ב"ה יום שני, ב' טבת תשפ"ב | 06.12.21
איך נזכה להתראות עם הרבי?

"כולם יודעים לצטט את המאמר הראשון על תפקיד דור השביעי, אך לא שמים לב לתופעה מדהימה אחרת במאמר" (הרב צייטלין, עלה במחשבה)

ג' תמוז מתקשר באופן טבעי למצב שלאחרי י' שבט, ולאותה תקופה. תוכנו של המאמר הראשון של הרבי, בו למעשה הניח הרבי את היסודות לדור שלנו, דור השביעי, כך יאמר כל אחד שמתבונן במאמר, הוא שתפקידו של דורנו, דור השביעי, לסיים את העבודה של כל הדורות ולהביא את משיח צדקנו.

לעיתים לא שמים לב, אך באותו מאמר גופא, ישנו פרק שלם בעניינים של אהבת ישראל וסיפורים מכל רבותינו נשיאנו. בכלל, סיפור מתוך מאמר זהו דבר בלתי רגיל, וכאן ישנם סיפורים מכל הרביים, ובנושא מסויים...

בפשטות יש לומר שהשניים תלויים אחד בשני, ושביאת משיח קשור מאד באהבת ישראל.

ישנו במאמר הסיפור שלאחר זמן שרבנו הזקן היה מגיע מעולם האמת להיפגש עם הצמח צדק, הוא הפסיק לבוא. הצמח צדק פעל סגולות שונות ללא הועיל. בוקר אחד עצר אותו יהודי בשוק וביקש הלוואה. הרבי אמר לו שלאחרי התפילה יבוא אליו הביתה. וכאשר הגיע לבית הכנסת הרהר בשנית, שהרי יום השוק הוא היום ואולי אותו יהודי זקוק מיידית לכסף. הוא הניח את הטלית, שב אל השוק והעניק את ההלוואה לאותו יהודי. כאשר שב לבית הכנסת הוא פגש את אדמו"ר הזקן... (הסיפור הובא בתוספות מסוימות במקומות אחרים מפי הרבי).

הסיפור ידוע לכולם, אך בואו נתבונן בו לרגע. אדמו"ר הצמח צדק רצה להתראות עם הרבי שלו, פעל ועשה כל מיני סגולות, ומה הביא בפועל את העניין? כאשר הוא יצא מגדרו ומהסדר שלו בכדי לעזור ליהודי שני, בזכות זה הוא זכה להתראות עם הרבי.

כולנו, כל אחד רוצה להתראות עם הרבי. כל אחד מבין שכשמשיח יבוא הוא יתראה עם הרבי. אז הנה לנו סיפור בתוך המאמר הראשון של הרבי, שפשוט מגלה לנו מה צריך לעשות כדי להתראות עם הרבי, אהבת ישראל. לשבת אחד עם השני, לעשות טוב אחד לשני, ואז מובטח לנו, שברכנו אבינו כולנו כאחד.

כיוון שג' תמוז הוא יום של השפעות מרובות, כמו שהרבי היה אומר "עמדו הכל כולכם", יהי רצון שנזכה לקבל את כל ההשפעות, ושנזכה להתראות עם הרבי תיכף ומיד ממש.

א' בתמוז תשס"ו
הגב לכתבה

תגובות
1
1. הרב ציטלין
חזק!!!!
י"ב בטבת תשס"ט