ב"ה יום שני, ב' טבת תשפ"ב | 06.12.21
אילוסטרציה
אילוסטרציה צילום: ישראל ברדוגו
זעקה משוועת למענה

פחות מחודש ימים לפני התקדש יום ההילולא ג' תמוז. הזעקה החסידית באשר היא, אחת היא: למה ניגרע! (בנימין ליפקין, עלה במחשבה)
המפגש היומי, במסגרת צו הקודש, ''לחיות עם הזמן'', מצא אותנו ביום שחלף, יום שלישי בשבת 'בהעלותך', עם שאלת המחץ: למה ניגרע!

זה קורה בעיצומו של מסע רגלי מפרך, בלב ישימון מדברי אינסופי כביכול. המעמד ההרואי של מתן תורה מאחוריהם. אף מוראות מעשה העגל והשלכותיהם צרובים עמוק בתודעתם. 'רגע' לפני פרוץ פרשת חטא המרגלים. שני 'רגעים' לפני התפרצות הר הגעש האנושי בדמות פרשת קורח ואנשיו אשר נבלעו חיים באדמה.

פתאום מתעוררת התפתחות בלתי צפויה. אתערותא דלתתא שאין הסבר רציונלי לפשר הופעתה דווקא כעת. קבוצת אנשים, ''טמאים לנפש אדם'', מתייצבת לפני משה ואהרן עם בקשה בלתי שגרתית.

איסור אלוקי מנע מהם את הקרבת קרבן הפסח. הם עמדו מנגד. צפו בהתעלות הרוחנית אותה חווים חבריהם ושארי בשרם. התרפקו על אדי ריח הניחוח שהיטמרו משלל הקרבנות שעלו לרצון.

עתה, אומרים הם בכנות, טהורים אנו. גם אנו רוצים להתקדש, להיטהר. אף אנו מבקשים את הזכות. תשוקה בוערת בנו להקריב. להתקרב. להקריב מעמנו, מתוכנו, מעצמנו. למה ייגרע חלקנו מאחינו שגורלם שפר בחלקם. למה ניגרע!

ומשה רבנו דומם לרגע. על כף המאזניים ניצבות שתי מסות כבדות משקל.

מצד אחד, מזדקרת הקביעה האבסולוטית, הבלתי ניתנת לגמישות. לקביעה הזו יש אפילו שם שהפך מטבע לשון בפי העם. עבר זמנו, בטל קרבנו.

מצד שני, יש כאן גילוי נדיר, מרגש בכנותו, מדהים בנחישותו. אי אפשר להתעלם מהבקשה הזו. אין כאן זעקה נואשת או תלונה, לא על בשר ולא על מים. זוהי לא יוזמה של בקשה חריגה לנחלה בעבר הירדן. אף לא קובלנה משפטית נוסח תביעת בנות צלפחד הדורשות את נחלת אביהן. זו אפילו לא קריאת הצלה לנוכח סכנת כלות הנפש, כמו זו שבקעה מיד לאחר הישמע שתי הדברות הראשונות מפי הגבורה.

זוהי תחינה אמיתית, של טמאים שהיטהרו, זדונות שהפכו לזכויות של ממש. הם צועקים, מבקשים בכל כוחם ובמלוא פיהם: למה ניגרע!

עמדו, אומר להם משה, ואשמעה מה ידבר הא-ל.

ואז בא לעולם 'פסח שני'. הקביעה החסידית, ''ניטא קיין פארפאלן'', פותחת שערים.

*

פחות מחודש ימים לפני התקדש יום ההילולא ג' תמוז. פחות מחודש ימים לפני מלאת י''ב שנים לחושך הכפול והמכופל שכיסה את עין הארץ. הזעקה החסידית באשר היא, אחת היא: למה ניגרע!

וככל שמתקדמים מחוגי השעון, וככל שמתדפדפים דפי הלוח, של הימים, השבועות, החודשים והשנים, הטונים של הזעקה הזו עולים לגבהים חדשים. לא אחת היא מלווה באקורדים צורמים, מחרישי אוזניים. אבל הביטוי הכי מובהק שלה מסתכם בשתי מילים.

ריבונו של עולם, כמו זועקת לשמים, פעם ועוד פעם, קהילה שלמה. הזעקה הזאת מוצאת לה ביטוי בשלל מעשים ופעולות, פעוטות ונשגבות. יש והיא מקבלת ביטוי אף בעצם אפס המעשה, בחידלון כשלעצמו.

היא לא מסתכמת בתהיית "עד מתי" סתמית. יש בה תביעה של ממש. סוג של דרישה לדעת 'מהיכן דנתוני'. התביעה הזו דורשת הסבר נוקב: במה יגרע חלקנו.

ותשובת הנגד לבקשה הזו בנוסח "ניטא קיין פארפאלן", אף פעם לא אבוד, אך מעצימה את הבקשה ומביאה אותה למוחשיות גבוהה יותר. כי אם לא עכשיו, אימתי. כמיהת הנפש של "רצוננו לראות את מלכנו", אחרי קרוב לתריסר שנות חשכה - מגיעה לישירות הבוטה ביותר שלה בנוסח: למה ניגרע!!!

י"א בסיון תשס"ו
הגב לכתבה

תגובות
4
1. איש אלוקים קדוש הוא אשרי עין ראתהו
תמיהתו של ליפקין "למה ניגרע" תמוהה היא, שכן אך לפני חודש הכתיר ליפקין את הרב שטיינמן והאדמו"ר מגור בתארים של "איש אלוקים קדוש הוא, אשרי עין ראתהו",
ומה לו כי ילין כעת "למה ניגרע"
י"ב בסיון תשס"ו
2. תמיהה על ה"מעיין"
הרי נמצאנו למדים ש"אין העתק הדבק". וזהו אחד הכללים הבסיסיים, שבזכותו "נהיים סופר".

ואם כן, כיצד זה המעיין מעתיק כותרת מעיתון חדשותי כלל-חרדי וממנה משליך לתמיהה רבתי על נושא המאמר?

אילו היה נשאל ה"מעיין" הדוגל בשיטת "אין העתק הדבק" כדרך חיים - מה הייתה דעת כ"ק אדמו"ר זי"ע על תפקיד עורך חב"די בעיתונות החרדית שיהין לכתוב על האדמו"ר מגור "איש אלוקים", בוודאי היה עונה: "הרבי היה משיב לשלילה מוחלטת".

נס שלא הופקדה בידי ה"מעיין" מלאכת ליקוט וריכוז דברי הרבי בנוגע לתקשורת, כוחה וניצולה.
י"ג בסיון תשס"ו
3. מהו מבוקשנו היום?
הרב כותב: "היא לא מסתכמת בתהיית "עד מתי" סתמית. יש בה תביעה של ממש. סוג של דרישה לדעת 'מהיכן דנתוני'. התביעה הזו דורשת הסבר נוקב: במה יגרע חלקנו".עכ"ל.
ולא הבנתי בכוונתו "למה נגרע" - האם כוונתו (רחמנא ליצלן) במה נגרע חסידות חב"ד מכל שאר החסידויות שיש להם רבי?
יש לנו רבי - אבל טענותינו כלפי הקב"ה צ"ל: לאז דעם רבין זיך מגלה זיין שנזכה לראותו דא למטה - בהתגלות מלכנו משיחנו בקרוב ממש נאו!
י"ג בסיון תשס"ו
4. "למה ניגרע"
לא הבנתי המסקנא וה"בכן" מהכתבה.
מהי כוונת הרב ליפקין במה שכת "למה ניגרע" - מהו רוצה?
יותר טוב לפענ"ד לבקש התגלות הרבי - אבל מה נוגע כאן הענין ד"למה ניגרע"?
משיח נאו.
י"ז בסיון תשס"ו