ב"ה יום שני, ג' תשרי תשפ"א | 21.09.20
דווקא בליל ט' באב. כ"ק אדמו"ר זי"ע בעת אמירת קינות
דווקא בליל ט' באב. כ"ק אדמו"ר זי"ע בעת אמירת קינות
זכור אל תשכח

הפעילות הנפלאה הנגזרת מן העובדה שהשעה היא שעת חרום לא יכולה להסיט אותנו מה'זכירות' שלנו (הרב משה מרינובסקי, עלה במחשבה)

"שש זכירות אומרים אותם בכל יום גם בשבת, יו"ט, ר"ה ויוהכ"פ".

את המנהג הזה קבע הרבי בלוח 'היום יום...' ביום ח' מנחם אב. ותהיה אשר תהיה הסיבה לכך שמכל ימות השנה בחר הרבי לקבוע את המנהג דווקא בערב תשעה באב, לכאורה תוכן ההוראה ברור. מעבר להוראה המעשית לומר שש זכירות בכל יום ויום ללא יוצא מן הכלל, יש כאן מסר חד-משמעי.

הכוונה היא ללמדנו שאכן אינו דומה יום חול ליום שבת וחג. תשעה באב באב איננו שמחת תורה וראש השנה איננו חג הסוכות, אבל ישנם דברים, עקרונות ו'זכירות' שהם בכל תוקפם ובמלוא עצמתם תמיד, כל ימות השנה "בכל יום גם בשבת, יו"ט, ר"ה ויוהכ"פ".

הדברים נכונים לגבי יסודות היהדות כמו יציאת מצרים ומתן תורה המנויים בשש זכירות, והדברים נכונים גם לגבי תפקידנו, השליחות שלנו והמשימות שלנו כחסידים ותלמידים של הרבי.

בוודאי שיש תפקידים ושליחויות לימים מסוימים. אין צריך לומר שיש זמנים קבועים למבצעים עונתיים. פשיטא ש'מבצע לולב' הוא בתשרי ו'מבצע מצה' הוא בפסח. באותה מידה ברור גם כי בשעה שיש צורך מיוחד להטיל פחד על האוייב ולהוסיף בשמירה, הגנה והצלה של אחינו בית ישראל, יותר מהרגיל בארצנו הקדושה תמיד, יש להגביר ביתר שאת את מבצע תפילין ומבצע מזוזה שהם בעלי סגולה מיוחדת לכך.

ועם כל זה, קיימים דברים שעומדים במוקד תשומת הלב האישית ובמוקד השליחות של כל חסיד, תמיד. בימי סופה וסער כמו בעתות שלום. יהיה המצב אשר יהיה, חסידים עוסקים בחסידות ומי שמקושר לרבי, או שאף להיות כזה, עוסק בתורתו של הרבי וחי עם השיחות של הרבי, תמיד. כל יום. בכל מצב.

חסידים מספרים על ימי האימה בסוף מלחמת העולם השניה בהם המתינו בלמברג לרגע שבו יתאפשר להבריח את הגבול ולהמלט מרוסיה הסובייטית. הם ישבו ספונים בבית בפחד נורא שמא יתגלו על ידי הנ.ק.וו.ד וכל נקישה בדלת החסירה פעימה והרעידה את כל הגוף. ובכל זאת, לא עמדו להתפלל מבלי להקדיש שעה (קצרה או ארוכה, לפי הנסיבות) ללימוד חסידות.

והוא הדין בימים אלה ובשעה זו. כל הפעילות החשובה והנפלאה הנגזרת מן העובדה שהשעה היא שעת חרום – ה' ירחם! – לא יכולה להסיט אותנו מה'שש זכירות' החסידיות שלנו. אנחנו נמשיך למקד את תשומת הלב שלנו במה שחסידים אמורים להתעניין.

הכל יודעים במה המדובר ובכל זאת, הנה מראה מקום אחד: לקראת השבת שעברה, פרשת דברים, הופיע החלק האחרון מתוך ארבעת החלקים של התוועדות י"ב תמוז תשכ"ג. אוצר מופלא, מדהים ומשובב נפש, ש'ועד הנחות בלה"ק' זיכה בו את הרבים.

אל תרשו לעצמכם לפספס אפילו שורה אחת מתוך ארבעת החוברות. הבה נזכור ש'שש זכירות' אומרים בכל יום בלי יוצא מן הכלל.

ח' במנחם-אב תשס"ו
הגב לכתבה

תגובות
1
1. ההוראה העיקרית מהיום יום ח' אב
תודה להרב מרינובסקי לשימת לב שלו על דברי רבינו בהיום יום של ח' אב אבל העיקר שיש להשים לב הוא עצם ציטוט רבינו בהיום יום של היום שזה דער חסידישער פועל ממש ותביעת רבינו של היום:

"וואס איז די פעולה פון חסידות און יראת שמים, אז עס פעלט דער עיקר, - אהבת ישראל, און נאך גורם זיין ח"U צער על הזולת", זה ההוראה שיש לחיות עמו ביום ח' באב וכו' וכו' עד שנצא מהבוץ
ט' במנחם-אב תשס"ו