ב"ה יום שני, ג' תשרי תשפ"א | 21.09.20
זוכרים את ט"ו סיוון?

ט"ו סיוון נרשם בדפי ההיסטוריה החב"דית כיום עצוב. הרבי נלקח למאסר על-ידי הק.ג.ב • הרב מרדכי מישלובין, מתוועד עם גולשי 'שטורעם'
מערכת שטורעם


הרב מרדכי מישולובין, ראש ישיבת חב"ד בביתר

בהתוועדות שנערכה בסמיכות לט"ו סיוון תשמ"ח, אמר הרבי שמשמעות המילים "נזכרים ונעשים" היא שעל-ידי הזכירה יבוא מעשה בפועל.

באותה שיחה לימד הרבי הוראה מעניינת, שלפי עניות דעתי קשורה במיוחד לתמימים ש"תורתם אומנותם".

למרות שאירוע מאסר אדמו"ר הריי"ץ שהתרחש בט"ו סיוון הוא דבר שלילי על הצער והכאב שנגרם מכך, למרות זאת ניתן היה להבחין שלאחר השחרור קיבל הרבי הריי"ץ רשות לעזוב את ברית המועצות עם משפחתו, רכושו וכתי"ק – יכולת שהייתה בלתי הגיונית לפני המאסר. רק לאחריו התאפשר לו להגיע לחוף מבטחים בארצות-הברית ולהפיץ שם את אור התורה והחסידות.

על-ידי ה"נזכרים" של ימים אלו אנו מגיעים ל"נעשים", שכל ענייני לימוד התורה והפצת המעיינות כיום – הכול בזכות מסירות הנפש דאז.

האמת היא שנקודה דומה מלמד הרבי גם לגבי הגלות הראשונה – מצרים. על יסוד דברי אדמו"ר הזקן ב"תורה אור" מסביר הרבי שמאחר והשעבוד הראשון במצרים התאפיין באלמנטים גשמייים – ב"חומר ובלבנים", השעבודים הבאים אחריו הינם רוחניים: ה"חומר" מרמז ללימוד-התורה בשיטת "קל וחומר" וה"לבנים" מכוונים ל"ליבונא הלכתא".

היכולת להתייגע בלימוד התורה ולהשתעבד לה רוחנית נובעת מהגלות הראשונה, גלות מצרים. כמו-כן הכוח שהתברכנו ב"הפצת המעיינות", מקורו בט"ו סיוון. למרות שבראיה שטחית נדמה התאריך כיום הניצחון של הקומוניסטים על הפצת החסידות, בסופו של דבר זוהי תופעה זמנית שמתגמדת לעומת ה"דידן נצח" הגדול כפליים שנבנה דווקא על השלילה שקרתה, וביתר שאת וביתר עוז.

לחיים, חסידים!

ט"ו בסיון תשס"ז
הגב לכתבה

תגובות
4
1. חריף ובקי
הרב מישולבין, אף פעם לא נשכח את הימים הטובים שבילינו ביחד בישיבה בד...
ט"ו בסיון תשס"ז
2. לשנות את הכותרת
מדבריו של הרב מישולבין הבנתי כי ט"ו סיון יזכר כיום חיובי, יום שבו נוסד ה'יפוצו מעינותיך חוצה'.
ישר כח על הדברים.
ט"ו בסיון תשס"ז
3. הרבה יותר מזה
בשנים האחרונות זכינו שהרבי הוציא קונטרס מאמר לרגל טו' בסיון! והרבי מוסיף לכאו' מה הענין של תחילת המאסר, אלא הרבי מדגיש שזוהי הזריעה שהביאה את הצמיחה שלאחרי"ז.
י"ז בסיון תשס"ז
4. יפה.....
ב"ה אתה מתקדם....
י"ז בסיון תשס"ז