ב"ה יום שני, ב' טבת תשפ"ב | 06.12.21
ר' ניסן נעמנוב ור' פרץ מוצ'קין מתוועדים
ר' ניסן נעמנוב ור' פרץ מוצ'קין מתוועדים צילום: ארכיון שטורעם
מה שכוס מים יכולה לעשות...

ה"קלוגינקער", מחפש תמיד את הדרך להטריד, לבלבל ולהפריע. ואכן, 'מציאה' גדולה מצא בדורנו... • הרב גערליצקי במאמר ל'שטורעם'


הרב יוסף גערליצקי
תל אביב

אחת מהתוועדויות-חסידים שהשאירה עליי, וכנראה לא רק עליי, רושם עצום למשך שנים רבות, הייתה לפני למעלה מארבעים שנה, בקהילת אנ"ש במונטריאול. נער צעיר הייתי, מעט אחרי גיל בר-מצוה, כשהמשפיע המפורסם הרה"ח וכו' ר' ניסן נעמינוב ע"ה הגיע למונטריאול, "לזרוע רוחניות ולקצור גשמיות" – עבור ישיבת תות"ל בברינואה.

אנ"ש והתמימים במונטריאול לא החמיצו את ההזדמנות הנדירה, והזמינו את ר' ניסן להתוועד בכמה הזדמנויות, ואכן, במשך שהייתו בקהילה התוועד רבות עם הקהל, פעם עם אנ"ש, פעם עם התמימים, ועוד. התוועדויות מלאות תוכן, בהם ישב הקהל ושתה בצמא את דבריו. אפילו הילדים הצעירים הצטופפו בהתוועדויות אלו והקשיבו בשקיקה.

תופעה מיוחדת ומעוררת התפעלות הייתה לראות גם את המשפיע הדגול של אנ"ש במונטריאול, החסיד הישיש ר' פרץ מוצ'קין, דמות אגדית של חסיד בעל פיקחות מיוחדת, שאופן התוועדויותיו וסגנונו היה שונה מר' ניסן, בהיותו בעל לב רחב וכו', כידוע, יושב גם הוא שעות על-גבי שעות ומקשיב לר' ניסן כאחד החסידים הצעירים, משך כל זמן ההתוועדות.

אחד מהדברים שר' ניסן "האט זיך געקאכט" בהתוועדויות אלו היה ש"כוס אחת של מים קרים (היינו: התמסרות לזמן קצר לתאוות הגוף) יכולה להטביע מאה קריאת-שמע שעל המיטה". ר' ניסן האריך בזה מאוד, כדרכו, בהסבר רחב ובהחדרת המסר לנוכחים. מדבריו היה מובן שאין המדובר בסתם קריאת שמע שעל-המיטה, אלא בקריאת שמע כדבעי, קריאת שמע חסידית אמיתית, במתינות ובכוונה, בחשבון-נפש עמוק ובקבלה על להבא, "ר' ניסן'ס קריאת-שמע שעל המיטה"; אך אפילו מאה כאלו מתבטלות כלא-היו בכניעה אחת לתאוות הגוף...

ההתוועדות של ר' ניסן השאירה רושם עצום כל כך על הנוכחים, עד שהיו שטענו שאחרי ההתוועדות של ר' ניסן מכונת השתייה בישיבה בה ניתן היה לרכוש פחיות שתייה וכדו', נשארה ללא פרנסה..

אינני יודע כמה מאלו שנכחו בהתוועדות אכן הגיעו בחייהם למאה פעמים של קריאת שמע כדבעי, אבל אחרי ההתוועדות לפחות חלק מהתמימים בודאי החלו לקרוא קריאת שמע שעל המיטה בגישה שונה לחלוטין. איכשהו המסר של ר' ניסן הופנם היטב – עבודה רוחנית של זמן רב יכולה לרדת לטמיון ב"כוס מים קרים" אחת, ברגע אחד של התמסרות להנאת הגוף.

אכן, אולי ה'תביעה' להימנע לחלוטין מ'תאוות' קלות כל-כך, אותם מסמלת ה"כוס מים קרים", קשה מידי לדורנו זה, אך ה"נמשל" ממנה, בתוקפו ובחריפותו עומד:

ברוך ה', אנ"ש שיחיו, קל-וחומר תלמידי התמימים, איש לפי דרגתו, מעמדו ומצבו, עוסקים בעבודת ה' בדרך שהרבי לימדנו, לימוד נגלה, חסידות ועבודת התפילה, ועיסוק ב'מבצעים' הק' של הרבי נשיא דורנו, איש לפי יכולתו וכוחותיו, וכאו"א משתדל להיות מקושר לרבי בדרך אשר הורנו.

אך אותו "קלוגינקער", יצר הרע, אינו נח לרגע, ומחפש תמיד את הדרך להטריד, לבלבל ולהפריע, כל אחד מעבודת ה' שלו, ובמיוחד אצל חסידי חב"ד.

ואכן, 'מציאה' גדולה מצא: בדורנו זה התגלה מכשיר בעל עוצמה מדהימה, "אינטרנט" שמו, שבו ניתן ברגע לפרסם אלקות בעולם, באופן של ראיה ושמיעה, ולהגיע לכל פינה נידחת בעולם.

[אינני מדבר כלל על נושא ה'אינטרנט' בבית, שעל כך כבר פסקו גדולי הרבנים שאסור להכניסו בבית יהודי, על אחת כמה וכמה בבית חסידי, והוא מהווה סכנת נפשות ממש – רוחנית וגשמית – לילדים ולבני הבית].

ואמנם, אנ"ש והשלוחים מנצלים כלי זה היטב להפצת המעיינות חוצה, להצלחת שליחותם וניהול עניני חב"ד, וכמובן שהדבר נחוץ הוא והכרחי.

אך זאת יש לזכור: גם "בדרך" למקומות הכרחיים, נחוצים וכשרים, ברשת האינטרנט, גם תוך כדי פעילות חיובית ורצויה, הרי שב"מעברים", "על-יד", ומעבר לכל פינה, נמצאים עניינים חמורים, ש"אינם מתאימים" כלל וכלל (בלשון המעטה) לחסיד! אשר גם הסתכלות לרגע קצר בהם, "מטביע" ומשכיח את עבודת ה' והתקשרות לרבי של שנים רבות!
 
ניתן לראות בחוש, גם ללא ההתוועדות של ר' ניסן ע"ה, אשר גם הנכנס "רק מפעם לפעם", "בדרך אגב", ואפילו רק מצד ההכרח, לאותם מקומות באינטרנט שכדי להגיע אליהם צריכים לעבוד ב'דרכים' שמובילים למטרה, הרי הוא מאבד, בזמן קצר, את כל ה"חסידישע איידלקייט", העדינות והטוהר החסידי, ההרגש הפנימי לעניינים רוחניים וחסידיים וכו' וכו'.

האם לא חבל על כל שנות לימודנו בתומכי-תמימים?! על כל מאמרי החסידות שלמדנו?! על כל השעות שהקדשנו להתוועדויות חסידיות על-מנת לחזק את הרגש הנפשי הפנימי לרבי ולענייני החסידות?! כל אלו מתבטלים במחי-יד ח"ו, מבלי להרגיש, בהסתכלות אחת, גם אם לצורך מטרה חיובית והכרחית, בהבלי העולם המאוסים שבאינטרנט!

אם היו אומרים לחסיד, שבדרכו לעיסוקיו, גם ההכרחיים והחיוביים, ואפילו לצורך הפצת המעיינות, עליו לעבור בדרך מסוכנת שמפילה את כל העוברים בה במלכודת מסוכנת, הרי ודאי היה מחפש כל טצדקי ותחבולות שבעולם למצוא דרך אחרת, ולא להיכנס בדרך חתחתים זו; כך בדיוק עלינו להתייחס לרשת האינטרנט. על כל אחד ואחד לחפש כל אפשרות בעולם שגם כאשר הוא נכנס לאינטרנט לצורך הכי נחוץ לא יצטרך לעבור באותם "מעברים" מסוכנים וחשוכים.

אינני מבין בעולם המחשב וברזי האינטרנט, אך בטוחני שאם זו תהיה ההסתכלות על נושא זה, שהרי כך ממש הם פני הדברים - ודאי ימצא כל אחד את הדרך שלא להיכשל, אפילו לרגע אחד, בהסתכלות בכל מה שאינו שייך לגמרי לטוב ולקדושה. ו"יגעת ומצאת תאמין".

יהי רצון שנזכה במהרה לייעוד של "ונגלה כבוד ה' – וראו כל בשר יחדיו" שיראו איך באמת כל דבר בעולם, ודאי רשת אינטרנט, כל מטרתו הוא "ומלאה הארץ דעה את ה'", בגאולה האמיתית והשלימה מיד ממש, ומלכנו בראשנו.

כ"ד בטבת תשס"ח
הגב לכתבה

תגובות
4
1. וואס איז דאס בכלל אינטערנעט?
און ווי קומט עס בכלל צו אונזערע לייט, איך ווייס גאר ניט וואס דאס איז.
כ"ד בטבת תשס"ח
2. כתיבה חסידית ומשכנעת
לא פעם ולא פעמיים כתבו בגנות האינטרנט, אך הרב גרליצקי השכיל להשתמש בטון בלתי מתקיף אלא מפוקח, חסידי ומשכנע.
יישר כח, כבוד הרב.
כ"ה בטבת תשס"ח
3. ביקורת חסידית
ישר כח הרב גערליצקי

יש לנו חסידי חב"ד מעלה נפלאה, שאנחנו לא מתביישים לדון בגלוי על דברים הצריכים תיקון. זו מעלה עצומה שאינה בנמצאת באף חוג אחר. אדרבה, בדרך כלל כל חוג שומר מאוד על ה'רושם' והקוסמטיקה שלו ומעדיף לטאטא דברים מתחת לשטיח.

אבל בתוך ים הביקורת העצמית יש ויש:

יש כאלו שמסגנון הביקורת שלהם נראה כי הם עומדים מן הצד ומקטרים, כאילו אומרים "אנחנו לא מהם, אנחנו החב"ניקים הישנים - הם משהו חדש".

ישנם אחרים שכל הביקורת שלהם היא בקנה-מידה חיצוני, כלומר הסיבה לביקורת היא גם קוסמטית, אלו אומרים: "תראו איך אנו נראים לעומת הבני ברקים", זהו סגנון דוחה שגורם למבוקר לומר "מה אני צריך להיות כך וכך בכדי להראות יפה בעיני פלוני", "אני צריכה ללבוש חצאית בגלל שבבית יעקב לובשים חצאית", הילדה הזו מעולם לא שמעה מהבקרים שצניעות זהו רצון ה', היא יודעת שמבקרים אותה רק מתי שהיא עושה בושות, שלנמצאים בקרבתה לא נעים מה יאמרו קרובי המשפחה הלא חב"דיים (וכאילו שבי-ם או ב"ב המצב הרבה יותר טוב ואכמ"ל).

כשבני למד בישיבה, שמע תמיד מהמשגיח והר"מ שלו, שהוא צריך לעשות 'שטייגן' כמו שעושים בפונוביז, ואני תמה, וכי אי אפשר להביא דוגמא מהתמדתם של התמימים בליובאוויטש שבליובאוויטש ובישיבות ההמשך שלה, האם אי אפשר לעורר בחור במילים שהלימוד הוא רצון ה', ובכלל ממתי תובעים בליובאוויטש 'שטייגן' - בליובאוויטש תובעים ללמוד!

גם בתי (שהיא ב"ה צנועה למדי) שומעת תמיד בכיתה קיטורים בסגנון "למה אתם לא כמו בנות בית יעקב"? מי חושב שזה מעודד בת להשתפר בצניעות בשביל להראות כמו בנות בית יעקב (ואני יודע שהרבי זי"ע התבטא "כמו בבית יעקב" ואין קשור לעניינו), אם יסבירו לה שוב שהקב"ה רוצה שתראה צנועה וזה יעשה נחת לרבי וכו' וכו', יש הרבה יותר סברא שזה יאתגר את הבנות להשתפר.

עכ"פ לא מאלו ולא מאלו יצאו דברי הרב גערליצקי,

ניכרים דברי כאב של אחד שנמצא בפנים, שמרגיש שחב"ד "דאס איז מיין קינד", מבין השורות אני חש אהבה חסידית למבוקרים, הסגנון גם הוא אינו דברי מקטר שלא מתכוון להכניס אצבע במים קרים על מנת לשפר את המצב,

ועוד והוא העיקר - הביקורת היא בקנה מידה חב"די, קריאה לנו החסידים להיות חב"דניקים אמיתיים, כמו שר' ניסן תבע מבלי להזדקק למה שתובעים בי-ם וב"ב.

אקווה שדברי, תוונא דליבא, יובנו כראוי ולא יצא מכשון מתחת ידי.

וכאן המקום לומר לרב גערליצקי ישר כח גדול.
כ"ה בטבת תשס"ח
4. פרדוקס
משפיע חסידי כותב באינטרנט נגד האינטרנט???

והגדילו לעשות המגיבים שמסכימים עימו שאכן - האינטרנט פסול...
כ' בשבט תשס"ח