ב"ה יום שני, ג' תשרי תשפ"א | 21.09.20
אור מביך ואור מאחד

בימים אלה נשלמות ההכנות לתהלוכות ל"ג בעומר. הרב משה מרינובסקי במאמר מיוחד על 'ווארט' מופלא של הרבי (עלה במחשבה)

בימים אלה הולכות ונשלמות ההכנות לתהלוכות ל"ג בעומר ברחבי תבל.

כמה וכמה דברים מאפיינים ומייחדים את תהלוכות ל"ג בעומר, אבל דומה שהבריח התיכון והנקודה היסודית של התהלוכות היא עצם קיומן בראש חוצות, ברשות הרבים.

בעוד ש'מבצע תפילין' או 'מבצע מזוזה' מיוחדים לעיסוק במצוה מסוימת, וכך גם המבצעים העונתיים, שמיוחדים הם למצוות החג ולעונת החג, עיקרן של תהלוכות ל"ג בעומר הוא, לכאורה, הדגשת כל ענייני היהדות, התורה ומצוותיה - במיוחד בסגנון ובצורה המתאימה לילדים ולבני נוער ומושכת את ליבם - דווקא בראש חוצות.

למעשה, העיקרון הזה עובר כחוט השני במשימה הכללית של הפצת היהדות ומעינות החסידות, כמו נר חנוכה שיש להדליק אותו "על פתח ביתו מבחוץ" והפצת החסידות עד שהמעינות עצמן יגיעו "חוצה".

גם לגבי שמחת בית השואבה, בדומה לתהלוכות ל"ג בעומר, הדגיש הרבי פעמים רבות את הצורך לקיים את השמחה דווקא בחוץ, ברשות הרבים, ברחובה של עיר, ובלשונו הק' "ביז אז די גאס אליין זאל מיט טאנצן" (עד שהרחוב עצמו יצטרף לריקוד)...

*

כל אלה הם דברים ידועים ומפורסמים, מה שאולי פחות ידוע הוא שגם ביחס למבצע נוסף של הרבי, הלוא הוא מבצע נש"ק שבעיקרו נועד להאיר את הבית היהודי פנימה, יש 'ווארט' מופלא של הרבי בנושא זה של ההשפעה על רשות הרבים.

הכוונה לרעיון הבא שהרבי אמר באחת משיחות הק' של שנת תשל"ו, בתקופה הראשונה של מבצע נש"ק.

הרבי עמד על כך שכל נר-שבת נוסף בבית, מהווה תוספת אורה ותוספת ברכה ועורר בלהט על חשיבות ההדלקה גם על-ידי הבת, למרות שלכאורה הנרות שהאם מדליקה מפיצים מספיק אור ובעין גשמית לא נראה כיצד עוד נר אחד מביא אור נוסף.

יתירה מזו, אמר הרבי, מבחינה גשמית-עובדתית, לא תמיד תוספת אור היא תוספת ברכה. לפעמים, אור עלול לגרום הרגשה בלתי רצויה. למשל, יתכן מצב שאדם חש עצמו בנוח במקום לא מואר, ודווקא לאחר שהבית או החדר הוארו, מתברר לו פתאום שבמקום יש אנשים או חפצים שקיומם מיסב לו אי נעימות או צער אם מפני שאותם אנשים או חפצים לא אהובים עליו או בגלל עצם העובדה שקודם לכן הוא היה סבור שהוא לבדו נמצא במקום ועם הארת החדר מתברר לו שיש מציאות אחרת חוץ ממנו, דבר שמפחית מחשיבות המציאות שלו.

מה, אם כן, המעלה והחשיבות הגדולה של נר נוסף?

והרבי מסביר:

האפשרות שאור הגורם לגילוי מציאות נוספת יגרום למישהו אחר לחוש פגיעה במציאות שלו, בצורה כזו או אחרת, קיימת אך ורק בנר סתם, אבל כשמדובר בנר של מצוה, החשש הזה לא קיים מעיקרו, שכן התורה והמצוות נועדו להפוך את "רשות הרבים", המכונה בספרי הקבלה והחסידות "טורי דפרודא" ל"רשות היחיד", מקום ששייך ל"יחידו של עולם", ונר כזה לא יכול להביא יישות ופירוד, חס-ושלום, אלא רק לתוספת אחדות.

ואולי גם משום כך התהלוכות נערכות בסיסמת "יחד כל ילדי ישראל"...

ט' באייר תשס"ו
הגב לכתבה

תגובות
3
1. תשל"ד ולא תשל"ו!!!!
מבצע נש"ק החל כידוע בתשל"ד. עיין במבוא להיום יום, וכן בספרי שיחות קודש תשל"ד
ט' באייר תשס"ו
2. מענה לדייקן
נכון שמבצע נש"ק התחיל בשלהי תשל"ד ותחילת תשל"ה. אבל האם בגלל זה תשל"ו זו לא התקופה הראשונה של המבצע? אתמהה!
ט' באייר תשס"ו
3. מראה מקום
אכן השיחה הזו נדפסה בחלק י"ז - תזריע ג'
ואם אינני טועה אין שם ההדגשה על רשות הרבים אלא באופן כללי לגלות אלקות בעולם
ט' באייר תשס"ו