ב"ה יום חמישי, י"ג תשרי תשפ"א | 01.10.20
את מי הוא תוקף?!

"אינני היסטוריון ולא כתבן חריף אבל יש כאן עיוות שזועק לשמיים" • הרב משה שילת מגיב למאמרו של הרב טוביה בלוי (עלה במחשבה)


הרב משה שילת

כשפרסומים בעניין זהותו של משיח הרחיקו ומרחיקים יהודים מלימוד החסידות, תקף הרבי דווקא את המפרסמים ולא את המתרחקים. כשמעשי טירוף בשם חב"ד באלקנה גורמים לרב ולקהילה שלימה שרובה אוהדי חב"ד לשנוא, כדברי הרב בלוי, את חב"ד, היינו מצפים שההתקפה תתמקד דווקא במשניאים.

אני לא מחשיב עצמי להוגה דעות, וגם לא מעוניין להיכנס לפולמוס. נתבקשתי ע"י מערכת 'שטורעם' להגיב והסכמתי, כי יש כאן עיוות שזועק לשמיים.

שוב ושוב, קוראים אנו במאמריו של הרב בלוי שכל החרדים אוהבי חב"ד הם ושונאי החזרת שטחים, וכל הקולות האחרים שכולנו מכירים שם הם בשוליים (או מאנשים מרכזיים בעל עבר דתי לאומי...). לעומתם, הדתיים לאומיים הנראים נחמדים, הם ודווקא הם, שונאי חב"ד (ועקרונית, בעד החזרת שטחים...).

אם הסיבה הייתה רק, כדברי הרב בלוי, להציל את הנוער החב"די, ניחא, למרות שגם זה לפענ"ד לא הוגן, לא מועיל וגם מעמיד את הנוער החב"די באור שלילי שהוא פשוט רחוק מהמציאות. אולם נראה שיש כאן חיסול חשבונות עם 'מיזרחיסטים' מהדור הקודם בדוגמת יוסף בורג ז"ל המהווה מודל ל'מיזרחיסט' שכבר לא רלוונטי היום.

כשהרב בלוי היה צעיר, היו בארץ שלש ישיבות הסדר - דתיות לאומיות: מרכז הרב, כרם דיבנה והכותל. גם הישיבות התיכוניות היו מתי מספר. רוב אנשי הציונות הדתית שחונכו על ברכי בני עקיבא לא שלחו את בניהם לישיבת הסדר, התרגלו לפשרנות וחלקם אף דגלו בה. היום יש בארץ למעלה מ-150 ישיבות הסדר, גבוהות ותיכוניות של הציבור הדתי לאומי. עובדה זו הפכה את הציבור הזה למחוזק מאוד מבחינה דתית, דוגל בצניעות וממעט בפשרות.

מבחינת חסידות והתנגדות, ציבור זה אף פעם לא היה בעל נטיה חד משמעית, גם הרב קוק, ראה עצמו ממשיך הגר"א ובד בבד עסק הרבה בספרי חסידות. בכל זאת, בעבר, החלק התורני בציבור הדתי לאומי ראה עצמו מחובר יותר לגדולי ליטא מאשר לגדולי החסידות. גם בעניין זה, הלכה המגמה והתהפכה והיום הרוב המכריע של הרבנים בעלי המשקל בישיבות (ולא כל רב שכותב באחד מעלוני פרשת שבוע ומצליח להרגיז אותנו, דעתו נחשבת בכלל), נוטים נטייה חזקה ביותר לצורך בלימוד החסידות ומעודדים את תלמידיהם בכיוון זה, דבר שלצערנו עוד לא קיים בישיבות ליטאיות. גם בישיבות שראשיהם לא הגיעו מהציבור הדתי לאומי...

אבל לא רק לימוד חסידות. גם ההכרה בתורתו והוראותיו של הרבי הולכת וגוברת. לדוגמא, ביקור של אחד מגדולי הרבנים, בעל השפעה עצום בציבור הדתי לאומי באין ערוך מכל אותם רבנים שאותם בחר הרב בלוי להזכיר, שבא לשבוע שלם לשבת ליד האוהל הק', פשוט כדי להיות "קרוב לרבי". כמו כן, בימים אלו ממש מקבלים אנו תגובות מעשרות ראשי ישיבות ור"מים, כולל מהמפורסמים ביותר, שצפו בג' תמוז בתקליטור המיוחד שקיבלו לביתם והופץ בישיבות. הם קראו גם בהתעניינות בלתי רגילה ובלתי מוסתרת את דברי הרבי בחוברת 'הילולא דרבי'.

בואו נחזיר את פרשיית אלקנה לפרופורציות שלה. אין כאן "מלחמה של ציוני נאמן נגד גדול הלוחמים בציונות", כדברי הרב בלוי. זוהי הרחקת לכת מיותרת, מזיקה ומרחקת. יש כאן ישוב קטן עם רב מקומי שאינו מוכר כל כך, ובו קבוצה קטנה של מציקים, פשוטו כמשמעו, לרב ולבני קהילתו (אני כותב זאת אחרי בדיקה בשטח ובאחריות מלאה). אז זה שהם מרחקים מחב"ד, זה לא נורא, אבל מה שהרב שם עשה, דווקא מזה צריך לאבד את העשתונות???

הכותב הוא מנהל הארגון 'תורת חב"ד לבני הישיבות'.

כ"ח בתמוז תשס"ו
הגב לכתבה

תגובות
43
1. הרב שילת - יפה דיברת!
הוצאת לי את המלים מהפה. מספיק כבר עם מלחמות העבר נגד "המזרחי". אתה עושה עבודת קודש וירבו כמותך בחב"ד.
כ"ח בתמוז תשס"ו
2. כל הכבוד משה
עלה והצלח! בקירוב יהודים לאביהם שבשמים, לתורת החסידות, ולרבינו זי"ע. אני מקוה שהרב בלוי יבין את המתרחש באלקנה. וע"ז (הויכוח עם הרב בלוי) נאמר "ואת והב בסופה", אלו תלמידי חכמים וכו'.
כ"ח בתמוז תשס"ו
3. משה אמת ותרת חב"ד אמת
כ"ח בתמוז תשס"ו
4. מסכים על כל מילה
אני מסכים עם ר' משה בכל מילה.

הגיע הזמן לחזור לפרופורציות.
כ"ח בתמוז תשס"ו
5. מוישה, מילים כדורבנות
א"א להשוות בין הדורות הדור של היום הרבה יותר יר"ש.
כ"ח בתמוז תשס"ו
6. ישר כחך משה!
רק מי שמתעסק כמוך בהפצת המעיינות בתוככי הציבור המדובר, יוכל להעיד כמאה עדים, אשר הציבור הנ"ל אינו חדגוני אלא עשוי מסוגים שונים. ובודאי שאינו ראוי להכללה מהסוג שעשה הרב בלוי.
הרב בלוי יודע טוב יותר מכולנו, אשר חשבונו של חסיד בטרם יפעל, צריך להיות: האם ע"י פעולתו יוסיף נח"ר או לאו.
אני לא בטוח שנעשה כאן החשבון הנכון.
אני כן בטוח, שאם הרב בלוי היה משקיע את האנרגיות שלו בתחום אשר בו אתה ר' משה "זהיר טפי", אזי היה הוא מכוון לדעת רבינו הרבה יותר מאשר במאמרו החריף.
כ"ח בתמוז תשס"ו
7. דברים של טעם
כ"ח בתמוז תשס"ו
8. ישר כח!
ת"ח לרב שילת על תגובתו ועל עבודתו הקדושה בכלל.
אמנם, אין לי כמעט שיג ושיח עם תלמידי הישיבות התיכוניות ותלמידי שיטת ה'מזרחי', אך היה לי לזרא אופן כתיבתו של מכובדי הדגול הרב בלוי שליט"א. (שלדעתי, אופן כתיבה זה, לא רק שלא מסייע לנו, אלא אף עלול לרחק את כל בני ה"כיפות הסרוגות" מחסידות ומנשיאנו).
לכן, בקריאת תגובתו של הרב שילת, נחה דעתי שמישהו בא להעמיד דברים בפרופורציות הנכונות.
כ"ח בתמוז תשס"ו
9. אכל, לקה ו-הלואי לא- גורש.
אחד ניסה לקצר תהליכים, וניסה למצוא פשרה שתניח את דעת כולם, והסכים לאכול את הדגים המסריחים (לא המזרחיים). משלא הצליח לגמר את כל המנה הגדושה, ניאות ברוח חכמתו לקבל את המלקות, שכמובן ניתנו ביד נדיבה.
משלא עמד גופו הענוג במלקות - לא עמד לו שכלו הדל לצאת בזהירות ובזריזות מן העיר, ועל כן גורש מן העיר.
דומני שניתן לומר על מקרה זה -של אי הסכמת הרב המקומי ליצוק בור טבילה שיהיה בו הידור נוסף - שכל הגורמים השייכים להתמודדות זו, אכלו את כל המנה של הדגים המסריחים, קיבלו את כל מנת המלקות הנדיבה, ורק נקוה שכעת לא יגורשו מן העיר.

על זה מישהו חשב?
כ"ח בתמוז תשס"ו
10. למען הדיוק
ישיבת "מרכז הרב" וישיבת כרם ביבנה אינן ישיבות הסדר, עכ"פ לא היו כך בשעה שהרב ט' בלוי היה צעיר.
ובאותה תקופה ישיבת הכותל עדיין לא נוסדה כלל.
כ"ח בתמוז תשס"ו
11. אם תקראו את תוכן הבג"צ....
אם תקראו את תוכן הבג"צ תיווכחו לדעת שמגישי העתירה הם 2 משיחיסטים בע"ת, בעלי ותק בעשיית צרות: בעבר החילוני שלהם הם הגישו עתירות נגד שמירת שבת באלקנה....

כלומר, מדובר ב- TROUBL-MAKERS אובססיים, אלא שלשם שינוי הפעם זה מוגש בעטיפת צדקנות משיחית.

במילא לי, נראה לי כי הרב המקומי די חושש שאם הוא ירקוד לפי צליליהם הוא נותן לטיפוסים תמהוניים וטורדנים להשתרש במקום.

גם הרב בלוי נדמה לי לא כ"כ מחבב בלשון המעטה טיפוסים כאלה, ולא היה כ"כ שמח אילו כאלה היו נאחזים בגבולו.

כ"ח בתמוז תשס"ו
12. ל-10
נו באמת,

לידיעתך:

ישיבת "כרם דיבנה" היא אבי-אבות ישיבות ההסדר!

ישיבת "הכותל" נוסדה אחרי מלחמת ששת הימים, כלומר לפני קרוב ל-40 שנה!

כ"ח בתמוז תשס"ו
13. "אתם השתגעתם?"
ההכללות הן של הרב בלוי והן של הרב שילת מעוררים בי פלצות
כ"ח בתמוז תשס"ו
14. ר' משה היקר
מבלי הבט על הדיון עצמו---

א-ש-ר-י-ך!

ר' משה המקיים ב-מ-ל-ו-א-ם את דברי הבעש"ט: אימתי קאתי מר -לשיפוצו מעיינותיך חוצה!
בזכותך ובזכות תורמיך ועוזריך - נזכה לביאת הגואל!

עלה והצלח!
כ"ח בתמוז תשס"ו
15. אני מבין נכון
קראתי את התגובה ואם אני מבין נכון יש חסידי חב"ד שהם נגד מקווה חב"ד בגלל שמי שמתיימר לייצג את חב"ד לא רוקד כמוהם?
כ"ח בתמוז תשס"ו
16. כל שנה מתקרבים 100 חרדלי"ם לחב"ד.
מאמץ מבורך והשקעעה של שנים נושאים פרי ומקרבים את החרדלי"ם לחב"ד.
מה טעם ראה הרב בלוי להלחם בציבור היחידי שעוד אוהד חב"ד?.

ההסבר היחידי למעשה מוזר ותמוה זה הוא: הרב בלוי מנסה מסיבות חסויות בכל כוחו לסנף את חב"ד למפלגת ג' ומנקודת מבט זו כותב הוא את כל הגיגיו.

דומני כי לאחר יותר מ 10 שנים אחרי ג' תמוז, לצאת במסע נחוש כ"כ למען ג', ובריש גלי, זוהי הכרזת מלחמה נגד הרב הרש"ב הרב הריי"ץ והרבי זי"ע שמעולם לא תמכו ואף . . . למפלגה "מוזרה" זו.
כ"ח בתמוז תשס"ו
17. תגובה
קראתי את שני המאמרים, ורציתי להעיר לכל אחד:
הרב בלוי הקצין מאד עם ביטויי השנאה. שלדעתי מרחיקים יהודים מחסידות חב"ד, ועל כן חבל מאד.
הרב שילת הגזים גם כן ביחס שלו לסיפור באלקנה, כאילו צודק הרב שטרן, כמו שניתן היה להבין מהסיפא של דבריו.
כ"ח בתמוז תשס"ו
18. גולש אקראי
אין מה להתפלא כלל על שני הכותבים הנכבדים כל אחד מהם מנסה להגן על כור מחצבתו - בלוי אומנם חבדני"ק מהבית אבל הוא ירושלמי, מה לעשות.- וגם שילת עדיין לא השתחרר מהגירסא דינקותא שלו . ולכן שניהם סובייקטיבים לחלוטין בעינינים כגון דא .
כ"ח בתמוז תשס"ו
19. תגובה ל18
בלוי מכיר את קניג טוב...
כ"ח בתמוז תשס"ו
20. הרב שילת צודק - להכליל מהרב שטרן על
כל המזרחי זה מדויק פחות מלהציג את וולפא כמייצג את רבני חב"ד.
כ"ח בתמוז תשס"ו
21. לתגובה 18 טעית פעמיים
טעות מס' 1. הרב בלוי לא חב"דניק מהבית, הוא התקרב לחב"ד בגיל בחרות מתקדם.
טעות מס' 2. הרב שילת התקרב לחב"ד כבר בילדותו, כך שה"גירסא דינקותו" הייתה חב"דית.
כ"ח בתמוז תשס"ו
22. מטבע הלשון "תקף הרבי" - לא יאה
הרבי לא תוקף, הרבי זועק, הרבי מתריע. יהודי לא תוקף יהודי.
כ"ח בתמוז תשס"ו
23. ל15
אף אחד לא מצדיק את מעשיו של הרב שטרן!

אבל מעשיו, לא מצדיקים מאמר חריף ומעורר מחלוקת כמו שכתב הרב בלוי!
כ"ח בתמוז תשס"ו
24. ניתוח אמיתי
כדאי שתקראו בעיון חוזר את דבריו של הרב טוביה בלוי.

יש לי הכירות אישית עם אנשי מזרחי למניהם, כולל הקוקניקים,

בכל מקום שהם מגיעים, הם נלחמים בחב"ד, כולל במדינה ההיא.

נכון שהנוער שלהם נמשך לחסידות, אבל אין לזה כל קשר למלחמתם בחב"ד.

וה' ירחם. ויהפכו ימים אלו לששון ולשמחה ולמועדים טובים.

כ"ח בתמוז תשס"ו
25. ל 15
הרב שילת אינו פוסק בקשר למקוה, הוא מתייחס לדברי הרב בלוי, שהסיבה להעקשנות של הרב מאלקנה אינה קשורה בציונות.
כ"ט בתמוז תשס"ו
26. בהכירי היטב את הציבור החרדי והדתי ,
הרב בלוי ראשית העובדות כפי שהנך מציין אינם נכונים,הציבור הליטאי הינו ציבור אידיאולגי ,השקפתי ,רעיוני ,המתנגד לחסידות חב"ד ולרבי מטעמים אידאולגיים מובהקים ,העבר של כמה ממנהיגיו שהגיע מהציבור הדתי לאומי ,המתקרה בלקסיקון החרדי תיכוניסט שנשרף אינו רלוונטי,אנשים שינו אורח חיים מטעמים אידיאולגיים מובהקים וויתרו על מנעמי העולם הזה ,ומתים באהלה של תורה ,ראה ערך תלמידי הרב קמיל באופקים,כמו כן גם בחסידות חב"ד ישנם עסקנים ידועי שם שהגיעו מהסקטור הדתי ,ולא קושרים את מעשיהם בעברם,ההתנגדות הליטאית אינה קשורה בכסף,הוא הציבור העני ביותר בחברה החרדית מתוך בחירה ורצון,הוא הציבור הנושא את עול ואהלה של תורה כעובדה מציאותית יותר מכל ציבור אחר בחברה החרדית,אינני עורג לשיטתם ,אני חושב ובטוח שדרך החסידות ולימוד החסידות ודרכו של הרבי זי"ע צודקת ומכינה את העולם היהודי הכללי לקראת משיח צדקינו ,מטרתי היא שאל תפחית ותזלזל בהנף יד בדרך מסוימת כאילו הוא מושתתת על כסף וכמה לבלרים ,יכולתי להכנס איתך לפולמוס ארוך מהי האידואלגיה ,מהי השיטה, מה מונע מהם להתקרב לרבי,רק לא זה המקום ,ואפשר לכתוב על כך מאמרים ארוכים , באשר לציבור החסידי הכללי הוא איננו הומוגני בדעותיו בכל הקשור לחסידות חב"ד ,הוא מחולק בין חסידות לחסידות,בין אדמו"ר המביע או הביע את מחשבותיו ורגשותיו ואהדתו כלפי הרבי,לבין אדמורים הנהגו בשב ואל תעשה ,ראה ערך חסידות סטמאר הלומדת חסידות עד הרבי הריי"ץ,ואינני רוצה להעריך בנדון,מסכים אנכי איתך במאת האחוזים שצריך לקרב בין ילדיי ובחוריי ואנשי חסידי חב"ד לכלל הציבור החרדי ,בעיקר החסידי הכללי, המטבע חייב ליהיות בשני הצדדים ,אנו נפנים שישראל אף על פי שלא חטא ישראל הוא, ואז כמיים פנים אל הפנים,נדע לתת עליות ושלום עליכם בשבתות בכפר חב"ד גם לאנשים החובשים שטריימל או ספודיק עטורי פיאות ארוכים,ולא רק להולכיי הקוקו והעגיל המתארחים שהגיעו זה עתה מבית חב"ד במזרח,{לדעתי הבעיה של חב"ד והציבור החרדי ,זה חסר תקשורת וניואנסים שיווקים המתבטאים ממלל ועד שפת גוף} ,באשר למקרה באלקנה ,האדם הנמצא שמה הוא משיחיסט מטורף בצורה המרחיקה הכי הרבה את הציבור החרדי מחסידות חב"ד ,אנשים כמוהו גורמים לשנאת חב"ד ודרך החסידות,אני מאמין שהם עושים זאת בתום לב,אבל זה לא משנה את העובדה,אנשים בעולם הגשמי שבו הנפש הבהמית שולטת מכלילים ואינם עושים הבדל בין דגל צהוב למשיחיות סהוררית למקווה חב"ד, כחבדניק קשה לי לומר שאני מאושר בנצחונו של הרב המקומי,אבל בהחלט לא התעצבתי על נצחונו אולי זה מהחלל השמאלי שבתוכי,אבל זאת היתה הרגשתי, כולי תקווה שבקרוב ממש נזכה לביאת משיח צדקינו וכולנו כאיש אחד באהבת ישראל אמיתית נצעד לבנין ביהמ"ק השלישי,
כ"ט בתמוז תשס"ו
27. יישר כח מוישי !
דברי טעם...
כ"ט בתמוז תשס"ו
28. באלקנה אוהבים את חב"ד
גם אני עשיתי בדיקה בעניין.
יש לי כמה ידידים מראשי הישוב אלקנה שאוהבים מאוד את חב"ד ואף תומכים ותורמים לבתי חב"ד בעולם. בעקבות הפירסומים יצאתי בשבוע שעבר לחקור את הנושא מקרוב וגיליתי שיש שם שליח העושה 'הכל' ולא בוחל בשום דרך לחלל את שם חב"ד ושם הרבי. נחרדתי לשמוע מ'ידידי חב"ד' שביקשו ממני בכל לשון של בקשה 'למען חב"ד' חכו אותו מכאן... תביאו חבדניק אחר, נורמלי כמו שאנו מכירים שירים את קרנה של חב"ד.
כ"ט בתמוז תשס"ו
29. לא קושרים את מעשיהם בעברם
אני חושב שאין צורך להתבייש בעבר ואדרבה יש למנף זאת. הרב שילת עושה פעילות בציבור המזרחיסטי וזאת בזכות שהוא גדל שם ואפילו אחרי שלמד בתומכי תמימים (קרית גת) הוא עשה איתם את שירותו הצבאי במסגרת ישיבות ההסדר. מכאן כוח ההבנה שלו את הציבור הזה.
כ"ט בתמוז תשס"ו
30. תגובה ל-28
עכשיו שאין אפשרות למקוה חב"ד אף אחד לא ירצה לבוא למקום כזה. ואם יבוא חבדני"ק שלהגדרתך נורמאלי האם הרב יתיר שיהיה מקוה חב"ד?
אולי ניתן לבדוק עם השליח באלקנה יהיה מוכן לעזוב אם הרב שם יסכים לעשות מקוה חב"ד
כ"ט בתמוז תשס"ו
31. מי אשם במצב?
האם בזה שלא היה שם שליח שמקדש שם חב"ד אנחנו לא אשמים?
האם אין בצא"ח אחרי על הסניפים.
הרב ישראל ברוד מתגעגעים אליך. בזמנך דברים כאלה לא היו קורים.
כ"ט בתמוז תשס"ו
32. הרבה מזרחיסטים התקרבו לחב"ד
ב"ה
יישר כח לרב משה היקר, אני עצמי עד לקירוב העצום של רבים מבני הכיפות הסרגו שכיום הם שלוחים של הרבי לכל דבר, וכל זה באין ערוך למה שהתקרבו אלו שהם כביכול נושאי הדגל או אנשי האגודה, האם כדי לקרב את אנשי הדגל והאגודה יש לנו להילחם בכיפות הסרוגות שהרבה מהם הם חבדניקים בפוטנציה?
כ"ט בתמוז תשס"ו
33. שכחתם דבר אחד
צריך לעשות הבדל בין מלחמה במשיחיות שהיא לגיטימית לגמרי, במלחמה בדבר שהוא אחד מיסודות היהדות בחב"ד.
באם הרב שטרן היה נלחם בענייני משיח וכו' היה כאן מקום לטענת הרב שילת שיחי', אך ברגע שהמלחמה היא [כמו בנדו"ד] בעניינים יסודיים כולנו צריכים להטות שכם. אף אחד לא מצדיק את המעשים המשחיתים של "החבדניקים" באלקנה, אבל ברגע שזה מגיע לעניינים יסודיים שנוגעים לדורי דורות, אי אפשר לעבור לסדר היום מבלי להזכיר את זה.
א' במנחם-אב תשס"ו
34. אין טעם להגן על הציוניות!
הציונות היא משיחיות במיטבה, טוב עושה הרבה שילת בפיעלותו עימהם - אולם אין לתת הסבר למעשיהם ולפשרותהים המרחיקים לכת. וחבל שמצא לנכון לתקוף רק את הצד המשיחי ולא לבקר (לפחות באופן יחסי) את הצד הציוני שבעניין!
ב' במנחם-אב תשס"ו
35. הפתרון הפשוט ביותר - פשרה! החלפת שליח תמורת מקווה חב"ד
נראה כי מעורבות כאן שלוש סוגיות שונות. הא' - הצד האנושי. הב'- נושא המקוה חב"ד. הג' - הצד האידאולוגי. גם הרב בלוי, שכלל אינו קרוב בצד האידאולוגי למי שמצוי באלקנה, נזדעק על הצד הב', תוך שהוא מוצא מקום לחיסול חשבונות בצד הג'. הרעיון הוא הצעת פשרה. השליח יוחלף ויעבור ישוב. בטוחני שהרב של אותו משיחיסט ישמח לעזור, ולשכנע, כי בעצם המטרה היא שהמקווה חב"ד יוקם, ולא שאותו אדם שרואה בהשגחה פרטית שלא הועיל במקום זה- רי עליו לעבור למקום ולעבודה אחרת. וכך יתבררו ויתלבנו הדברים, האם באמת יש כאן צד אידיאולוגי עמוק ומרושע נגד מקווה חב"ד, אם לאו. ובמקביל ישלחו לשם שליח נוסח הרב שילת, אשר יודע ומסוגל לעבוד עם ציבור זה. הרבי העריץ את מי שעשה פעילות במאה שערים ואצל החרדים - ועל כך יישר כוח לרב טוביה בלוי, ידידי ומיודעי. מצד שני - לא הוא האדם המתאים לשליחות באיזור זה. הנני מכיר כאיחים לפעול מול ציבור זה בהצלחה עצומה, תוך שהם עוקפים את הבעיות העדינות, עליהם הרב בלוי כה זעם. אולם לצערי זו צורת עבודה של מי שאינו ראוי לפעול שם, ולכן אסור לו אפילו להתערב בזה.
ב' במנחם-אב תשס"ו
36. חסידי חב"ד באלקנה
לאחרונה הסעירה פרשיית המקוה באלקנה את חסידי חב"ד דבר שבא לידי ביטוי באתר זה במאמרו של הרב טוביה בלוי. הרב בלוי עשה לו שימוש בסיפור זה בכדי לחזק את עמדתו נגד אידיאולוגיית והנהגת ה'מזרחי', מצד שני הופיעה למחרת תגובתו של הרב משה שילת בה הוא תוקף את גישתו של הרב בלוי אך גם מתיימר לגלות לנו "מה באמת היה באלקנה" ומכניס את הדברים ל"פרופורציות", תוך שהוא מעיד על עיסתו, שהדברים שהוא כותב נכתבים לאחר "בדיקה בשטח ובאחריות מלאה", של הכותב כמובן.
כותב הרבי ב'היום יום' (ב' חשון): "בשנות נשיאותו הראשונות נהג רבינו הזקן לומר ברבים כי "יש לחיות עם הזמן". על-ידי אחיו המהרי"ל גילו זקני החסידים שכוונת הרבי היא: שיש 'לחיות' עם פרשת השבוע ופרשת היום של הסדרה השבועית. לא רק ללמוד את פרשת השבוע בכל יום, אלא 'לחיות' עמה".
מדהים להיווכח כיצד בהשגחה פרטית ביום בו התפרסמה תגובתו של הרב משה שילת למאמרו של הרב טוביה בלוי, כותב רש"י בשיעור היומי (א,ט"ז) וז"ל: "הוו מתונים בדין, אם בא דין לפניך פעם אחת שתים ושלש אל תאמר כבר בא דין זה לפני פעמים הרבה אלא היו נושאים ונותנים בו".
רשאי הרב שילת לחלוק על דעתו של הרב טוביה בלוי, בעניין ההכללה שהוא עושה לגבי הנהגת המחנה הלאומי (כאידיאולוגיה. מנהיגיה ועסקניה ולא אנשי המחנה) והצגתו כמחנה שמתנגד לרבי ולחסידות חב"ד. גם אני סבור (מהיכרותי את השטח ומעבודתי היום יומית עמם) כי אין הכללה זו במקומה, אף שרבים ממנהיגי אותו מחנה אכן עונים על תיאורו של הרב בלוי (ולמי שאספיק לשכוח, אזכיר רק את פנייתו של הרב הרשקוביץ רב קהילת חב"ד, מנהל המוסדות ושליח הרבי לעיר אופקים כאשר גורמים במפד"ל ניסו לסגור את בית הספר חב"ד שבעירו, או את הרב של יישוב הסמוך אלינו, שאמר כי בהליכתו של הרבי לאוהל הק' יש משום "דורש אל המתים", עפ"ל).
אך כאן סטה הרב שילת ונטפל למקרה הספציפי של אלקנה, מקרה בו סייע הרב טוביה בלוי ועזר ככל יכולתו, מתוך מסירות נפש, סיוע שהיה כרוך ביגיעה וטורח ולווה במאמצים רבים (ובאשר לפרסום הפרטים, עוד חזון למועד). כניסתו לתמונה היתה לפני למעלה מארבע שנים, בהן למד והכיר היטב את כל הנפשות הפועלות; הן את הצד שלנו - אנשי חב"ד בישוב והעותרים בפרט (וכן - תקנת אדמו"ר מוהרש"ב נמצאת בצד שלנו) והן את הצד שמנגד בו ניתן לכלול את רב היישוב וקבוצה קטנה מתושבי הישוב, וזאת בניגוד לרושם שמצייר הרב שילת מ"בדיקה בשטח".
עלי להקדים ולהבהיר כי ידי לא הייתה מעורבת כלל בפרסום פסק הדין בנושא המקוה (כיון שעדיין תקוותנו שהמצב ישתנה, דברים שהשתיקה יפה להם) הפרסום שניתן היה אף הוא למורת רוחי, מכיון שלדעתי הזיק יותר משהועיל. וגם לאחר הפרסום, סירבתי להגיב בעניין, אך מאמרו של הרב שילת, ובמיוחד הצגת ה"עובדות" בעניין המקוה באלקנה וה"בדיקה בשטח", מחייבים אותי שלא להבליג והחלטתי להגיב ולהציג את העובדות כהוויתן.
גם כעת אין בכוונתי להרחיב את היריעה מעבר למה שנפרשה ונתפרסמה בכל הנוגע למקוה, עד לסיום הפרשה, שכולנו מקווים (אני אכן מקוה, שכחסידים זהו אכן רצון כולנו) שתסתיים בבניית המקוה שיהיה אף כתקנת כ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע.
בתגובתי זו ברצוני להתייחס בראש ובראשונה לעובדות הפרשה שאינן עולות בקנה אחד עם המשתמע מדבריו של הרב שילת, אך אבקש להעיר, וב"ה גם להאיר, לגבי עניין נוסף שיש בו כדי לשנות את פני המציאות, להקל על עבודת השלוחים, ולהכין את העולם ביתר קלות לקבלת פני משיח צדקנו תיכף ומיד ממש!
[לא זה המקום ולא זה הזמן ללבן מה דינה של פעילות להפצת המעיינות, השנויה במחלוקת ארגונית (בין צא"ח שמתנגדים לפעילות באלקנה, ובין ארגונים וותיקים אחרים שפעילותנו נערכת בהסכמתם ואף בהסכמת אגו"ח, ובאה לידי ביטוי גם במכתבו של יו"ר אגו"ח הרב שלימקה מיידנציק לגופים ולרשויות באזור, מכתב בו הוא מבקש מהם לסייע לנו ולפעילותנו בכל מה שניתן ).]
ולענייננו:
התנגדותו של הרב בלוי ל"משיחיסטיות" אינה פחותה מהתנגדותו של הרב שילת כלפיה. למרות זאת ועל-אף שהוא מודע היטב ל"משיחיותם" של אנשי חב"ד בישוב ולאופי פעילותם, הכולל בתוכו גם את הנושא הזה, הרי הוא פועל כחסיד אמיתי, הוא יודע להפריד בין העושה למעשה, ולתמוך בעניינים החשובים לרבי, גם כאשר הם מתבצעים ע"י מי שלדעתו, פועל לא נכון בתחום 'משיח וגאולה'.
חשוב לציין כי התנגדותו של הרב המקומי באלקנה לחב"ד ולפעילותה בישוב, אינה קשורה כלל לעובדת הפרסום או אי הפרסום, באשר לזהותו של המשיח, ואינה תלויה בחלוקה בין (מה שמכנים היום, לצערי) "משיחיסטים" ו"אנטים". כך אמר לי אישית רב הישוב, כאשר שוחחתי עימו וכך גם שמעתי, עוד לפני שבאתי לישוב, מפיו של הרב ישראל ברוד (ששימש אז כמנהל אגף הסניפים בצא"ח).
עניין המקוה קם ועלה כשנתיים קודם שהגעתי לישוב ע"י אחד התושבים, ר' חנן חסן, יהודי ת"ח, הממלא גם תפקיד בכיר בבנק המזרחי (מנהל מחלקת SYSTEM של הבנק, ואחראי על מערכות תשתית), אדם שלא נהג אז במנהגי חב"ד. עקבות שיעור בנושא המקוה ששמע מאחד השלוחים, פנה ושאל את הרב מרדכי אליהו, מהו המקוה המהודר ביותר לטבילה ? הרב אליהו המליץ בפניו, אם הדבר מתאפשר, לטבול במקוה בור ע"ג בור דווקא. כיון שבאלקנה דובר על הקמתו של מקוה חדש, פנה חנן לרב הישוב וביקש שיוסיפו, לאחד מבורות הטבילה לפחות, בור השקה מתחת לבור הטבילה, תוך שהוא מתחייב לממן את הפרש העלויות, אם יידרש. לאחר דחיות חוזרות ונשנות הודיע רב הישוב לחנן שאינו נענה לבקשתו, למרות שלבקשה צורפו עוד למעלה ממאה חתימות של תושבים מהישוב (שמנה אז פחות מ-800 משפחות). כמו כן צירף חנן לבקשה מכתביהם של למעלה ממאה (!) רבנים בדבר החשיבות שיש בבניית המקוה כך שיהיה במתכונת בור ע"ג בור.
אשוב ואדגיש, כל הנ"ל אירע כאשר בישוב לא הייתה עדיין כל פעילות חב"דית ולא התגורר בה חב"דניק "משיחיסט" או "אנטי משיחיסט". חנן עצמו היה אחד מחברי הקהילה הספרדית במקום.
ענין זה אף מופיע בפסק הדין, שענין זה החל משנת 2002 למניינם כשנתיים קודם בואי לישוב והתחלת פעילות שם.
אחד התושבים פנה אליי לאחרונה וסיפר לי ששמע מרב הישוב כי הסיבה לכך הוא מתנגד לבניית המקוה באופן המבוקש היא כדי שלא לתת דריסת רגל למשפחות חב"דיות ביישוב.
חשוב להדגיש כי התביעה לבג"ץ נערכה לאחר שרב הישוב הודיע כי לא ניתן לתבוע אותו לדין תורה, וכי אם ייתבע לא יתייצב לדין תורה. לאחר מחטף, נגד דעתם של רוב חברי המועצה הדתית והמקומית שדרשו ישיבה מיוחדת בנושא, החלו לבנות בחשאי את המקוה והיה חשש שהמבנה יגיע למצב בלתי הפיך. גם אז רק לאחר קבלת היתר של שלשה רבנים, כנדרש עפ"י דין, שאחד מהם משמש אף כאב"ד באחד הערים הגדולות, הוגשה העתירה.
עובדות אלו ידועות לרב בלוי כמי שליוה את המאבק כמעט מתחילתו וכאן אני חוזר, לצערי, למה שכתב הרב שילת בתגובתו:
לדברי חנן חסן, מי שתבע את הרב ואת המועצה הדתית, הרב שילת לא פנה אליו מימיו ואף לא אליי או לכל גורם נייטרלי אחר, כי אם לרב הישוב ואולי לעוד מישהו מהקרובים אליו, ובזה הסתכמה "בדיקתו בשטח" ו"אחריותו המלאה".
אני רוצה לציין בשבחו של הרב שילת כי לאחר ששוחח עם חנן חסן והבין, שלמעשה לא הבין בסיפור המקוה של אלקנה, וכי העובדות קצת שונות מ"קבוצה קטנה של מציקים" התנצל וביקש את סליחתו של חנן וביקש שימסור זאת גם לקהילת חב"ד באלקנה וכי כוונתו הייתה בעצם לענות לרב בלוי ולא להיכנס לעניין אלקנה.
אך מכיון ש"מאת ד' היתה זאת", ומכל דבר ומאורע צריך ללמוד, הרשו נא לי להביא לידי ביטוי את תחושתי הקשה בנוגע לתופעה שמתפשטת והולכת לצערי בהרבה מקומות בארץ, ואולי מזה נלמד את הלקח ונצמצם נזקים, בפרט להבא אבל גם בהווה.
לימדונו חז"ל "אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו". הווי אומר שגם אם שמענו על שליח או על חסיד כלשהו שמועה ש"השניא את חב"ד על התושבים" או שעשה כל פעולה מזיקה אחרת, לכאורה, הרי שנינו במסכת נגעים (פרק ב משנה ה): "כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו. רבי מאיר אומר, אף לא נגעי קרוביו". הנטייה הטבעית של חסיד היתה צריכה להיות תמיכה מוחלטת באותו חסיד אלא אם כן יוכח אחרת. לצערנו מה שקורה כיום בד"כ שזה הופך להיות עילה להוסיף התקפות והשמצות על המושמץ וכך להגשים מה שנאמר "חסידים אין (יו"ד אחת) משפחה".
אז אני קורא לכולנו, הבה נשנה נוהג פסול זה, ולכל הפחות מכאן ולהבא, קודם לכל תגובה, נברר ונבדוק, בראשונה עם הנוגעים בדבר עליהם נאמרו הדברים, וגם בכך לא די כדי להתיר לו "לדון את חבירו" שהרי לא עמד בתנאי של ה"תגיע למקומו".
ועוד דבר; נניח שאנו אכן כדבריו, קבוצה קטנה של "מציקים", ולעומתנו הרב המקומי הינו "טלית שכולה תכלת" (לא כמשתמע מטענת קורח, ש"צדיק היה", שחלק על נשיא הדור, אלא, בהשאלה, כביטוי הבא לתאר צדיקותו של אדם), הרי מדובר פה במקוה שאמור לשמש מאות נשים לתקופה ארוכה של לדורות, ומתנהל מצידנו מאבק כדי שיתאים גם לשיטה המובחרת ביותר - שיטת אדמו"ר הרש"ב נ"ע. האם אותן נשים צריכות לסבול, רק בגלל שהדורש הוא "מציק"? והרי לוא יצויר שרב כלשהוא, מתנגד חריף לרבי ולדרך החסידות, היה מגיע למסקנה שכיון ששיטת הרש"ב היא הטובה ביותר והיה רוצה לבנות מקוה באופן זה, האם אז אנו כחסידים, לא היינו תומכים בו בעניין חיובי זה?!
וידועה שיחתו של הרבי בעניין שלימות הארץ, בה הרבי אומר שאף אם ראשי הממשל בארץ לא מקיימים את כל ההלכות המובאות בשולחן ערוך, אך את הסעיף היחיד מסימן שכ"ט בשו"ע הם רוצים לקיים, הרי שהקב"ה יסייע להם בעניין זה "למעלה מדרך הטבע". האם לדעת אותם שאינם בקיאים בנושא, ומדבריהם השתמעה איזו שהיא הצדקה למעשהו של רב היישוב בעניין המקוה, טובים מהקב"ה? או שמא אנו, אחיהם ובשרם, גרועים מראשי מפא"י של שנות השבעים ?!
איני רוצה להאריך בדבר המצער, אך דומה שיש לתת את הדעת לנקודה חשובה זו, שלעניות דעתי, פוגעת גם הרבה בהישגי' של חסידות חב"ד (כולל בעניין המקוה באלקנה, ולא זה המקום והשעה, להאריך במה שאירע אצלנו).
ועוד והוא העיקר:
מגמה חדשה ופסולה צמחה ומתפשטת בשנים האחרונות, לצערנו : כל בעיה או סכסוך משייכים אוטומטית לאחת מהחלופות (הגדרות מוטעות ופסולות של) "משיחיסטיות" או "אנטי משיחיסטיות".
אם יש סכסוך בין שניים מאנ"ש (אנשי-שלומנו, למי שהספיק לשכוח) זה הופך ל"משיחיסט" והשני ל"אנטי משיחיסט", האם הדבר מחייב חלילה, ליקויים בתפקודו של בית חב"ד אליו הם משתייכים רק בגלל דיעותיהם השונות בנושא זה. וחשוב לציין שבעניין זה אין הבדל בין הצדדים. כולנו שוכחים לפעמים, כי "אנשים אחים אנחנו" וכי כולנו רוצים ומייחלים למלאות את רצונו הקדוש של הרבי. יחד עם זאת, אצלי, ואני מניח שאצל רבים נוספים "עולם כמנהגו נוהג" ולא כל הזמן המוח שליט על הלב ובשל כך נוצרות רוב הבעיות, אלא מאי, נוח לנו להסוות יצרים בלבוש אידיאולוגי ותופעה זו ניכרת בשני צידי המתרס.
ועוד דבר בנימה אישית, גם אצלנו בישוב כשהתחלתי בפעילות, למעט טלפון זועם מרב הישוב ואיומיו, במשך כמחצית השנה התנהלה כל הפעילות על מי מנוחות, עד שיד החסידים הייתה בדבר, ומסיבות שאינם מובנות לי כלל וכלל, דחפו את ידם למקומות לא להם וסייעו ביודעין לצד המנגד, דבר שבלשון המעטה לא תרם. ב"ה, לפעילות הנערכת בישוב על ידי חסידי חב"ד שבישוב, ובניגוד לרושם שנוצר, שותפים למעלה משליש מהתושבים. רק בל"ג בעומר האחרון, למרות התנגדותו של הרב לתהלוכה, היא נערכה (באישור המשטרה והמועצה) ונטלו בה חלק למעלה מ-300. ואין מדובר רק בפרטים כי חלק מהפעילויות מתנהלות מול ובשיתוף של מסגרות שונות הישוב (גנים, קייטנות, תלמידי בית הספר והישיבה התיכונית באלקנה). אז אנא אחי, אל תפריעו לפעילות הנפלאה בישוב. רוצים להעיר או להאיר, לשאול, לברר ואולי אפילו לעזור? הטלפון פתוח וכל אחד יכול לפנות אליי (054-2112-770 057-8223-770)
אנחנו, חסידי חב"ד, גם "משיחיסטים" וגם אלו שאינם טובלים במקוה חב"ד, לומדים חסידות, מניחים שני זוגות תפילין, פועלים להפצת המעיינות ובעשרת המבצעים, מזכים יהודים בתקיעת שופר ובנטילת לולב . אם יש בינינו מחלוקת, היא רק בתחום מסוים. ועדיין, רב המשותף על המפריד.
אחים יקרים, אל נא תרעו ! בואו ונפעל את התיקון האחרון שיכריע ויטה את הכף, לגבי העולם כולו לגאולה האמיתית והשלימה ולהתגלותו של הרבי לעין כל, והוא יגאלנו.
"ברכנו אבינו כולנו כאחד"
יצחק קניג
חסיד חב"ד - אלקנה
ב' במנחם-אב תשס"ו
37. המזרחיסטים הם חבדניקים!
בס"ד
כל חובשי הכיפות הסרוגות הם בלב אחד עם חב"ד.
ישנם כאלה שנכוו מהמשוגעים ולכן הם כאילו נגד.
ישר כח לרב שילת!
ה' במנחם-אב תשס"ו
38. קראתי את תגובה 36 עד ש.......
הגעתי לסוף ואת מי אני רואה חתום שם??

לא פחות ולא יותר, אותו מחלל שם שמים ושם ליובאוויטש ברבים!

מיט אמאל גיווארען א צדיק, אוהב שלום ורודף שלום!

אגב, אולי באמת נעלה לדיון מה דינו של המתיימר לנהל 'בית חב"ד' ולוחם במוסד 'צעירי אגודת חב"ד!

(בלי כל קשר לכל החילול השם שהוא גורם)
ה' במנחם-אב תשס"ו
39. הסיבה לחילוקי הדעות ביניכם פשוטה
הרב שילת לא מכיר את המתנגדים מקרוב כמו הרב בלוי יזכרו נא הקוראים במלחמות והמכות בין חבדניקים למתנגדים בזמן הפגנות כיכר השבת והתקופה ההיא.
היום שחכנו כבר מהותו של מתנגד ושקענו יותר בויכוח על מהותו של משיחיסט.ועל מהותו של חבדני"ק הדואג לכבוד אנ"ש שלא יחולל ח"ו
בינתיים ישנה הפוגה במלחמת המתנגדים הגלויה אולי מחוסר מנהיג בעל שנאה מספקת או יכולת הנהגה בסגנון הישן.בכל מקרה אני מתאר לעצמי שמתנגדים נכנסים לקרוא כאן את החבדניקים מתפלמסים עם עצמם אז אולי זה לא המקום לשיחות גלויות לב עד כדי כך...
ו' במנחם-אב תשס"ו
40. תגובה ל-37
כל הליטאים הם בלב עם חבדניקים מלבד אלה שנכוו ע"י כמה משוגעים.
ישר כח להרב שילת!
ו' במנחם-אב תשס"ו
41. בבקשה

יש למישהו דרך להתקשר לר' שילת אני רוצה לשלוח לו תמיכה בשביל הספרים.

______

054-6761351.

ו' במנחם-אב תשס"ו
42. מרחת את העיקר
הרי העיקר בכל הוויכוח הוא בור על בור שזה החמרה חבדית והוא לא מסכים ללא סיבה הנראית לעין לכן נראה שמה שהרב בלוי כתב אמת.
(או שאתה רוצה לעשות את אותו הרב תינוק שבגלל שהוציאו לו לשון הוא לא נותן שיבנו מקווה יותר מהודר)
ח' במנחם-אב תשס"ו
43. הרב שילת, יישר כוחך!!!
"תורת חב"ד לבני הישיבות", זה ממש הפצת המעיינות, כפשוטו!
ניראה שזה מביא לתוצאות שהרבי באמת התכוון. בני הישיבות שלומדים את החומר שמופץ ע"י הארגון הם אנשים איכותיים ביותר שרוצים ללכת בדרך האמת ובעזרתו של הרב שילת, ב"ה מצליחים מאוד!
ושוב, יישר כח גדול ובהצלחה רבה בעבודת הקודש!
ח' במנחם-אב תשס"ו