ב"ה יום שני, ב' טבת תשפ"ב | 06.12.21
הרב גערליצקי
הרב גערליצקי
זו לא "הפצת המעיינות" • דעה

לצערנו, ישנם במחוזותינו שהחליטו להביא שיעורים הזויים של "מודעות עצמית" ו"מגירות" לתוך הבית-חב"ד • הרב גערליצקי במאמר דעה מיוחד

ידועים דברי המדרש (איכ"ר ב, יג) "חכמה יש בגויים – תאמין, תורה יש בגויים – אל תאמין". בהשקפה ראשונה יש לתמוה: והלוא התורה גם היא חכמה היא, מלבד שאר מעלותיה, כמפורש בכתוב "כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני כל העמים"? מדוע איפוא לא יכולים להשיג הגויים את החכמה שבה, כשאר החוכמות? אם חכמים הם להבין שאר חכמות, מדוע לא יבינו לפחות את ההסברים ההגיוניים, הלוגיים, שבתורה?

אלא שכדי להבין זאת עלינו להצטייד ראשית בחוש-האבחנה הדק, שרק בעל "דעת" ניחון בה – של ההבדלה בין קודש לחול, בין אור לחושך. ההבדל בין תורה לחכמה הוא עצום ובאין-ערוך, כי התורה היא שכל אלוקי חכמתו של הקדוש ברוך הוא וחכמת האומות היא שכל אנושי.

כלפי מה דברים אמורים?

משימתנו, חסידי חב"ד בכלל ושלוחים בפרט, היא "הפצת המעיינות חוצה" – להביא את מעיינות התורה והחסידות לכל בני ובנות ישראל באשר הם. וביצוע המשימה הוא בכל אחד משבילי פרד"ס התורה, בין בלימוד פסוק חומש ורש"י, לימוד גמרא או הלכה בשו"ע; ועוד יותר, כמובן, כאשר מביאים את המעיין עצמו, בלימוד תורת החסידות, המאירה וממתיקה את שאר חלקי התורה, כמו מאמר או שיחה מ לקוטי-שיחות של כ"ק אדמו"ר, ומבארים את המאמר או השיחה בטוב טעם, לפי ערך המשתתפים; אך כאמור –הפצת המעיינות, מתבטא בכל ענין וחלק בתורה.

ואכן, גדול כוח התורה, לקשר ולאחד את היהודי עם הקב"ה, וגם מביאה מזור לנפש. כל שכן תורת החסידות, היחידה שבתורה המעוררת את היחידה שבנפש ונותנת ייעוץ והדרכה אישית ליהודים ש"בחשכה יתהלכו", כמבואר בהקדמה לספר התניא, התורה שבכתב של חסידות חב"ד.

אך הנה פשטה לה 'אופנה' חדשה, והיא צוברת תאוצה וצצה כפטריות אחר הגשם בכל מקום: חוגים העוסקים אף הם ב"קירוב רחוקים" (עפ"ל) ובהפצת תורה, וכן גם חוגים וארגונים שאינם קשורים לתורה וליהדות כלל, עורכים שיעורים, סדנאות, הרצאות וקורסים תחת כותרות מבטיחות כ"מודעות עצמית", "הכר את נפשך", "גלה את האני הפנימי", "שיטת המגירות על-פי הקבלה", ועוד ועוד, כשכולם מבטיחים להביא את "חכמת הקבלה" בכמה סדנאות מהירות, שבבת-אחת יסדרו לאדם את תסבוכיו האישיים, דכאונותיו, שלום הבית שלו וחשבון הבנק..

אכן, יש להודות, ישנם מקומות שתופעה זו פגעה והחלישה מעט את שיעורי החסידות במקום. שיעורים אלו נראים מבטיחים יותר, ו"מביאים תוצאות" מהירות יותר, מה גם שמשתתפי השיעורים חושבים שהם גם "למדו תורה", ואפילו "קבלה", בשיעורים אלו – זהו אם-כן "שניים במחיר אחד": גם למדתי תורה וגם הרווחתי "מודעות עצמית".. ומי אינו רוצה באמת שהמגירות שלו יהיו מסודרות?...

כמובן, שאין לנו, השלוחים, מה להתלונן ו"אין אצל מי להתפנק" (כנאמר ב'היום יום'). יש להתמודד עם התופעה כמו עם שאר קשיי השליחות והפצת המעיינות. להגביר את הפירסום לשיעורי החסידות, לחפש את כל האופנים להביא את הקהל ללימוד תורה אמיתי, כל אחד ואחד לפי ענינו ומקומו.

אלא שלצערנו, ישנם כמה וכמה במחוזותינו הפעילים בהפצת המעיינות שבחרו "להרים ידיים", ובמקום להגביר את שיעורי החסידות, החליטו להביא את אותם שיעורים הזויים של "מודעות עצמית" ו"מגירות" לתוך הבית-חב"ד ומערך שיעורי היהדות שלהם. שוב ושוב אנו שומעים על הרצאות שעורכים גם אצלינו בהם מרצים אותם "מומחי קבלה" מפוקפקים אשר לא שערום אבותינו, ולצערנו רבים מאיתנו אינם חשים את האיוולת שבדבר.

– עלינו להתריע בקול גדול: זוהי אינה תורת ה'! זוהי אינה "הפצת המעיינות"! אין כל קשר בין אותם "תורות הנפש על-פי הקבלה" (שלרוב מתבססות יותר על קבלת חכמי הודו), ובין אור אלוקי שבתורת החסידות!

לפעמים זה נשמע קצת דומה, למביט מן הצד: "שמחה", "אהבה", "כוחות הנפש", "ביטול האני"; אך, ריבונו של עולם, היכן חוש האבחנה?! היכן ההבדלה בין חושך לאור?! היכן החכמה בינה ודעת שע"ז אומרים חז"ל (ירושלמי, ברכות פ"ה ה"ב) אם אין דעת הבדלה מנין. באם ברצונך לאסוף הרבה אנשים להרצאה אפשר לקיים הרצאות ברפואה או פסיכולוגיה, אך לפחות אל תקרא לזה "תורה" ו"קבלה"!

יתכן שיש חכמה בשיטות אלו, ולבני-נח שלא שייכים לאור התורה בהחלט יתכן ש"שיטות" אלו מעניקות "ריפוי בעיסוק" והרפיית עצבים.. אך אין זה לא "הפצת החסידות" ולא "הפצת היהדות", ובוודאי שלא ממשיכים אלוקות בעולם. וכאמור – "חכמה בגויים תאמין", אך כשם שלא תערב שמן טהור עם מים עכורים אל תערב "חכמה" זו לכנות אותה בשם– "תורה"...

חלילה מלערב, בכל מימד שהוא, את התורות ואת החוגים האלו יחד עם מקור מים חיים, מעיינות התורה והחסידות, המקרבים את היהודי להקב"ה לתורתו ולמצוותיו, ובהפצתם מביאים ל"קאתי מר", דא מלכא משיחא.

כ"ט באדר א' תשס"ח
הרצאה על איזון הגוף והנפש, באחד מבתי חב"ד בעולם
הרצאה על איזון הגוף והנפש, באחד מבתי חב"ד בעולם
 
הרב גערליצקי והשלוחים בת"א
הרב גערליצקי והשלוחים בת"א
 
הגב לכתבה

תגובות
20
1. כל מילה מדויקת, כרגיל.
יישר כח ותודה רבה על בהירות המחשבה.
א' באדר ב' תשס"ח
2. מה הבעיה?
מה הבעיה בשיטת המגירות?
הרי זו שיטה המושתת על יסודות חבדיים ונקלטת היטב אצל מקורבים המחפשים, לפחות בהתחלה, שיטות מעשיות וקלות.
א' באדר ב' תשס"ח
3. לא מדוייק
הבעיה מתחילה מזה שאלה שעוסקים בהפצת המעיינות חלקם דוברי עברית עילגת, וחסרי כושר הסברה, והבעיה העיקרית שהם אינם מסוגלים לתרגם את רעיונות החסידות לשפת המעשה ולפתרון בעייותיו של היהודי בעידן המודרני.

זה מה שמביא רבים לרעות בשדות זרים.

(עובדה שיש כמה מרכזי חב"ד בארץ כולל באזור המרכז שעושים חייל בהפצת המעיינות,והסיבה לכך כי הם עונים לקריטריונים דלעיל).

חוץ מזה, מה אנחנו חושבים שכל העולם טיפש?
מצד אחד מלמדים מתקרבים מהי תפילה עפ"י חסידות, מצד שני הם רואים את צורת ההתנהגות בתפילה בכו"כ בתי כנסת חבדיי"ם, וד"ל.
א' באדר ב' תשס"ח
4. סוף סוף עושים לזה סוף

מסכים עם כל מילה....
א' באדר ב' תשס"ח
5. "קירוב רחוקים"?!
לצערי הרב נפל בידי הרב גרליצקי טעות בביטוי המילים 'קירוב רחוקים', מכיון שיש קטע מחלוקת דולרים (וזה התפרסם בסדרת 'פנינים מחלוקת דולרים' של 'WLCC')אשר א' עובר לפני הרבי ונותן לרבי ברכה (וז"ל) על - כך שהרבי 'מקרב רחוקים', והרבי השיב לו אשר הציבור רגיל להשתמש בביטוי 'קירוב רחוקים' למרות שאומרים בכל יום לפני התפילה 'הריני מקבל' וכו' שמזה מוכח שאין כזה דבר יהודי 'רחוק', והרבי נתן לו עוד דולר והוסיף ואמר שזה בכדי 'לקרב' עוד יותר את אלו שכבר 'קרובים'
א' באדר ב' תשס"ח
6. לתגובות 1,4,
מבלי להיכנס לחקירות מי המגיבים האלמונים,

נושאים כאלה לא חותכים ופותרים ע"י מאמר שטחי כזה או אחר.
ב' באדר ב' תשס"ח
7. ומה עם התמונות של האתר??
מתי הרב גרליצקי יכתוב מאמר - מרתק כרגיל - על פרסום נשים באתרי חב"ד. פרסמתם כאן את מאמרו של הרב גרליצקי לכך הוספתם תמונות שאין מקומם באתר חסידי עם שם חסידי המייתמר לייצג את החסידים... חבל לפעמים שהנזק מרובה על התועלת...
ב' באדר ב' תשס"ח
8. עשה טוב והרע ירד מאליו
הצטערתי לקרוא את המאמר שכולו מיועד לסור מרע ולא מילה אחד איך לעשות טוב,
אני קורא מאמר שלם כמה שהדברים גרועים וחמורים, דווקא אנחנו כחסידי חבד תמיד חונכנו על אימרת הבעש"ט (כמדומני) "סור מרע ועשה טוב" דווקא ע"י הגברת הטוב מתבטל הרע,
אולי היה עדיף לתת מאמר ועצה לבתי חבד איך כן לפעול ואיך כן להגיע ללבות אותם אנשים שהתוכן של הקבלה מעניין אותם ושואב אותם ליהדות,
אני במקרה עוסק קצת בתחום ומעביר סדנאות בנושא חשיבה חיובית והרבה מאוד אנשים מתגברים על הרבה מאוד אתגרים בחיים,
על אף שאני לא משייך את זה לקירוב רחוקים וכאילו זאת תורת חבד אבל אין ספק שבסופו של דבר הכל מגיע מהחסידות ורואים את הדברים בוודאות את הקשר בין הכלים המקצועים שאומנם מגיעים ממורים שאינם יהודים, אבל כמו שהרב אומר חכמה בגוים תאמין,
אני חושב שאם יש אפשרות לקחת את הכלים הגשמיים מכאלה שאינם יהודים ולקדש אותם ולהשתמש בהם בצד של הקדושה ולגרום ליהודים להתחזק בתורה ומצוות ולהתגבר על קשיים ועל אתגרים ביום יום כל אחד בתחומו, זה דבר חשוב וחובה להשתמש בזה.
אני מאוד מתפלא שבהרבה מאוד מוסדות של חוגים אחרים שהרבה מאוד שנים באמת לא הסכימו לשמוע על כלים חיצונים היום יותר ויותר מבינים שאין ברירה וחייבים להשתמש בכלים שהם כביכול "חיצונים" מכיוון שרואים בוודאות שהדברים עוזרים בכל תחום בחיים,
ודווקא במוסדות חבד הדברים חסרים ועדיין מדברים בטון שהכל בחסידות ולא צריך שום דבר אחר,
אני מסכים אולי שהשיוך הברור כביכול שזה בית חבד וזה תורת חבד זה לא נכון, בכל אופן חבל לפסול באופן גורף את הדברים, בפרט שבפועל יש כמה וכמה יהודים שומרים תורה ומצוות וחלק מהם גם מלובאוויטש שמשתמשים בדברים והדברים עזרו להם בכל תחום, שלום בית, בריאות, חינוך ילדים , שגשוג כלכלי, וכו' וכו',
אני חושב שאולי כדאי לכבוד הרב גערליצקי שאני מאוד מאוד מכבד ומעריך את פועלו הרב בעיר ת"א לבדוק שוב את הדברים ולבחון את הדברים שוב אולי באור אחר,

ונסיים בתפילה שבאת לא נזדקק לכל הדברים ונזכה לגאולה האמיתית והשלמה תיכף ומיד
ב' באדר ב' תשס"ח
9. כמה הערות
לכבוד הרב גערליצקי היקר שי'

הרשה לי ליתן כמה הערת:

א) השאלה היא: האם זה נגד *ההלכה*. אם לא איני יודע למה הצורך הגדול להרעיש באינטרנט.

ב) אם כבר מעירים: למה אין אצלנו אלה המתמחים באופן חיובי היאך ליתן להאנשים "באופן המתקבל" צנ שהם רוצים לקבל על ידי הפצץ הממעיינות והיהדות?

ג) הרשה לי להעיר: למה אין שומעים ממך או מאחרים אודות ההעדר והיפך ענייני ההלכה כמו התעסקות בגרות שלא כהלכה, וחלול שבת כשנכנסים מכוניות ועוד כיוצא כזה ואין שומעים איזה מחאה והדרכה!

ד) בקשר ל"קירוב רחוקים": אמנם הרבי אמר כן בדולרים. אבל צריכים ליקח הכל בפרופורציה ובהקשר: הרבי בעצמו דיבר בנוסח זה. ולדוגמא: י"ג ניסן תשמ"ה הרבי בההוועדות הרבי בנוסח זה ובעניין זה (עניין משה).

הגיע הזמןם להעסק עם הדברים הנחוצים ולא להתעסק ו"ללחום" נגד דברים שוליים.

בכבוד לכבוד הרב הנגבד העוסק בדברים חשובים לא באתי לקנטר!
ב' באדר ב' תשס"ח
10. למגיב 5
אני לא יודע אם אתה יודע לפענח ראשי-תיבות, אבל הרב גערליצקי הוסיף אחרי צמד המילים "קירוב רחוקים" בסוגריים את המילה "עפ"ל".

לשכמותך יש לתרגם: עפרא לפומיה. היינו, הרב לא מסכים עם הביטוי וזורק עפר לפה האומרו.
ב' באדר ב' תשס"ח
11. מדובר רק בעטיפה צבעונית-כותרת מושכת, לשיעורי חסידות
חסידים צריכים להיות בעיקר יותר פיקחים, לא יותר דתיים.
לענ"ד בזה צריכה להיות התחרות בין חסידים.
אם באמת מעוניין הרב גערליצקי בלדבר על האמת כפי שהיא הוא צריך לפרסם משיח בגאון כולל זהותו של מלך המשיח.
הרב גערליצקי להרגשתי סטית מהנקודה.
ב' באדר ב' תשס"ח
12. עפ"ל - על פי לשונם
אשרי הרב גרליצקי שזהכ שיפלפלו וידייקו בדבריו כ"כ, אך הר"ת של עפ"ל הוא "על פי לשונם", זהו ר"ת ידוע הבא לבטא הסתייגות מהביטוי, בערך מה שמבטא היום מרכאות כפולות.
ב' באדר ב' תשס"ח
13. תגובה ל-3 ו9
א. האם לדעתכם אדם שהעברית שלו אינה ברמה גבוהה אסור לו יתעסק בהפצת המעיינות?

ב. לקרוא "תורה" לדברים שאינם תורה ומגיעים מחכמות אוה"ע, ולפעמים גם מחכמת עבודה זרה - זה אכן נוגד את ההלכה.

ג. יש בהחלט כאלו, אבל אולי לא מספיק.

ד.הבעיות שהזכרת לא קיימות בין שלוחים בארץ. אתה כנראה שליח בחו"ל ואם כן זהו תפקידך למחות על כך.

ה. לא ראיתי שגערליצקי "לוחם" במאמר הזה. ואיזה דברים יותר נחוצים מחיזוק ושימור עבודת השליחות?

יישר כוח הרבה גערליצקי!
ב' באדר ב' תשס"ח
14. ל -13 קצת הבנת הנקרא לא תזיק
לסעיף א' בדבריך:

וכי אמרתי שמי שהעברית שלו עילגת שלא יתעסק בהפצת המעיינות?
אמרתי רק שאחד שכזה יקשה עליו להתחרות בהשפעה על אנשים עם אחד בעל שפה מצוחצחת ורהוטה, ובעיקר עם אחד שיודע לתרגם רעיונות חסידיים למושגים מודרניים ועכשוויים שאלו הם האמצעים להשפיע על אנשים דעתניים.

יש כו"כ שחושבים לתומם שעם איזה הצגת "שאו" + פרסום הם באמת כבשו את העולם.
ב' באדר ב' תשס"ח
15. שמחה
נראה שכל מה שמפריע למגיב 3 שיחי' זה הפירסום הרב לו זוכה הרב גרליצקי (או אולי מזכה את עצמו), אז לידיעתך מגיב 3, לרב גרליצקי לא מפריע שמפריע לך...
ב' באדר ב' תשס"ח
16. אמת בפירסום
אינני חושב שכונת המאמר לשיעורי חסידות אמיתיים שרק מכנים עצמם בשמות אופנתיים, אלא לשיעורים שבאמת מאמצים שיטות והסברים שאינם לקוחים מחסידות.

לגבי מי שכתב שלדבר אמת פירושו לפרסם את זהותו של המשיח, הרי הרבי כבר השווה אמת זו לאמת של "המדליק סיגריה בשבת חייב סקילה", שזה לא מסוג האמת שאנו אמורים לרוץ ולפרסם במודעות רחוב.

הבדל נוסף: לגבי שיעורי חסידות כתב הרבי ש"חוב גמור הוא" להפיץ חסידות, ולגבי זהות המשיח, לא רק שמעולם לא אישר הרבי שהוא המשיח, אלא שגם כתב יומיים לפני כ"ז אדר "אין כל חיוב לחפש כלל מיהו משיח".
ב' באדר ב' תשס"ח
17. ה"אמת" לגבי זיהות המשיח
כלפי ה"אמת" לגבי זהות המשיח, האמת צריךלהתפרש: הרבי אף פעם לא אמר זהות המשיח בפועל אודות מי שנסתלק. (התשובות אודות הסיגריה היה קודם ג' תמוז כמובן).
ב' באדר ב' תשס"ח
18. הרב גערליצקי שליח שלך בלי זקן
איך יכול להיות שאחד השלוחים
אצלך מגלח את הזקן

תחשוב ע"ז
ג' באדר ב' תשס"ח
19. ראביי גערליצקי אני אוהב אותך
אני ממש מוצא את עצמי נהנה כל פעם מחדש מדבריך, אתה יודע לשלב בין חסידיות למופת לצד הליכה בלבביות, אתה מבהיר היטב את דעתך ובד בבד אתה מתייחס גם בהומור והבנה (לא הסכמה, הבנה)לאלו שחושבים אחרת.
זה ממש מדהים
י"א באדר ב' תשס"ח
20. קירוב רחוקים -
בהזדמנות מסויימת בהתוועדות בשנות המ"ם
הרבי השתמש בביטוי "קירוב רחוקים".
מאידך, הסתייג מזה בהתוועדות אחרת. ועדיין בלי להוסיף "עפ"ל".
כ"ד בתמוז תשס"ח