ב"ה יום שני, י"ד כסלו תשפ"א | 30.11.20
לא ליהדות הכספים

עם כל הכבוד להרה"ח הרב טוביה בלוי שליט"א, את השינויים למעליותא ב"יהדות התורה" יש לחפש בזכוכית מגדלת (הרב מ"מ קפלן, עלה במחשבה)

כידוע, בכל מערכות הבחירות שהתקיימו בשנים עברו (מלבד, כמובן, בשנת תשמ"ט) זכתה רשימת "אגודת ישראל" – ויורשתה "יהדות התורה" – לקולות בודדים בלבד בקרב חסידי חב"ד. רובם ככולם של החסידים העדיפו רשימות אחרות, לעתים כאלה שלא נחשבו "חרדיות" במובן המקובל.

יש שיחפשו את הסיבה לכך בעמדתם ובהתנהגותם של נציגי המפלגה בנושאים מוגדרים שונים: אם בחוסר-המעש שלהם בנושא "מיהו יהודי", ואם באי-תמיכתם בעמדתו הנחרצת של כ"ק אדמו"ר זי"ע נגד מסירת שטחים לאויבי ישראל.

זה נכון, אבל רק חלק מן האמת. לאמיתו של דבר, שתי הדוגמאות שהזכרנו אינן אלא סימפטומים חיצוניים לבעיה עמוקה הרבה יותר.

שמה הנוכחי של המפלגה הוא "יהדות התורה", אבל נציגיה מעולם לא ראו עצמם ולא התנהגו לא כנציגיה של היהדות, ובוודאי לא כנציגיה של התורה [תופעה שאינה חריגה כלל, אגב, בעולם שבו "הליכוד" הוא שמה של המפלגה המפוצלת ביותר, "מרצ" הוא שמה של המפלגה הישנונית ביותר, ו"קדימה" הוא שמה של מפלגה שכל כולה לא קמה אלא לשם נסיגה אחורה...].

מהתנהגותם של נציגי מפלגה זו ניכר בעליל, שבעיניהם מטרת בחירתם לכנסת אינה כדי לקדש שם שמים, כדי לפעול לחיזוק התורה והיהדות, שלא לדבר על הפצתה בקרב כלל ישראל; הם נבחרו אך ורק כדי לדאוג לרווחתם של בוחריהם, כמין "התנועה לזכויות האזרח", אלא שבמקרה הנוכחי האזרח הזה הוא גם חרדי. וכביטויו המפורסם של ח"כ רביץ – שזכה בשעתו להפוך לכותרת ב"כפר-חב"ד" – "צריך לדאוג שגם לילדים שלנו יהיה ארגז חול, מגלצ'ה וספסל".

רק כך ניתן להסביר, למשל, את הדרישה האגודאית הקבועה לקבל את תפקיד יו"ר ועדת הכספים. ברור לכל בר-דעת ששום רווח ממוני אינו שקול כנגד חילול-השם הנגרם מעצם העובדה שנציגי היהדות החרדית רואים דוקא בוועדה זו את פסגת שאיפותיהם. אבל מה להם ולחילול-השם? הם נבחרו כדי להביא כסף לבוחריהם, ומבחינה זו הקרבה לצלחת היא החשובה.

אם בשנים עברו עוד היו, פה ושם, נסיונות ליצור מראית-עין כלשהי של עמידה על עקרונות תורניים, הרי שבשנים האחרונות הנושא נזנח כבר לחלוטין. הפעם האחרונה שבה נלחמה "יהדות התורה" למען נושא עקרוני כלשהו היתה, כמדומני, ב"פרשת המשחן"...

ויחד עם זאת, בקדנציה האחרונה הידרדרו עסקני "יהדות התורה" לתהומות שמעולם לא היו מוכרים גם להם. "יהדות התורה" ישבה בקואליציה שניצחה על מסירתם של חבלי-ארץ חיוניים, פוריים ומיושבים, לידי מרצחי הפתח והחמאס ימ"ש, ללא כל תמורה ולו מדומה, תוך גירושם האכזרי של רבבת יהודים, רובם ככולם יראים ושלמים. גם ברגע זה חברה "יהדות התורה" בקואליציה ששלחה שוטרים לרוצץ את גולגלותיהם של נערים ונערות יהודים בעמונה.

וכל זאת לשם מה? הפעם לא נעשה כל ניסיון להסתיר את הסיבה לכך, שמסתכמת בתשע ספרות. במהלך הקדנציה הצהירו ראשי סיעת "יהדות התורה" מפורשות שהם עומדים למכירה לכל המרבה במחיר. "יהדות התורה" הפכה רשמית ליהדות הכספים.

[מיותר להדגיש שהכוונה בדברים אלו היא לעסקני המפלגה בלבד, ואין חלילה כל כוונה לייחס גישה כזו או מעין זו לראשיה ומנהיגיה, האדמו"רים וחברי מועצת גדולי-התורה זצוק"ל ויבלחט"א].

על רקע זה יש לתמוה על כך שדוקא לקראת הבחירות הנוכחיות, אחרי הקדנציה שבה נהגו עסקני "יהדות התורה" בשפלות כה איומה, נשמעים בתוכנו קולות הקוראים להצביע למפלגה זו, בתואנות שונות ובפלפולי "יש לחלק" מופרכים.

עם כל הכבוד להרה"ח והעסקן הוותיק הרב טוביה בלוי שליט"א, ותיק עסקני חב"ד באה"ק – ואני אמנם רוחש לו כבוד רב – את השינויים למעליותא ב"יהדות התורה" יש לחפש בזכוכית מגדלת מעוקמת, ואילו השינויים לגריעותא עומדים לפנינו וכריסם בין שיניהם. בתנאים אלה, לא זו בלבד ש"יהדות התורה" אינה המפלגה החרדית ביותר, אלא היא אינה מפלגה חרדית כלל.

ביום שלישי כ"ח אדר הבעל"ט, על חסידי חב"ד לומר בקול רם וצלול "לא" ליהדות הכספים, ולהצביע עבור מפלגות המונחות על-ידי עקרונות יהודיים ותורניים.

כ"ז באדר תשס"ו
הגב לכתבה

תגובות
11
1. כל הכבוד
איפה היה אותו ליצמן כשלא נתן בשום אופן לפרסם מחאה בעיתונו הפרטי המודיע גם תמורת תשלום מלא? רק לפני הבחירות הוא ושאר עיתוני ה"חרדים" נזכרים ש"חב"ד" זו קהילה מכובדת?! שמעון ירושלמי
כ"ז באדר תשס"ו
2. תודה שדיברת בשמי
פשוט היית לי שופר. תודה. מילים כדורבנות. ו..כן שכחת להזכיר כבוד הרב קפלן את מסע השטנה הנורא מע"ג 'המודיע' כלפי המגורשים האומללים (ולא משנה כרגע שאיננו מסכימים עם השקפתם. אלו אחינו בני ישראל. ככה לא מתנהגים)תוך כדי ההתנקות ואחריה. מסע שלא היה מבייש אנטישמיים. אכן אינם חרדיים, בפועלם בניגוד להלכה 'כשמתו מוטל לפניו' וממש רקדו על הדם. ולגבי שמירת חומות היהדות, כל מילה שלך פנינה. אין צורך להרחיב
כ"ז באדר תשס"ו
3. כתבה מצוינת
כ"ז באדר תשס"ו
4. מזדהה
עם כל מילה
כ"ז באדר תשס"ו
5. כל הכבוד!
ב"ה

כל מילה מכונה ואמת לאמיתו!!!

סוף סוף מישהו קם וצועק המלך ערום!!! ובנידון, הצעקה הוא שמדובר במלך מחופש ולא המלך האמיתי!!!
כ"ז באדר תשס"ו
6. להצביע על החסרונות של ג' זו לא חומה גדולה
הרב קפלן ידידי,

היטבת לבטא את חסרונותיה של מפלגת "יהדות התורה".

אבל אכזבת אותי בסיום כתבתך בה הינך מצהיר שעלינו לבחור במפלגה שחרתה על דגלה עקרונות יהודיים ותורניים.

שאלה קטנה לי אליך: מצאת כבר מפלגה כזו???

הרי עלינו להחליט מתוך ההיצע הקיים ולדאבונינו "זה מה יש".
כ"ז באדר תשס"ו
7. תגובה 6 אני מסכים איתך
כותב בעל המאמר: "ולהצביע עבור מפלגות המונחות על-ידי עקרונות יהודיים ותורניים"...
ילמדנו רבנו מי הם, אתה כנראה מנותק ממה שקורה בארץ...
כ"ז באדר תשס"ו
8. כפיות טובה
הכותרת של הרב קפלן מריחה כפיות טובה. אני משוכנע שמהמלחמות של הרב ליצמן למען הטבות כספיות כאלה ואחרות לפרט ולכלל נהנים גם אנ"ש חסידי חב"ד כולל הרב קפלן וכמובןשהדברים נכתבים בהסתייגות שענין פיקוח נפש, שמירת חבלי ארץ ישראל עומד בסדר עדיפויות במקום ראשון ומעל כולם
כ"ז באדר תשס"ו
9. המאמר לא כ"כ מדויק
יהדות התורה הצביעה נגד ההתנתקות ונכנסה לקואליציה רק לאחר שאפסו הסיכויים לשנות את רוע הגזירה בנסיון להציל מה שאפשר בתקציבים לישיבות וכדו, אגב גם לישיבות חב" הקד'
כ"ז באדר תשס"ו
10. מה לבעלי בתים עם דעת תורה?
הרב א"ל קפלן עליו השלום לא היה מסכים למילה אחת ממה שכתוב כאן!

וסימנך - התרגיל המסריח.
כ"ז באדר תשס"ו
11. לפרץ (תגובה 10)
מידיעה אישית, גם הרב אריה ליב קפלן ז"ל לא הצביע מעולם עבור יהדות התורה (מלבד בשנת תשמ"ט).
כ"ז באדר תשס"ו