ב"ה יום שני, ג' תשרי תשפ"א | 21.09.20
הרב מאיר צבי גרוזמן על רקע התוועדות עם רש"ח קסלמן
הרב מאיר צבי גרוזמן על רקע התוועדות עם רש"ח קסלמן
אלול ביישוב

"על משקל ההשתפכות של עמיתיי באתר זה על אלול בתומכי תמימים הדרומית, יורשה לי לציין שבזו המרכזית, בכפר חב"ד, אלול היה ספוג בלא מעט 'עבודה'. הרבה בזכות העובדה שהר"מ הרה"ח ר' מאיר-צבי גרוזמן, שימר עבורנו את מורשתו של ר' שלמה-חיים וניתב את האלול של התמימים הצעירים לכיון ה'דרך חיים'". (הרב משה מרינובסקי, עלה במחשבה)


איש חסיד היה ושמו הרב ר' יעקב-יהודא העכט ע"ה. ואין צורך להוסיף מילה על שמו. כולנו ראינו ושמענו אותו במחיצת הרבי ופעולותיו הברוכות ידועות ומפורסמות. ואם מישהו בכל זאת לא ידע ולא שמע עליו עד הנה, באו המוציאים לאור את 'דבר מלכות' ופרסמו השבוע מחדש את שיחת הק' של הרבי על אותו חסיד מופלא, לרגל השלושים' לפטירתו בקייץ תש"נ. ומי יבוא אחר המלך.

ובכן, בין יתר פעולותיו היתה לרב העכט תכנית רדיו (שבועית, כמדומני). שנה אחת, עם הכניסה לחודש אלול, נשא ר' יענקל העכט את משלו באותה תכנית ואמר:

מעשה באישה אחת ילידת אירופה שהיגרה לארה"ב. גם באמריקה לא חיה אותה אישה חיי עושר ורווחה, אבל היתה לה קופה מפח בה נהגה לשלשל מעת לעת מטבע, במטרה אחת – לאגור מספיק כסף כדי לנסוע יום אחד לארץ ישראל. בימים ההם מחירו של כרטיס טיסה הלוך ושוב בקו ניו-יורק-תל-אביב היה יקר פי כמה מאשר בימים הללו, ועד שהיא השיגה את מטרתה עברו ימים רבים, אך בסופו של דבר הסכום המבוקש נאסף והיא עשתה את המסע המיוחל.

עם שובה הביתה שאלו אותה שכנותיה ומכרותיה: "נו, איך היה?"

- "לא משהו מיוחד", השיבה האישה.

- "היתכן?" תמהו השומעות. "וכי לא היית בכותל המערבי שכל-כך רצית לראות?"

- "כן, הייתי" השיבה התיירת, "אבל לאכזבתי הכותל המערבי שבירושלים אין בו כל ייחוד. הוא דומה להפליא לכל שאר הכותל המערבי'ם הרבים שראיתי בימי חיי ("א כותל-מערבי אזוי ווי אלע כותל מערבי'ס"...)" – כשהיא מתכוונת, כמובן, לתמונות הרבות של הכותל המתנוססות בכל מקום...


"הבה לא נהיה כמו אותה אישה", קרא הרב העכט בפאתוס המיוחד שלו. "בואו לא נתייחס בקלות-ראש לעובדה שנכנסנו לחודש אלול ובל נפטור את עצמנו באמירה סתמית כי נכון שחודש אלול בא עלינו לטובה, אבל הוא בסך הכל כמו כל חודש אלול אחר ("אלול אזוי ווי אלע אלול'ס)".

*

אם להרחיב מעט את את החוט שטווה הרב העכט, כדאי להפנות את תשומת הלב לכך שהאלול החסידי הוא אכן שונה ומיוחד מכל שאר האלול'ס.

הדברים ידועים ומפורטים בכמה וכמה מקומות אבל רק כמראה מקום נצביע על נקודה אחת:

כשהיינו נערים היה נהוג לומר שבתומכי תמימים ב-770 מגדלים בחורים מקושרים לרבי, מכוח העובדה שהישיבה היא במחיצת הרבי וכן עוסקים ב'השכלה' בחסידות – בזכות המשפיע הרה"ח ר' יואל כהן. בברינוא מגדלים בעלי-נגלה – בזכות ראש הישיבה הרה"ח ר' יוסף גולדברג ע"ה, ובכפר חב"ד מגדלים 'עובדים' – בזכות המשפיע הרה"ח ר' שלמה חיים קסלמן ע"ה (ואין צריך לומר שבכל הישיבות עסקו בכל שלושת הקוים אלא שלכל מקום היה 'זהיר טפי' משלו).

לכן, על משקל ההשתפכות של עמיתיי באתר זה על אלול בתומכי תמימים הדרומית, יורשה לי לציין שבזו המרכזית, בכפר חב"ד, אלול היה ספוג בלא מעט 'עבודה'. הרבה בזכות העובדה שהר"מ הרה"ח ר' מאיר-צבי גרוזמן, שימר עבורנו את מורשתו של ר' שלמה-חיים וניתב את האלול של התמימים הצעירים לכיון ה'דרך חיים', 'כי עמך הסליחה' תש"ט וכיוצא באלה. וכך שרתה אוירה רצינית של 'עבודה'. במקביל, לא שכחו לנתב את ההתלהבות של ה'זמן' החדש והמעבר לכיתה חדשה, למידה רבה של התעוררות, חיות ושמחה. אלול חסידי, כאמור. 

פרט לכל אלה, למי שמילא את מקומו של הרש"ח בתפקיד המשפיע של הישיבה המרכזית, הלוא הוא הרה"ח ר' מענדל פוטרפס ע"ה, שמורה כידוע הזכות של ההתעוררות הגדולה בקרב התמימים לנסוע לרבי לתשרי, מה שכמובן משפיע על כל אוירת אלול. אך זו כבר מסכת בפני עצמה...

שיהיה לכולנו אלול חסידי.

ז' באלול תשס"ו
הגב לכתבה

תגובות
4
1. יש להבדיל בין התשרי של ש"ח ומונקא לזה של ר' מענדל
ר' מענדל היה נותן חיות איך נחי'ה עם הרבי בתשרי והם אייך החיים שלנו...(ברוחניות)אבל שלנו יראו יותר טוב
ז' באלול תשס"ו
2. ר' מענדל פוטרפאס
לומר שענינו של ר' מענדל היה שבחורים יסעו לתשרי לרבי זו המעטה מהותית מהשפעתו של ר' מענדל בישיבה.

אינני יודע על כמה בחורים ר' מאיר צבי גרוזמן השפיע בישיבה מבלי לבטל את השפעתו.

אבל ר' מענדל פוטרפאס יצר מהפיכה חשיבתית אצל כל התמימים בנוגע ליחס שלהם לחסידות ולרבי, ואומנם באלול עצמו לא זכו התמימים לקבל הרבה מהשפעתו עקב נסיעתו לחו"ל.

אבל במהלך השנה השפעתו של ר' מענדל היא זה שיצרה את האוירה החסידית בישיבה.
ח' באלול תשס"ו
3. התוועדויות נכנסו לעורקיי, לא אשכח
המשכת י"ג מדות הרחמים ופנימיות בינה הפכו למוחשיים מתמיד בעקבות התוועדויותיו.

לא אשכח זאת.
י"א באלול תשס"ו
4. לא הבנתי
הכתבה נועדה להיות על משקל זו של ליפקין ואליטוב, אך בפועל, מעבר לסיפור נאה שלקח בצידו ועוד מספר שורות בודדות על ר' מונקע גרוזמן שליט"א שהמשיך (וממשיך ואף ימשיך בעז"ה עוד רבות בשנים מתוך בריאות איתנה) את מורשתו של יבלח"ח ר' שלמה חיים קסלמן ע"ה ועל ממשיכו בתפקיד ר' מענדל פוטערפס ע"ה שחיזק את עניין הנסיעה לרבי בחודש תשרי, לא זכינו לקרוא כמעט כלום על האוירה שאפיינה את חודש אלול ב"תומכי תמימים" המרכזית. חבל.
י"א באלול תשס"ו