ב"ה יום שני, ב' טבת תשפ"ב | 06.12.21
עיבוד מחשב: 'שטורעם'
עיבוד מחשב: 'שטורעם'
שלוש חזיתות, מלחמה אחת

מיוחד ל'שטורעם': הרב יוסף-שמואל גערליצקי מגיב על רדיפת הרב דרוקמן ועל שתיקת הרבנים החרדיים מנגד (עלה במחשבה)
בחודשים האחרונים מתנהלת רדיפה נגד ידידי ורעי, שותפי לעבודת הקודש בענייני שלימות הארץ, הרב דוד מאיר דרוקמן שליט"א, סגן יו"ר קונגרס הרבנים "פיקוח נפש" עקב פעילותו בהפצת פסק-הדין האוסר מסירת שטחים לאויבי ישראל. בין השאר הוגשה נגדו תביעה ליועץ המשפטי לממשלה לפטרו מכהונתו כרב העיר קרית מוצקין, משרה אותה הוא ממלא למופת במשך למעלה מעשרים שנה.

לרדיפות, מעקבים, איומים, הטרדות, ותביעות משפטיות כבר התרגלנו. במשך 13 השנים מאז הוקם קונגרס הרבנים "פיקוח נפש", התרגלנו כבר לניסיונות ההשתקה וסתימת הפיות נוסח הקומוניזם בימיו האפלים במיוחד. כל זאת לא מנע מאיתנו למלאות את חובתנו כרבנים ולהמשיך להכריז ברמה את דעת-התורה. ברוח זו השפענו גם על מאות רבני ערים ושכונות בישראל, עודדנו וחיזקנו אותם לבל יחששו להביע את דעתם בעניינים אקטואליים העומדים על הפרק, ומה גם הקשורים ב"פיקוח נפש" של מיליוני יהודים, למרות כל ההפחדות והאיומים על "הפסקת משכורת" ופיטורין, ועוד.

כל זאת מעשים שבכל יום, ואין חדש תחת השמש. לא בכך באנו לעסוק. המעניין בעלילת-הדם האחרונה אינו תוכן התביעה, אלא זהותם של התובעים.

ניתן היה לחשוב שהעומדים בראש המערכה נגד הרבנים הינם כאלו שדבר אין להם עם הדת, אנשים המתנגדים מלכתחילה לעצם קיומו של ממסד רבני או דתי; ניחא, ניתן היה להבין אם אלו היו אותם אישים החורה להם הבעת-דעה של רב בנושאים מדיניים. ולא היא, מגיש התביעה הוא דווקא גלעד קריב, ה"רב" העומד בראש 'התנועה ליהדות מתקדמת בישראל' (עפ"ל), ממיצגיה הנאמנים והעיקריים של התנועה הרפורמית בארץ ישראל.

(לא נכנס כרגע לשאלה ה'בוערת' יותר: הייתכן ששלומי אמוני ישראל, ובראשם מועצת הרבנות הראשית וגדולי התורה לא מרימים קול מחאה המזעזע אמות הסיפים, כאשר התנועה הרפורמית נלחמת ברב בישראל, והוא עומד לבדו במערכה מול כל המערכת המשפטית?! שאלה זו ראויה להתייחסות ואולי אף לזעקת מחאה אדירה בפני עצמה, אך במסגרת זו באנו להעיר פן אחר בפרשיה כאובה זו).

ולכאורה, כלפי לייא? הרי גם הם מביעים כ'אנשי דת' את דעתם בעניינים העומדים על הפרק בישראל, גם הם היו רוצים שקולם של 'רבניהם ורבניותיהם' יישמע, ועמדתם תיחשב. לא חסרות דוגמאות רבות שרבניהם שלהם יצאו בהצהרות לתקשורת התומכות ביוזמות 'שלום' למיניהן בשם "רוח האחווה והשלום של התורה". ומה ראו עוכרי ישראל אלו לצאת במלחמת חרמה לסתימת פיות של אנשי-דת, כאשר הדבר יכול לשמוט את הקרקע מתחת רגליהם שלהם?

ניתן למצוא לכך הסברים פוליטיים ומניעים אינטרסנטיים למיניהן, אך לדעתי ההסבר האמיתי לדבר עמוק יותר:

ידוע הוא הפתגם החסידי "קליפה אנערקענט דער אמת" (ה'קליפה' מכירה ויודעת מה היא האמת), ה'קליפה' יודעת ומבינה היטב מה מסוכן בשבילה, מה הוא ה'מכה בפטיש' שיכול לנצחה ולמגרה, ונגד דבר זה היא קמה ונלחמת בכל שארית כוחותיה.

שלושה שלימויות הן, וקשורות הן אחת בשנייה – שלימות העם, שלימות התורה, ושלימות הארץ, וכאשר שלושתן משלימות זו את זו, אזי אין דבר שיכול להן. 'קליפה' זו של ה'תנועה ליהדות מתקדמת' מצאה לה אמנם כיעד עיקרי לפעולותיה השפלות את המלחמה ב'שלימות התורה', יחד עם הפגיעה המתמשכת ב'שלימות העם' – ב'גיוריהם' הסיטונאיים ובהגברת אחוזי ההתבוללות רח"ל ברחבי העולם; אך כאשר היא רואה את שלושת השלימויות נעשות כמקשה אחת, כאשר דעת-התורה האמיתית נלחמת נמרצות למען 'שלימות הארץ', כאשר רבני ישראל מתחילים להכתיב את דעת-הקהל לעם הקודש בארץ הקודש, פה טמונה הסכנה האמיתית לעצם קיומה של 'קליפה' זו, והיא קמה ומשתוללת ללא הבחנה..

כאשר עומדים אנו ברגעיה האחרונים של הגלות המרה, הרי "יתבררו ויתלבנו הדברים". ה"ילחום מלחמת ה'" של כ"ק רבינו זי"ע בשלושת החזיתות של "מיהו יהודי", "שלימות הארץ" ו"שלימות התורה", מתבררת כמלחמה אחת, והצד שכנגד מגביר את מלחמתו ברגעיו האחרונים, אך "קרוב יום אידם", כאשר נזכה ל"דידן נצח" בגאולה האמיתית והשלימה בקרוב ממש.


ל' בתשרי תשס"ו
הגב לכתבה

תגובות
6
1. כל מילה בסלע!
צודק במאה אחוזים, הרב גערליצקי.
ל' בתשרי תשס"ו
2. כבוד ליובאוויטש
הכל דיבורים צריך לעזור להרב דרוקמן לא רק בדיבורים. אם יש תביעות משפטיות אז צריך לתת לו עו"ד אם מפסיקים משכורות צריך למצא מימון מגוף אחר. ואחרון חשוב שהגופים החבדים הרישמים יתמכו בו ויפרסמו את זה בגלוי. זה ממש לא פער שמתי שהרב מביע עמדה נוחה לי אז מביאים אותו לדבר מעל כל במה ומתי שלא. אז שולחים אותו ל770 שכל הכבוד לאנשים שם שתומכים בו אפי' שבפוליטיקה פנימית חבדית הוא ממש מהצד השני.
א' בחשוון תשס"ו
3. כבוד המגיב
לא הבנתי מה רוצה המגיב בתגובה 2.

עד כמה שידוע לי, עמותת פיקוח נפש תומכת ללא סייג בהרב דרוקמן, כמו שניתן לראות מהמאמר כאן עצמו, ואף מסייעת לו משפטית ע"י עו"ד ועוד, כשם שהיא מסייעת מאז ומעולם לכל רב הנקלע לבעיות עקב הבעת דעת תורה.

עם זאת כמובן שה"גופים החבדים הרשמיים" אין מחובתם לתמוך בכל מעשה שלו, כמו השתתפויות באירועים ומעשים הדוגלים ב"איש הישר בעיניו יעשה" וגובלים בחילול שם ליובאוויטש.

בקיצור, חבל לדבר בשם הרב דרוקמן, הוא יודע לייצג את עצמו יפה מאוד, ובעצמו מצדיק את אלו שאינם רואים בעין יפה את התחברותו עם אנשים וגורמים מסוימים.
א' בחשוון תשס"ו
4. מעריך
במצב שלנו היום הערכה שלך ג"כ ראויה להערכה. כי הרי המוסדות הרישמים (ששומרים על"כבוד...") מסתייגים. ואם היה בכוחם אף מוקיעים את הרב דרוקמן. אלא שעד כ"כ הם לא טיפשים. הרי אם אתה מכיר את המערכת. הרב דרוקמן היה מעדיף להופיע על במה אחת עם ... ופחות עם... וד"ל
א' בחשוון תשס"ו
5. הרב גערליצקי חסיד אמיתי
הרב גערליצקי מוכיח כל פעם שהוא ראוי להיקרא חסיד. כל הכבוד יישר כח.
י' באייר תשס"ו
6. כל הכבוד
אין מילים להודות לרב גרליצקי זה חסיד שחושב על חברו וירבו כמותו בינינו
כ"ט בסיון תשס"ו