ב"ה יום שני, ב' טבת תשפ"ב | 06.12.21
אילוסטרציה
אילוסטרציה צילום: ישראל ברדוגו
"ונפלינו אני ועמך"

"כל מי שיסתכל במצבם של תלמידי הישיבות, ייווכח שתלמידי הישיבות החרדיות (כולל המצביעים ג') אינם מגיעים לקרסולי רגליהם של תלמידי 'תומכי תמימים'. לא רק בלימוד חסידות, אמונת ה' ויר"ש פנימית, אלא גם בלימוד ש"ס ופוסקים". הרב יוסף גערליצקי בתגובה למאמרו של הרב טוביה בלוי (עלה במחשבה)
 • אקדים ואומר: לא עתה נתעוררתי להשיב על דבריו של הרה"ח הרב טוביה בלוי. לא עכשיו, כששוב התחדש הדיון על אופן ההצבעה החבד"י, חרה לי על השקפתו התמוהה. כבר לפני כחודשיים, כאשר המולת הבחירות הייתה בשיאה, ומיטב הכותבים התנצחו ביניהם בדיון הלגיטימי על "הרע במיעוטו" ו"החרדית ביותר", כבר אז הבחנתי, מבין השורות של מאמרי הרב טוביה בלוי, שמשהו כאן השתבש, משהו בהסתכלותו טועה מיסודו.

  לא, לא השורה התחתונה במאמריו – חובת ההצבעה לאגו"י – היא זו שקוממה. ויכוחים בנושא זה היו ויהיו, וודאי שבנושא זה עשה כל איש כעצת ה"עשה לך רב" שלו. את עיניי צדה רק הטענה האגבית, ה"דאגנית", שלאחרונה חביבה על הוגי-דעות ועיתונאים שונים במחננו, הנאמרת תמיד באותו טון צדקני ומיוסר – "מה יהיה עם הנוער החבד"י?"...

  *

  לפני שניגש ל"הרגיע" את ה"דואגים" למיניהם, ברצוני רק לשאול אותם שאלה פשוטה: אם נבדוק את נתוניהן של כל אותם תנועות נוער "להחזרה בשאלה" ה' ירחם (אני אישית נתקלתי ברבים מאלו שנפלו ר"ל ברשתם באזור גוש דן), הרי שלאסוננו מאות בני-נוער חרדיים עוזבים מידי שנה את בתיהם ופורקים עול תורה ומצוות רח"ל, בודדים בלבד מתוכם הם ממשפחות הקשורות לחב"ד. כך גם פוגשים אנו תדיר ב"מבצעים" ובפעילות ברחוב, נערים ממשפחות חרדיות וליטאיות המבלים להנאתם ב"קניונים" ובמקומות הבילוי, כדבר הרגיל.

  – מדוע אם-כן אין אנו רואים את כל אותם "חשבונות-נפש" ו"הכאות על-חטא", בעיתונות החרדית הכללית? מדוע אין אנו שומעים על "תופעה של התדרדרות הנוער" במאמרי מערכת נוקבים בעיתון המודיע? (שמא משום שאינם יכולים לתלות זאת בהצבעה למפלגות לא חרדיות?..)

  והתשובה היא פשוטה: כי לא כך מטפלים בנגע. כי חברה בריאה מטפלת בעצמה בפנים, בתוך מוסדותיה ובחדרי חדריה. לא ההכרזה בראש כל חוצות – "הנוער מתדרדר!" היא זו שתפסיק את ההתדרדרות, כפי שאב לילד ש'אינו בסדר', לא מפרסם בראש כל חוצות (ובוודאי לא באינטרנט...) בנוגע למצב ילדו כי מדובר בבן שלו. יתכן מאוד שלהיפך – כשזה יהפוך ל"דבר ידוע" ורגיל, הדבר רק יעודד את התגברות התופעה, והדברים פשוטים.

  יתירה מזו, בניגוד למקובל לחשוב לאחרונה בעידן שחיטת הפרות הקדושות, הרי ש"גאוות יחידה" איננה מושג ילדותי. ההתכופפות וההתרפסות בפני חוג זה או אחר היא היא ההרסנית לנפש הנוער. דווקא הידיעה הברורה ש"אנחנו הכי טובים" ושדרכנו היא דרך האמת, ללא הבט לאיזה שיטה אחרת היא דומה ומאיזו שיטה היא שונה – היא הערובה לחינוך הדור הבא.

  *

  דברים אלה נכונים לכל חברה, ונכונים שבעתיים כאשר המדובר הוא עלינו, שזכינו בזכות העצומה, ללכת לאור שבעת קני המנורה הטהורה, דרך רבותינו נשיאינו, ובפרט לאור נר המערבי אבינו רוענו רבינו זי"ע.

  מניין נופלים בקרבנו הלכי-מחשבה כאלה, שקיימת התלבטות בעקבות מי ילך הנוער שלנו ולמי ישא עיניו – האם ל'בני עקיבא' ו'אמונה' או ל'ישיבת גור' ו'בית יעקב'?! רחמנא ליצלן מהאי-דעתא!! האם הנוער שלנו אמור 'להיסחף' בזרם מסוים ולדמות לו? והלוא הוא זה שזכה לצעוד בדרך האמת, של לימוד הנגלה והחסידות, עבודת התפילה כדבעי, 'מבצעים', 'שליחות' ועמידה על עקרונות של יר"ש בדרך שטבע רבינו! הוא זה הצריך לסחוף, ואכן סוחף אחריו! הוא זה אשר מהווה דוגמא לנוער החרדי, אליו נשואות העיניים, ולא ישפיל הוא מבטו לראות כיצד נוהגים אחרים!

  האם ערך ידידי הרב בלוי הנכבד סבב ביקורים בישיבות חב"ד בארץ ובעולם לאחרונה? הנסע לכינוס השלוחים לראות את האברכים השלוחים היוצאים לשליחות בעת האחרונה, ושומרים הם קלה כבחמורה במקומות בהם כל חוג חרדי אחר כבר מזמן היה מתיר לעצמו בענייני כשרות ודקדוקי הלכה? הישב בהתוועדותם של פרחי החסידים בעת האחרונה, וראה אותם מנגנים ניגוני דבקות ומשוחחים ב'עבודה' שלא מביישים אפילו את זקני החסידים עוד מימי ליובאוויטש?

  והלוא נס ופלא הוא, לא יאומן כי יסופר, כיצד נערים אלו שאינם זוכים לראות את האור כי טוב, ונולדו לאחרי ג' תמוז, "קוקן אויס אסאך שענער ווי אונדז"(= נראים הרבה יותר טוב מאיתנו...)!

  *

  אחזור על שאמרתי בראשית דבריי: יתכן שישנם "עשבים שוטים". בכל מחנה ובכל חברה יש בודדים הנופלים בין הכיסאות, בדרך כלל מדובר באלו שריקעם המשפחתי קשה, או הסובלים מבעיות אחרות וכיוצא, ויישר כוחו של מי שיעשה להצלתם. – אבל זוהי הדרך לכך?! לצאת ולכבס, לא את הכביסה המלוכלכת, אלא את הכתמים הזעירים, בראש כל חוצות?! להכריז שהנוער שלנו בבעיה, ומה שיציל אותו היא הפניה לרעות בשדות זרים והליכה שכם אחד עם אלו שלא זכו לדרך האמת הסלולה?! זה כבר לא "הרע במיעוטו", זה הרע בהתגלמותו.

  כל מי שיסתכל בעיניים בוחנות במצבם של תלמידי הישיבות, ייווכח שתלמידי הישיבות החרדיות (כולל המצביעים ג') אינם מגיעים לקרסולי רגליהם של תלמידי 'תומכי תמימים'. לא רק בכל הקשור ללימוד חסידות, אמונת ה' טהורה ויר"ש פנימית אמיתית, אלא גם בלימוד ש"ס ופוסקים. הבחורים של היום בתות"ל הם ארזי הלבנון, חיילי בית דוד והפנסאים ההולכים בראש ומאירים את המחנה. שאיפתו של כל 'תמים' לאחר לימודיו בכולל היא להימנות על צבא השלוחים של הרבי שהציב להם את המטרה 'לכבוש את העולם' ולהאירו בנר מצוה ותורה אור – דבר שאין לו אח ורע בישיבות אחרות.

  *

  מגוחכת היא אפוא טענתו של הרב בלוי שעלינו להצביע למפלגה מסוימת רק מהסיבה ש"הנוער יחשוב שאנו קרובים לשיטת המפלגה האחרת". מאז ומעולם לא הייתה לחב"ד מפלגה משלה, ולא עלתה מחשבת-חוץ בלבנו שהסיבה שחסידי חב"ד הצביעו למפלגה מסוימת היא מפני שהיא "קרובה אליה רעיונית", או "מזדהה עם שיטותיה"! ברור היה לכל ילד חבד"י שהוריו מצביעים למפלגה שתשרת יותר משאר המפלגות את האינטרסים ההלכתיים והעקרונות עליהם עמד הרבי, ותו לא.

  אכן, חובה על המחנכים, להחדיר לנפש הנוער חזור והבהר: מבחינתנו, חשובה המלחמה על שלימות הארץ לאין-ערוך יותר מקצבאות-הילדים, תקציבי הישיבות ושאר הדרישות החרדיות, אך מלחמתנו זו איננה מלחמתם של המתנחלים ושל המפד"ל ושותפותיהם, ואף לא מלחמתו של מרזל ודומיו. רבינו זי"ע רוח אחרת הייתה עימו, שיטה אחרת לחלוטין. שיטה ברורה, בריאה, ואמיתית על-פי תורתנו הק', שאין לה כלום עם שיטת ה"דתיים הלאומיים".

  ובדיוק באותה מידה יש להבהיר גם לאידך גיסא – אשר אותה מפלגה שלטענתו של הרב בלוי "הסיעה העיקרית שבה, מצהירה בגלוי ובגאון על דביקותה בכ"ק אדמו"ר", ו"מקפידים על קלה כבחמורה" (והלוואי שכך היו פני הדברים, לרוב לא ראינו שמפלגה זו שלטענת הרב בלוי 'פיקו"נ' להצביע בעדה, לקחה חלק במלחמותיו של הרבי..) הרי פשוט ומובן ש'לא מחשבותי מחשבותיהם', ואין ה'קלה כבחמורה' שלהם דומה לשמירת התורה ומצוות בהידור בדרך חב"ד.

  – הנהגת אנ"ש והתמימים היא באופן של "ונפלינו אני ועמך"!...

  *

  במאמרו "דאג" הרב בלוי על כך שהנוער החבד"י מתקרב לסיסמאות ה"אתחלתא דגאולה", ל"כשרות של בדיעבד" ול"תפילה בלא עיטוף"...

  תנוח דעתך, ר' טוביה, האמרה החסידית "זיבורית שלנו טובה מעידית שלהם" רלוונטית היום יותר מתמיד. הנוער החבד"י רחוק מה"אתחלתא דגאולה" הרבה יותר משרחוק ממנו הצעיר החרדי הממוצע, את ה'תמימים' לעולם לא תתפוס מתפללים בבגדי-ים כמו בני ישיבות מסוימים, ובחור חבד"י במקומות נידחים ביותר לא יכניס לפיו מה ששאר החוגים אוכלים דבר יום ביומו, ואין ברצוני להמשיך בפירוט הנושאים הנוספים, וד"ל.

  – אדרבה: ייגש ברחוב העיר לבחור חבד"י ולבחור חרדי שאינו חבד"י וישאל אותם על השקפתם על המדינה הישראלית. אין צורך לנחש ממי יקבל תשובה סדורה וברורה יותר.

  *

  דרכו הסלולה והמאירה של הרבי, שתובע מתלמידי התמימים את דרך לימוד הנגלה והחסידות ועבודת התפילה בשילוב הפצת המעיינות חוצה, ויחד עם זאת, בהתוועדויותיו שעות ארוכות בנוכחות אותם "תמימים" זעק ללא הרף נגד מהלכי ממשלת ישראל והשותפים לה בעניינים עקרוניים כשלימות הארץ ו"מיהו יהודי" (ולא חשש מ"לאומניות יתר"), דרך זו כבר הצמיחה ותמשיך להצמיח פירות יפים ומשובחים. אלפי בחורים אברכים חסידיים, היודעים היטב את דרכם, עוסקים בענייני הרבי ושומרים על עקרונותיו. אליהם נשואות העיניים, הם ההולכים בראש מחנה שומרי התורה והמצוות, בדרכיו אשר הורנו, נצח סלה ועד.

  ג' באייר תשס"ו
  הגב לכתבה

  תגובות
  31
  1. גאון יעקב
  יישר כח!
  ג' באייר תשס"ו
  2. תודה הרב גערליצקי
  ב"ה שמח הנני שב"ה הצליח הכותב לכתוב את רחשי ליבי על מלחמתו המוזרה של ר' טובי' בלוי שאיננה מובנת לגמרי מכל הכיוונים,
  ג' באייר תשס"ו
  3. העיתונות החרדית
  משפט אחד מדבריו של הרב גרליצקי לא עומד במבחן המציאות: העיתונות החרדית בהחלט "מכה על חטא" ובהחלט עסוקה במאמרים ובראיונות אין-ספור בנושא חשבונות הנפש על החינוך בציבור שלהם!

  ואינני מדבר רק על המוספים השונים שהופיעו לקראת חג הפסח, ברוח ה"והגדת", אלא על עיסוק כללי במשך כל ימי השנה.
  ג' באייר תשס"ו
  4. Rabbi
  Rabbi Gerlitzky is speaking a different group of people, not Chabad, because if he was speaking about Chabad he would know that the situation in Lubavitch is far far worse than what he makes of it. This shows how clueless the Rabbonim in Chabad are today
  ג' באייר תשס"ו
  5. אמת לאמיתתה
  הרב גרליצקי במיטבו!!

  כל הכבוד!!

  ניכר שהכותב הוא שליח חסידי והכתיבה חדורה ורוויה ברח חסידית אמיתית, ולא בפוליטיקה וכו'

  ת"ח ת"ח לרב גרליצקי

  ממש השבתי את נפשי בקריאת מאמרך

  כה לחי!!
  ג' באייר תשס"ו
  6. הדיבור נכון
  האם ככה פני המציאות ספק ...אבל ודאי ככה צריכים לדבר
  יישר כחך הרב גערליצקי
  ג' באייר תשס"ו
  7. הזיבורית שלנו היום היא זיבורית ממש
  יש אצל בני התורה יראים ושלמים ויש גם אצלינו מספיק עם הרגשת העליונות שמחדירים המשפיעים למינהם,
  ג' באייר תשס"ו
  8. תעמולתן
  אם גערליצקי באמת מאמין במה שהוא אומר שמצב הלימודים בישיבות חב"ד עדיף מהישיבות האחרות, עליו לפקוח את העינים.
  ג' באייר תשס"ו
  9. תגובה ל - 3
  האם קראת בהמודעי על בעיות היחנוך של הנוער הגוראי או שמא ביתד על הנוער הליטאי????

  אכן מכים על חטא אל על חזהו של השני...

  בכל מקרה האם מישהו סבור שפתרון הבעיה החינוכית יתבצע על ידי הצבעת ג'... מגוחך...!!!
  ג' באייר תשס"ו
  10. ראו מה ביני לבין חמי...
  כאשר קוראים את שני העמדות דהרב בלוי ודהרב גערליצקי מייד מריחים את מקור הרוחות המנשבות אם מסמטאות מאה שערים או מספסלי ההתוועדות ב 770
  ג' באייר תשס"ו
  11. to no. 4 - you don't know what's going on in other places
  you don't believe? you don't have to. just lately, the new "rebbe" of satmar, gave a speech about what's going on over there...

  still don't believe? go to the satmar talk group and see words like "where can i get this and this movie" etc. in lubavitch you will never find such things.'

  and one last thing: always, but always, people that speak like you, are not coming from lubavitcher families. that's a fact. so' if you don't like it over here - you can just leave
  ד' באייר תשס"ו
  12. מפלגה חרדית
  אין ספק שהרב גערליצקי וחברו הרב דרוקמן הביאו את חב"ד למקומות שהרבי מעולם לא הביא אותנו לשם. לצאת בתקשורת באיומים ובתעמולה לסירוב פקודה, היא דרך שהרבי מעולם לא נקט בה. דרך זו מעולם לה היתה דרכה של חב"ד.
  הרבי חזר פעם אחר פעם (מתשט"ו ועד תשד"מ וכמובן בתשמ"ט) שעלינו להצביע למפלגה חרדית. אין ספק שארץ ישראל היתה נקודה מרכזית וחשובה אצל הרבי, אבל הרבי מעולם לא קישר את הבחירות בענין הנ"ל (למעט בתשד"מ שהיה את מפלגת פא"י ואז הרבי כתב להצביע למפלגה חרדית "כולל גם שדואגת לעניני אר"י" אבל ההדגשה היא על "כולל גם" הנקודה המרכזית היא מפלגה חרדית והגדלת הכח החרדי בארץ).
  לאמר על אפי איתם ואפילו על בני אלון (ציונים לאומיים) שהם חרדים רק בגלל הלכה אחת בשו"ע אפילו כשמדובר בפיקו"נ, זו דמגוגיה.
  וכשמחנכים את הנוער שדמגוגיה על דברי הרבי היא לגיטימית, ולא חשובה לנו האמת, זו בעיה חמורה בחינוך ואולי לכך התכוון הרב בלוי.
  ד' באייר תשס"ו
  13. טעות
  המשפט "הזיבורית שלנו...", כבר לא עומד יותר במבחן המציאות.
  ד' באייר תשס"ו
  14. על מה הוא מדבר?
  בניגוד לחוגים אחרים ששם יש כמות גדולה של חוזרים בשאלה אצלנו הם לא צריכים לעזוב את הבית קרי את ריכוזי חב"ד והם יכולים להשאר חילוני בלבוש דתי (=חב"ד) ולכן הם לא צריכים ללכת לכל מיני אגודות של חוזרים בשאלה ורק מתי מעט עשו זאת
  ד' באייר תשס"ו
  15. מה זה פה פארבריינגען בלי משקה?
  ב"ה שיש אתר כזה חשוב שאפשר לשבת בתל אביב או בנווה יעקב ולהביע דעות, תודה למערכת שטורם שנותנת א"ז, ובנוגע לפועל, הרב טוביה בלוי מתוקף תפקידו בחינוך אינו יכול לטפוח על שכמו ולומר שהנוער מצוין, וטוב כתב הרב בלוי, וכן השליח הרב גרליצקי שיושב בעיר כמו תל אביב ודאי נכון כותב בנוגע לנוער שלנו, כולם צודקים
  ד' באייר תשס"ו
  16. קיצוניות מולידה קיצוניות
  זה הזמן לחזור לשפיות - דרך המיצוע.
  נראה כי על משקל נגד לירושלמיות המוגזמת של הרב בלוי פרצה התל-אביביות הליובאוויטשית של הרב גערליצקי בכל התוקף.
  סביר להניח שגם הרב גערליצקי מודע לעובדה שיש מה לשפר אפי' אצלינו.
  בקשר לאמירה על הזיבורית, סביר להניח שהיא עדיין בתוקף משום שבירידת הדורות העידית שלהם גם כן התקדמה כלפי מטה. אבל צריך לזכור שהסיסמה הזאת היא תוצאה של התנהגות התמימים ולא היא הגורמת להיות מה שהוא.
  ד' באייר תשס"ו
  17. חזק וברוך
  גם אם יש אצלנו חסרונות שצריך לטפל בהם, ב"ה שהיתרונות עדיין רבים פי כמה וכמה.
  אשרנו ומה טוב חלקנו שחסידי חב"ד אנחנו...
  ד' באייר תשס"ו
  18. הזיבורית,
  אתחלתא דגאולה מושג הוא,
  החיסרון שבו אינו בעצם ההכרזה, כי אם באידאולוגיה הנחבאת בתוכה.
  הכרזה זו היא תוצאה מהשקפה מעוותת, מאפיניה היא תנועת בת היענה הטומנת ראשה בחול לבל תראה עוד את חית הטרף המתקרבת,

  גרועה מזה שבעתיים, היא הפיכת החושך לאור שבה.

  דברי הרב גערליצקי בהחלט נכונים ישלנו ב"ה מספיק עם מה להרים ראש גאוות היחידה אכן במקומה, אך עם זאת גאוות 'יחידה' דייקא, שכן בתוך הפרטים שהיא מרכיבה ישנם הרבה דברים הדורשים תיקון. כאשר מתעלמים מהם הרי שאין לך גרוע מזה, זוהי 'אתחלתא דגאולה' בהתגלמותה.
  ד' באייר תשס"ו
  19. לצבור פופולריות בגרוש
  הרב גערליצקי, זה פשטני מידיי לבוא ולהחמיא לכל הצעירים ולומר להם "כל הכבוד" "אין כמוכם - כמונו" אנחנו "הטובים ביותר" וכד'.

  כולם אוהבים לשמוע מילים כאלו ונזכרים בימי הבחרות המרעננים שכל אחד דמיין לעצמו ש"אין כמונו" בכל.

  לא ציפיתי מרב אחראי כמוך שיתנהג כ"בת יענה" ויאמר הכל פרפקט, באמת....
  ד' באייר תשס"ו
  20. תגובה ל13
  מזה זמן אני עוקב מקרוב אחר הפעילות של הרב גערליצקי גם בתחום "פיקוח נפש" ולא ראיתי אף פעם שהוא יצא בקריאה גלויה או חשאית לסירוב פקודה

  ענינה של "פיקוח נפש" לפי הפרסומים והראיונות שהיו היא אך ורק לפרסם את דעתו הק' של הרבי בנוגע לפסק ההלכה בשו"ע שכ"ט
  ד' באייר תשס"ו
  21. מילים כדרבנות
  מי יודע מה המקור לפתגם "עדיפה זיבורית שלנו על פני עידית שלהם"
  ד' באייר תשס"ו
  22. עבר זמנו
  כתבת הסוכר אינני רואה למי היא נוגעת. אם השורה התחתונה היא שמצביע מרזל או האיחוד מחב"ד יותר טוב ממצביע ג' או שס ממקום אחר- זה נשמע כתסביך נחיתות, אף שעל פניו נראה שהוא בא לאפוקי מזה. כלפי חוץ צריך ויגבה ליבו אבל כלפי פנים זרוק מרה בתלמידים והתנצחות באינטרנט על זה אינה נבונה
  ד' באייר תשס"ו
  23. בלתי מגיב
  אינני מהמגיבים בדרך כלל, ועכשיו, כשקראתי את כל התגובות, הבינותי למה.

  המגיבים פשוט לא טרחו לקרוא את דבריו הנוכחים של הרב גרליצקי, ומיד הם נזעקים על 'תחושת העליונות והטפיחה על שכם החבדית'.

  במאמר המנומק היטב שהגיש כאן הרב גרליצקי הוא אומר הרבה יותר מסתם 'אנחנו הכי טובים'.

  הוא מדבר על הכרה פנימית, על תחושה של חסיד של הרבי, על כיוון ודרך-חיים. את זה צריך לקרוא להבין ולהפנים ורק אז להגיב, אם בכלל.

  אבל אם אין דעת, הבדלה מניין?
  ד' באייר תשס"ו
  24. Moish
  The truth speaks for itself. Find one Lubavitcher shaliach that compromises in anything. From Costa Rica to Kathmandu you'll be able to get Cholov Yisroel and Pas Yisroel only by the local Chabad House. And what do you think that the shlichim came to be in a void. No Sir, this is Tomchei Temimim education. Chabad Lubavitch Girls and Boys are the crown of the Jewish people and they are the real Tzivos H' who'll greet Moshiach Tzikeinu bekarov Mamesh.
  ד' באייר תשס"ו
  25. רוצים עוד דעות של חסידים!
  חזק ואמץ הרב גרליצקי על דבריו המחזקים והמעוררים. ב"ה, בעידן האינטרנט כבר אין חלוקה בין "שלוחים" "משפיעים" ו"מחנכים" וכו', אלא גם השליח יכול להיות המחנך והמשפיע...
  ה' באייר תשס"ו
  26. פוק תני לברא
  במחכ"ת דהרב גרליצקי,

  הרב בלוי הוא זה שמנהל מוסד חינוך בקהילת אנ"ש הגדולה בארץ, ויודע גם הוא קצת  את מצב הנוער.
  ה' באייר תשס"ו
  27. תגובה ל- 10
  שאלה לי אליך: מדוע אני חש בתגובתך ריח של שנאה (אולי גם קנאה) בדומה לשנאת ע"ה לת"ח שאגב כידוע אין לה כל סיבה להוציא הקנאה
  ו' באייר תשס"ו
  28. תגובה לרב גערליצקי
  מאמרו של אחד מבני הרב גרליצקי שהוא נתן לו את שמו, כידוע לכל מכירי הנפשות הפועלות, משתלב יפה במקהלת הנביחות השערורתיות בנשף המסכות של 'שטורעם', המבטאות חוצפה ועזות פנים נגד אחד מחשובי וזקני רבני חב"ד.

  אחד הדברים המאפיינים את כל הצווחנים גסי הרוח למיניהם, הן בני בלי שם, שהם רובם ככולם, והן גלויי השם כגון קפלן וגרליצקי (והפרט דלהלן נכון גם לגבי הרי"כ שליט"א) הוא שאיש מהם לא קרא את שני מכתביו של הרב בלוי, ולכן אין, בכל תשפוכת הביוב, אפילו נגיעה קלה, וכל שכן לא התייחסות רצינית כל שהיא, לתוכן המכתבים, וממילא אין שום הפרכה של אף פרט קטן במכתבים אלה.

  יש בזרם השופכים הכל: בראש ובראשונה התייחסות לאישיותו הנלוזה של הרב בלוי וכל מעלליו המחפירים במשך 70 שנות חייו לאורך ימים טובים, יש, כמובן, החלצות למען כבודו של הרי"כ שהושפל עד עפר כביכול ע"י הרב בלוי (אגב: בכל הדברים שנכתבו אי פעם על הרי"כ בזמן מן הזמנים ובמקום מן המקומות אין קצה קצהו של שיר ושבח עליו כפי שזה מתבטא במאמרו של הרב בלוי) בגין 'שחיטת ליבאוויטש', שאולי היה מדויק יותר לקרוא לה 'שחיתות ליובאוויטש', של אלה הנושאים את שם ליובאוויטש לשווא, בדרך כלל בגלל אינטרסים אגואסיטיים ושרתמו את הרי"כ בתמימותו ומופשטותו וריחוקו בגוף ובנפש מבעיותינו למלאכת השחיטה שלהם, יש גם החלצות להגנה על כבודו של הרא"ל קפלן שנפגע כביכול ע"י הרב בלוי (בדיחה גרועה זו יכולה להיווצר רק ע"י מי שלמען דביקותו בציונות הדתית ושנאתו את הציבור החרדי הוא מוכן לנצל שם אביו) בכך שהושווה, כביכול, לנציג האדמו"ר מגור שאיתו פעל משך כשנתיים ימים להשגת כספים למוסדותינו, ויש גם 'קושיות' על הרב בלוי על סתירות ב'פובליציסטיקה' שלו ויש גם איזכור הירושלמיות שלו (דבר שאליו התייחס הרב בלוי בהזדמנות קודמת וכפי שפורסם באתר זה ומומלץ לקריאה!), הכל, מלבד התייחסות עניינית ואפילו כמלוא נימה, כל זה כראוי להשתוללות במחולות בנשף מסיכות.

  יש גם, בין השאר, תגובה של מגיב נורמלי על השתלחותו גסת הרוח של קפלן בביטויי החוצפה שלו כלפי הרב בלוי, ועל כך משיב רקדן אחר, כי ביטויי החוצפה של הרב בלוי כלפי הרי"כ היו גרועים יותר, דבר המנוגד למציאות, ושגם אילו זה היה נכון, הרי פער הגיל והמעמדות בין הרי"כ לבין הרב בלוי קטן בהרבה בין הפער בין קפלן לבין הרב בלוי, ואפי' בין הרב קפלן ז"ל לבין הרב בלוי יבלח"ט.

  ולענייננו: 'גילוי אמריקה' של גרליצקי על מצבם הרוחני המעולה ב"ה של רוב צעירינו מתואר יפה ובצורה הרבה יותר מוחצת במכתבו הראשון של הרב בלוי, כך שהגרליצקים מתפרצים לדלת פתוחה. הרב בלוי יודע זאת לא מ'סבב ביקורים בעולם', ולא מכינוסי השלוחים. הרב בלוי לא יכול להרשות לעצמו טיולים כגון אלה כיון שהוא עסוק ב-50 שנה לאיו"ט יומם ולילה ב"חינוך עטה"ק והפצת המעיינות וכו'" כלשון קודשו של הרבי במכתביו אליו, נוסף לכך, שאין תחת ידו קופה ציבורית שתממן מסעות.

  זו גם הסיבה שהרב בלוי לא ראה מעולם את מה שמתאר גרליצקי כ"מתפללים בבגד יד" (הכוונה ודאי לחוף הים, כי אם היה מדובר ברחובה של עיר יש כמובן לאשפז את אותם מתפללים במוסד סגור) ולא את "המבלים להנאתם במקומות בילוי", מקומות שגרליציקי החליט משום מה לקיים שם את המבצעים שלו, כנראה בהעדר מקום אחר למבצעים בתל אביב רבתי, או, מוטב שנדון אותו לכף זכות, אחרי סיום כל המבצעים בכל המקומות האחרים בת"א.

  תשאלו: בלי סבב ביקורים בישיבות העולם ובלי השתתפות בכינוסי השלוחים – מנין יודע הרב בלוי שיש "גם" צעירים "טובים" בליובאוויטש כפי שהוא עצמו מתאר במכתבו האמור בצורה יותר משכנעת (אם כי פחות פטטית) מן הרב גרליצקי?

  תשובה: ב"אודסה" שלו (תודה לאחד מרקדני הנשף שתרם לי את המושג הזה) יש קשר הדוק וישיר עם אותם תמימים בני עליה העוסקים באמת ובאמונה ובהתקשרות בלב ונפש לרבי בהפצת המעיינות, כגון בוועד התמימים העולמי או במכון 'אור החסידות' או בפעילות הקדושה בל"ג בעומר במירון, ועוד ועוד כיו"ב, הנהנים מסיועו ומניסיונו העשיר בתחומים אלה. ה"אודסה" שלו כוללת גם את עשרות נכדיו שיחיו, ההולכים ב"ה בדרך שהותוותה על ידו. ה"אודסה" שלו כוללת גם את מאות הנפשות שקירב לרבי מליבאוויטש, בכללם רבים הנמנים באופן חיצוני על חסידויות אחרות והם שקועים כל כולם בחסידות חב"ד, האמיתית כמובן ולא הציונית-דתית, ובתורת והדרכות הרבי. ה"אודסה" שלו כוללת את בני אנשי קהילתו המכובדת, ועוד רבים הרואים בו את מורם ומדריכם הרוחני, במלוא המובן השלם. ה"אודסה" שלו כוללת את מוסד החינוך המפואר ביותר של חב"ד לבנות שהקים והוא מנהלו, שיש בו ב"ה 'תמימות' רבות כ"י ואלפי בוגרותיו חיות לאור הדרכותיו, רבות מהן – שליחות ברחבי תבל. ה"אודסה" שלו כוללת מפגשים ושיחות עם אנשי חינוך חבדי"ם רציניים, לבנים ולבנות, הנהנים ממנו עצה ותושיה.

  ה"אודסה" של הרב בלוי לא כוללת, כאמור את חוף הים ומקומות הבילוי בהן מקיימים בני גרילצקי מבצעים, וכן – ובעיקר – לא את הגלישות (מושג שבעברית תקנית מייצג את התדרדרות כלפי מטה!) באתרים 'החסידיים' באינטרנט.

  גם כל התמימים ובני העליה שהוזכרו לעיל והוגדרו כ"אודסה" של הרב בלוי (כולל עשרות נכדיו שיחיו כ"י, כאמור), אינם גולשים במדרון האינטרנט, ואף אינם יודעים לעשות זאת.

  כאן אנו מגיעים לנקודה יסודית מאוד מאוד ורצינית עד להחריד בכל הנושא: אינני יודע אם הזיבורית שלנו נמצאת גם היא, כמו הזיבורית החרדית, בחוף הים ובמקומות הבילוי, כפי שמספר גרליצקי, אך הרב בלוי נתקל בה בעל כורחו, בין השאר, בתוקף נסיבות שירמזו להלן, באתרים החבדי"ים באינטרנט שגרליצקי וקפלן חיים על פיהם (זה ניתן ללמוד מדבריו של קפלן: "התגובות למאמרו האחרון של הרב בלוי הבהירו כי הציבור כולו "מוחה" וכו', וכן: "באיזה זכות אתה מאשים את רובם ככולם של אנ"ש, "רבניהם ומשפיעהם" וכו'. זה רק טבעי שמי שחי במרחקים ומקבל את כל מזונו הרוחני השוטף מן האינטרנט, חושב שחור המנעול שבו הוא מציץ מראה לו את העולם ומלואו). ועל פיהם בנו את ה"אתרוג" שלהם – הציונית הדתית, וכל הפוגע בו לא יינקה.

  אכן, הרב גרליצקי! אינך צריך להגיע לחוף הים ולמקומות בילוי כדי להכיר את הזיבורית שלנו, המככבת בגדול בגלישות המשותפות איתך. תשפוכת כזאת של גסות רוח וחוצפה ועזות פנים מצד נערים מנוערים איננה קיימת, בוודאי לא באופן גלוי ולגיטימי, בשום חוג אחר לדאבוננו. נכון, בחוגים אחרים, מראים להם את מקומם האמיתי, ולכן מוצא אותם גרליצקי בחוף הים ובמקומות הבילוי.

  הכאב הגדול הוא, שאצלנו משאירים את המורסה בתוך גופנו והם מזהמים את גופנו 'בשם הרבי', וזוכים גם לגיבוי מכל מגיני הציונית הדתית למיניהם ולאינטרסיהם (שביניהם יכול גם להיות אינטרס להסיר את כתם ה'מדייניות' ו'התרגיל המסריח' שדבק בהם בזכות אבותיהם ומקווים שבזכות הליכתם בזרם האינטרנטי יפסיקו 'רוב רובם של אנ"ש' ו"הציבור כולו" – שפירושו: רקדני נשף המסיכות – לפקוד "עוון" אבות על בנים. אם כי בטוחני שזה לא יעזור להם).

  הכאב הזה, פרי השתתפות ילדינו בהפגנות הכתומות שזעקו "תנו לעם להחליט" (אגב: בינתיים החליט "העם" בגדול, ועל הכתומים לקבל את הכרעת הסמכות ה"עליונה" שקיבלו על עצמם!...) כואב מאוד למחנך דגול העוסק זה למעלה מ-50 שנה לאוי"ט בתחום החינוך – יחד עם שאר תחומי העיסוק המגוונים שלו, כולם בשליחות ובהוראה ישירה של הרבי, – וכואב גם לכל המחנכים במחננו, לאו דווקא "ירושלמים", המחזקים ומעודדים את הרב בלוי בפעילותו בנושא זה (לא רק בהשלכה לבחירות) ומשתפים פעולה איתו (ומסכימים איתו גם להשלכה לבחירות).

  צודק אתה, גרליצקי, שהערובה לחינוך הדור הבא היא "הידיעה הברורה שדרכנו היא דרך האמת". ידיעה ברורה זו שואב הנוער שלנו, בין השאר, ושואבים רבים וטובים מחוץ למחננו, וגם גרליציקי יכול לשאוב זאת – ואף לדעת מה היא דרכנו- ממקור לא אכזב: מאמריו וספריו של הרב בלוי זה שנות דור! אגב: בין כתביו, כטיפה מן הים ספר שהמו"ל שלו הדביק לו את שמו כאחד המחברים, וגם שבועון מסויים שעורכו זוכר רק את מאמרי הפולמוס של הרב בלוי, ולא את עריכתו בפועל תקופות ממושכות ללא תמורה, וכתיבתו את רוב החומר שבו, ובמיוחד מאמרי הגות והסברה חסידית.

  כאשר ל"דאגתו" (במרכאות כפולות ומכופלות!) של גרליצקי מפני הכביסה המלוכלכת "בחוץ" – לצערי יכולני "להרגיע":

  כיון ש"דאגתו" של גרליצקי היא שמא "גולשים" חרדים ידעו על הצרה צרורה שלנו מפי מאמריו של הרב בלוי באתרים החבד"יים באינטרנט – "תנוח דעתו" מן המציאות הפשוטה והכואבת, שאם אכן יש גולשים חרדים באתרים אלה הרי הם נתקלים מיד בחביות האשפה שלנו העולות על גדותיהם במקום מסויים: ... באתרים "שלנו". אם חוש ההבחנה והריח של גרליצקי כבר הגיע לאפס בזכות דביקותו בציונות הדתית – הרי כל חרדי מצוי (וכל יהודי) נדהם מן האפשרות שיש בחב"ד שכותבים מה שכותבים כלפי אישיות שהכל, גם הם, מכירים כרב נכבד, גאון בנגלה ובחסידות, מחנך דגול, הוגה דעות, מגדולי מפיצי המעיינות בכתב ובע"פ, מי שהרבי הטיל עליו שליחויות ומינויים שונים כגון – עליו בלבד – תרגום שיחותיו ומכתביו, חיבור ספר כללי על רש"י, שורה של מפעלים חינוכיים, ניהול המאבק על שלמות העם והארץ, מינויים באופן של אתערותא דלעילא, שלא כאחרים המנהלים מאבק על שלמות הארץ ביוזמתם, ואשתמש בלשונו כל קפלן: הלב מסרב להאמין שהם עושים זאת בגלל כסף ופרסומת אישית.

  את כל זה יודעים הגולשים החרדים שגרליצקי "דואג" מפניהם, הרבה לפני פרסום דבריו של הרב בלוי, המגלים להם, אדרבה, בניגוד לרושם הראשוני, כי רבני חב"ד שוללים מכל וכל דרך נלוזה זו, שמקורה בהתחברות לציונות הדתית.

  בין המגיבים באתר היה מי שהקשה, ובצדק רב, על כתיבות הרב בלוי לאינטרנט, דבר המנוגד לחינוך. התשובה לקושיא צודקת זו: לרב בלוי יש הוראה ברורה וישירה מן הרבי להופיע מעל כל במה אפשרית להבאת דבר ה' והרבי.

  ובחזרה מסכמת לתוכן מאמרו של גרליצקי:
  שתי ה"נחמות" שבמאמר גרליצקי: 1. שרוב הנוער שלנו מעולה וטוב מאחרים. 2. שגם לאחרים יש נוער גרוע – אינן מנחמות, משום מה, את הרב בלוי והוא דואג (בלי מרכאות מחוצפות!) יחד עם כל מחנכי חב"ד דאגה אמיתית לכלל הנוער החבד"י – בנים ובנות – כיון שדרכו של נגע להתפשט, וכיון שלצערנו רבים וטובים, בתום לב, מעודדים את הקשר של צעירינו למקור הנגע, ההתחברות לציונית הדתית, תוך נשיאת שם הרבי "ודגל פיקוח נפש" לשווא – נאלץ הרב בלוי, תוך ידיעה ברורה מראש את החיצים והבליסטראות שיספוג בגלל זה, בעידוד שאר מחנכי חב"ד, להחלץ לפעילות בנושא הזה (וכאמור לא רק בקשר לבחירות) כפי שעשה זאת פעמים רבות בעבר, גם אז בלי להתחשב בצרחנים, בעלי אינטרסים למיניהם.

  מובן, שכל אלה ששנאת החרדים ואהבת הציונית הדתית (באמתלאות שקריות של דעתו הק' של הרבי בענייני פיקוח נפש ושלימות הארץ) בוערת בהם יכולים להמשיך בנביחותיהם כולל כל הגולשים בני בלי שם שבא להם לאשר כי אכן לדאבוננו יש זיבורית רצינית במחננו.

  שיירת האמת, לאורו ובכוחו של הרבי, תמשיך לצעוד, ולהביא ע"י הפצת מעיינות החסידות האמיתית את משיח צדקנו בקרוב ממש.

  אגב: יוזכר בזה האמור במכתביו של הרבי בלוי כי כל מי שיש לו שאלות והערות ענייניות, אחרי קריאת שני מכתביו בנדון, יפנה אליו, בכתב או טלפונית, בגילוי שם, וייענה.
  ו' באייר תשס"ו
  29. וניפלינו ?
  לצערי לוקחים ויכוח עיניני והופכים אותו לאישי וחבל.
  מי אני ומה אני להגיד שהרב בלוי שליט''א והרב גערליצקי שניהם חסידים שיש לנו במי להתגאות.לכאורה, שניהם צודקים:
  הרב בלוי, אשר נחונך וגדל וגידל בירושלים סביב כל השנאה של המגזרים למיניהם נגד האמת שלנו ומחפש 50 שנה דרך לתקן אע''פ שחזקה....הוא צודק.
  והרב גרליצקי שגדל בבית חיינו ומתסכל מנקודת מבט של תמים שגדל ע''י הרבי ורואה את הכוחות העצומות שיש אך ורק אצלינו - גם הוא צודק.
  וכל אחד שיש לו דעה בענין, מסתכל על עצמו ושואל: מאיפה הוא הגיע? ואז הדיעה יהי בהתאם
  וברצוני להוסיף
  שאני אישית גדלתי בקראון הייטס וגרתי בכפ''ח ועכשיו אני בירושלים עיה''ק באיזור החדרי
  וכמה שחשבתי על והבדילנו.. לפני שעליתי לפה. עכשיו ורק עכשיו אני רואה ומרגיש ומבין
  השנאה המחלוקות בין איש לרעהו פה בירושלים אין אצלינו לא בקראון הייטס ולא בכפר סקומט ניט אן צו די פאיאטעס להשינה ששורר כאן בירושלים כל יום חתימות דיני תורה בתי משפט משטרה קללות מכות. בין איש לשכינו והיא מהחרידה. איך בארים זיך ניט בזה שאנו המשפחה החבדית היחידים בבנין ואנו היחידים שמדבר עם כל אחד בבנין פשוט. אני מתנהג כמו כל ליובאוויטער חסיד

  זה בתחום אהבת ישראל
  ובתחום הצניעות המצב אצלם הרבה הרבה יותד גרוע. כלפי חוץ זה נראה טוב אבל בפנים צווישין אינז רבתי אני לא רוצה לדבק במה ששכני מדברים כל היום אך דעו נא ....
  והן בנוגע לימוד התורה כל אחד כאן רוצה (לא רק בתוך ליבו) לצאת מהכולל ולהתפרנס אבל האישה ההורה השווער והשוויגעד יודעים שברגע שהוא ח''ו מתערב אם היהודי הלא דעתי מתחיל הספירה לאחור. והאישה מוכנה לעבוד כמו סוס בשתיים או שלוש עבודות לא כ''כ להתפנס אלא להציל המשפחה בכלל והבעל בפרט .ולצערי הם צודקים מפני שבעליהם לא חונכו אצלינו בכל הלימוד התורה שלהם היא בבחינת סור מרע

  ונפלינו? שכל חב''ניק יכוא אלינו לירושלים רק לשנה און ער וועט קומען צו דער דערהער און החלטה שברוך השם יש רבי בישראל ורוממתנו... וגם ונפלינו
  מאת:
  חסיד שמכיר את מקומו
  ז' באייר תשס"ו
  30. תשובה לשמואל
  הפרט של הצניעות לגמרי לא נכון. לצערנו אנחנו יכולים ללמוד הרבה מהחוגים האחרים, וקצת אשמה בזה גם הנהלת בית חנה וד"ל. אבל ודאי גם הרב גרליצקי שליט"א וגם הרב בלויא צודקים, ואין כאן ויכוח.
  ז' באייר תשס"ו
  31. כבוד או שבת??
  יוסי, כבוד או שבת??
  כ' בחשוון תשס"ז