל מאמר דעה משל עצמה

תענוג
כ"ד בתמוז תשס"ח
68. תגובות למגיבים
א. כפי שכתב הרב גרליצקי, למי שיש קצת חוש בהרגש לרבי אלו דברים פשוטים. ודאי שאצל מי שחסר החוש הזה, הדברים אינם פשוטים או לא נכונים לדעתו.
ב.הבדל גדול בין קופות הצדקה שעליהן הציור של אדמו"ר הזקן ובין תמונה של הרבי. הציור של אדמו"ר הזקן זה כמו הקופות עם ציור הבן איש חי וכיו"ב, שברור שהציור אינו אלא לסגולה וכיו"ב, ולא שתורמים לצדיק. יש גם קופות של כולל חב"ד שעליהן ציור של רבי מאיר בעל הנס עצמו...
ג.למגיב 66: ב"לפני ג' תמוז" יש כו"כ שלבים, כמובן שאין ראיה מדברים שנעשו אחרי כ"ז אדר, ובכמה נושאים אין ראיה גם מדברים שנעשו אחרי תשמ"ח, שאז הודיע הרבי מפורשות שיותר אינו מתערב בפרטים הקטנים, אלא סומך על מה שגילה דעתו בעבר ועל שיקול דעתם החסידי של החסידים.
כ"ד בתמוז תשס"ח
69. למגיב 68
מסכים כמעט עם כל מה שכתבת, למעט העובדה שנכון, גם לפני ג' תמוז היו פורצי גבול (ולא מלשון ופרצת) אבל אז זו היתה תופעה שולית, כמעט בלתי מורגשת, ואילו עכשיו זה הרבה יותר משמעותי
כ"ד בתמוז תשס"ח
70. דברים כדורבנות!
כמים קרים על נפש עייפה
כ"ד בתמוז תשס"ח
71. מצוה לפרסם
מספר הרה"ח ר' חיים ברוך הלברשטם (המכונה: wlcc), כי מימיו לא זכה לקבל מענה או יחס כל שהוא מהרבי על פעולותיו בהקלטת ההתוועדויות והפצתם, מלבד משני פעמים משום מעשה שהיה.

בפעם האחת והנוגעת לעניינינו - מעשה שהיה כך היה:

היה חסיד שלקח על עצמו לפרסם על ההתוועדויות הגדולות של הרבי בעיתונות האמריקאית. פעם חשב להוסיף שורה בתחתית המודעה: "לאחר ההתוועדות אפשר לרכוש הקלטה במשרדי wlcc...".

רח"ב התנה את השורה הזו בכך שהרבי יאשר אותה.

והרבי ענה בזה"ל: "אפי' ע"ע אין מוכרין אותו על אבן המקח".

ותרגומו: אפילו עבד עברי, הנמכר בגניבתו וכו', אסור למוכרו בציבור ויש לעשות זאת באופן חשאי בקרן רחוב... וכ"ש ....


לדעתי אם היו יודעים ממענה זה היו דברים רבים מתנהלים אחרת.
כ"ד בתמוז תשס"ח
72. הקשיבו רבותי: הצעת פשרה
מכיון שרבו הדעות לכאן ולכאן לגבי הדפסת תואר פני הק' של הרבי על קופות הצדקה; יש מחייבים ויש שוללים,

ומכיון שגמרא ערוכה (והובאה פעמים רבות מספור בתורת הרבי) היא ששלוחו של אדם כמותו (וע"ד הגדרת אדה"ז "ידא אריכתא", נענה אבתרי': "תמונתא אריכתא"...),

ומכיון שבפרסום תמונת השליח יש לכאורה יתרון, שכן לפחות יכירו את תואר פניו בעיר...

ומכיון שהדבר יביא לתועלת שידעו מיהו המוסמך היחידי לרוקן את הקופה, שנגענו בדיני ממונות החמורים,

לכן הנני להציע כדלהלן:

כל מנהלי המוסדות, השלוחים והמכונים שלוחים, ידפיסו את תואר פניהם על קופות הצדקה מפיהן ועד שוליהן, וכל המוסיף, מוסיפין לו מן השמים.

מי בעד ומי נגד? אף אחד?!

ובכן רבותי, ההצעה עברה ללא מתנגדים.
כ"ד בתמוז תשס"ח
73. 72
הצעה מצוינת.
כ"ד בתמוז תשס"ח
74. יש הבדל
בין "מבצע צדקה" לבין חלוקת קופות של מוסדות. בארץ יש הרבה מוסדות למיניהם שמחלקים קופות צדקה שלהם, האם זה נקרא שהם מתעסקים ב"מבצע צדקה"??? הם פשוט אוספים כסף למוסדות.
גם קופות של חב''ד עם תמונות של מוסדות וכתובות נראות אותו דבר וכנראה גם אנשים מתיחסים אליהם כמו לקופות של קבצנים.
זה לא שאני פוסל את הדרך הזה לאיסוף תרומות למוסדות של חב"ד, אבל לא הייתי קורא לזה "מבצה צדקה". אם רוצים להתעסק ב"מבצע צדקה" שיכתבו על הקופות על גודל מעלת מצוות צדקה ותו לא.
כ"ד בתמוז תשס"ח
75. הוספה להצעת 72
סניף לחיזוק ההצעה, יש למצוא בכבוד הרב שנהגו אנ"ש בשלוחים, וא"כ, לשיטת המחייבים, כלומר אלו המוצאים הבעת כבוד בהדפסת תמונה על קופת צדקה, בודאי ובודאי שיש להדפיס תמונות השלוחים ויותר מזה, מנהלי המוסדות, על קופות וכיו"ב.
כ"ד בתמוז תשס"ח
76. בדידי הווה עובדא
במו עיניי ראיתי תמונות של הרבי זרוקות על הריצפה ברחובות הארץ, כחפץ שאין להם דורש ח"ו
כ"ד בתמוז תשס"ח
77. הרב גרליצקי, חבל
הציבור רוצה לשמוע את קולך הצלול והבהיר בסוגיות יותר מהותיות.
כ"ד בתמוז תשס"ח
78. למגיב 76 - ולכן???
כ"ד בתמוז תשס"ח
79. בהמשך למגיב 76
ראיתי גם לצערי תמונות של הרבי

על הריצפה

אבל היה מדובר בשיחת הגאולה - מחללי שם ליובאויטש. והמפורסמים אינם צרייכם ראיה הרי
כ"ד בתמוז תשס"ח
80. מאמר כל כך קטן עושה רעש כל כך גדול?
כ"ד בתמוז תשס"ח
81. תמונת הרבי על קבלות
מעשה ברה"ח ר' זליג סלונים שהדפיס קבלות עם תמונת הרבי. הרב חדקוב התקשר אליו וביקש להסיר מיד את תמונת הרבי מהקבלות כי יגידו שהרבי אומר לתרום ולכן ביקש להסיר. אותו דבר אפשר לומר גגם על קופות צדקה
כ"ד בתמוז תשס"ח
82. ל-81, ראה בטוקבק הנבחר.
כ"ד בתמוז תשס"ח
83. הנושא אומנם לא בוער
אבל הדברים בהחלט נכונים
כ"ד בתמוז תשס"ח
84. צריך לקחת משקה ולהתוועד על זה
רק אז הדברים יפעלו את פעולתם
כ"ד בתמוז תשס"ח
85. תגובה 66 צריכה להיות הטוקבק הנבחר
כ"ד בתמוז תשס"ח
86. תגובה 66 לא נבחרה
בטח בגלל שהיא ארוכה מדי
כ"ד בתמוז תשס"ח
87. הגיע הזמן שמישהו יעשה סדר בחב"ד
כ"ד בתמוז תשס"ח
88. דברים נכונים
וחבל מאוד שאין ארגון (נניח בית דין רבני חב"ד) שעושה סדר בסיפור הזה. כל ארגון קיקיוני מרשה לעצמו לחלל את שמו הקדוש של הרבי
כ"ד בתמוז תשס"ח
89. המקור הראשון
כמדומני הקופות הראשונות שהופיעו עם תמונה הם בעקבות השיחה לתלות קופה במטבח ובאוטו,
אז עשה הר' בועז לרנר מנחל'ה את הקופות עם הפס פלסטיק שאפשר לתלותם ע"ג מסמר במטבח או להדביקם בפס דבק שצורף.
מן הראוי לשמוע מה יש (-אם יש-) לו לומר -לחדש- בנידון.
כ"ד בתמוז תשס"ח
90. בנוגע לתגובה 89
הקופות האלה לא היו עם תמונות של הרבי, אלא עם ציור עליהם

ואם כן אין לזה שיכות לכאן
כ"ד בתמוז תשס"ח
91. 90 תגובות על קופות צדקה?
מה עובר על חב"ד?
כ"ד בתמוז תשס"ח
92. למגיב 90
אף אחד לא אמר שזה קשור, סתם ציינו את זה
כ"ד בתמוז תשס"ח
93. ל29
תחילה קשוט עצמך ואחכ"ח קשוט אחרים!!!!
כ"ד בתמוז תשס"ח
94. ל42
מה הקשר??? זה משהו עים עינין של צניעות??
מה שכתבתה אינו קשור כלל לעינין!!!
כ"ד בתמוז תשס"ח
95. ל84
אהבתי! הרעיון חמוד ........
כ"ד בתמוז תשס"ח
96. הרבי
הרבי היה גדול נותני הצדקה בדורנו
כ"ד בתמוז תשס"ח
97. הרב גערליצקי
ישר כח על המאמר הנפלא
כ"ד בתמוז תשס"ח
98. אבסורד
זה אבסורד מוחלט. לא מפריע לו לרב גרליצקי שתמונת הרבי מתנוססת מעל פחי אשפה בכל עיר, רק העניין ש ל הצדקה מפריע לו??
כ"ד בתמוז תשס"ח
99. ל90 - 92
הקופות האלה נמצאות עד היום אצלי והם בפירוש עם תמונה בה תינוק מקבל מטבעות לצדקה מידיו הק',
אולי לא הסברתי איזה קופות, אזי מדובר על קופות ברזל, שנראים כפחית שתיה, יש שם גם מקום לכתוב שם פרטי ומשפחה, ונוסף עליהם חלק חיצוני מפלסטיק שמצד א' תופס הקופה ומצד ב' עומד על הקיר ע"י בורג או דבק.
בהמשך הר' לרנר הוציא גם קופות פלסטיק ומדבקות שונות תחת שםהעמותה שלו שע"ש הרבנית חיה מושקא.
סליחה על האריכות.
כ"ד בתמוז תשס"ח
100. קופות צדקה או לא...
העיקר שאני המגיב ה-100. מזל טוב
כ"ד בתמוז תשס"ח
101. קופות וקופות
סתם יורדים לשוליים ולא מקשיבים לתוכן.
בוודאי שהרב אין לו כלום נגד פרסום תמונות של הרבי ובוודאי בוודאי שהוא לא מתנגד לחלוקת קופות צדקה.

אלא שכמו שהקופה צריכה להתאים להכיל כמות מטבעות ובכל מקום לפי ענינו, כן היא צריכה להתאים להיות ראוי' לתמונת הרבי.

אם מדובר בפחית קטנה לא מכובדת, שלא היית שם אותה אצל גביר במשרד, תחשוב פעמיים אם ראוי' ומתאימה לתמונה.

ואם היא מעץ מחוטב או כל סוג מעוצב וקלאסי אז ניתן לשקול את האפשרות.

והעיקר שיכוון לבו לשמים.
אני לא חושב שהשלוחים שמים תמונת הרבי כדי שעי"ז יכנסו יותר מטבעות, אלא לשם פרסום תמונת הרבי, תמונה של צדיק נשיא הדור שהיא עצמה סוגלה טובה.
אלא שכנ"ל זה עצמו צ"ל בכבוד.

כ"ד בתמוז תשס"ח
102. עיין תגובות 62 ו71 וחסל
כ"ה בתמוז תשס"ח
103. כל הכבוד לרב גערליצקי !!! ובקשר למגיב 26 נא לקרוא ...
המשיחיסטים עושים ממש חילול ה' וחוסר כבוד לרבי !!!
הם תולים ומדביקים כל מיני סטיקרים ותמונות של הרבי ברחוב ועושים מהרבי ממש סוג של פרסומת ומה שקורה שהתמונות והכל אלו למיניהם,פשוט נהרסות או נקרעות ע"י אנשים שאינם מאמינים וכדומה !
אז כל המשיחיסטים תתעוררו !

כ"ג בכסלו תש"ע
104. מי שלא הבין שיקרא את הציטוט הבא :
הנה לאחרונה הבחנתי בתופעה שמוסדות רבים עיצבו לעצמם קופת צדקה שעל דופנה מופיעה תמונה גדולה של הרבי. כשהגיעה לידי קופה כזאת, שאלתי את מנהל המוסד "מאי האי? מה לתמונה של הרבי ולקופה?", ענה לי כמסיח לפי תומו: "הרי כך ייכנס הרבה יותר כסף לקופה, כי הרי כולם מוקירים ומכבדים את הרבי".

השבתי לו "כן, נכון הדבר, כולם מכבדים את הרבי – חוץ ממך!", כמובן שהחל להתווכח ו'לא הבין' "מה הבעיה בזה?", לא נכנסתי להסברים ארוכים, ורק שאלתי – "האם היית מדפיס את התמונה של אביך על הקופה?"
כ"ג בכסלו תש"ע