ב"ה יום שני, י"ד כסלו תשפ"א | 30.11.20
רגע האמת של כפר חב"ד

השבוע יספק הקלפי בכפר חב"ד את תוצאות המפקד: כמה אנשים בכפר הם חסידי חב"ד (בנימין ליפקין, עלה במחשבה)


לפני כשני עשורים, התקיימה בבנייני האומה עצרת ענק למען תיקון חוק 'מיהו יהודי'. בעצרת, שאורגנה אישית על-ידי כ"ק ה'לב שמחה' מגור זצוק"ל, נטלו חלק אלפים רבים של כלל נאמני היהדות החרדית בראשות אדמו"רים וגדולי הרבנים.

רק מנהיג אחד של חצר מסוימת בחר שלא להופיע בעצרת מטעמים הכמוסים עמו. יודעי דבר סיפרו לאחר העצרת כי עם תומה, התבטא האדמו"ר מגור זצ"ל כלפי אותו מנהיג, באוזני מקורביו: בכך הוא הוציא את עצמו מכלל תלמידי הבעל-שם-טוב.

המשפט הקוצקאי החריף נחקק בתודעתם של אותם יודעי דבר למרות שגם הם עצמם לא ידעו להסביר את פשר הקביעה הנחרצת על בוריה. חלפו כמה שנים והיהדות החרדית נחלקה לשתיים. חסידים – תלמידי הבעש"ט – מהצד האחד של המתרס. 'מתנגדים' – מהצד השני. רק חצר אחת הרהיבה להתנתק, הפעם רשמית, מכלל תלמידי הבעש"ט ולחבור לצד האחר...

*

נפל דבר בחב"ד. המכתב המפורש של בית-דין רבני אנ"ש אשר פורסם השבוע הופך את יום הבחירות ליום משמעותי ביותר בעולם החב"די.

המכתב, בחתימת-ידם של חברי בית הדין, בן חמשת הסעיפים, אינו מותיר מקום לספקות באשר לחובה המוטלת על כל חסיד להצביע, בבחינת "עשה", ובאשר לאיסור המוטל על חסיד לא להצביע למי שאין להצביע לו, בבחינת "לא תעשה".

למי שאינו יודע או אינו זוכר, מוטב לשוב ולהזכיר את כתב-יד-קודשו של הרבי הקובע כי: "תוקף והנהגת אנ"ש שיחיו בארץ הקודש בידי אגו"ח באה"ק ובראשם ועד רבני חב"ד שיחיו שהם הדיינים ופוסקי דינים בתוקף התורה".

ומה אומר הגוף שהרבי מינה אותו למוסד העל של חסידות חב"ד? "להצביע אך ורק לרשימות של 'החרדים לדבר ה' זו הלכה' אשר כיהנו בעבר בכנסת ואשר נציגיה ייכנסו אי"ה לכנסת הבאה".

משמעות הדברים ברורה ואינה נותנת מקום לפרשנויות: חסיד חב"ד שמציית לרבני חב"ד אינו יכול להצביע לטובת ברוך מרזל. אם הוא עושה כן, הרי הוא ממרה את פי הרבנים.

*

ומכאן – החשיבות הנודעת של יום שלישי הקרוב בעבור כלל חסידי חב"ד בארץ הקודש. מאז החושך הכפול והמכופל שבא עלינו ביום ג' בתמוז תשנ"ד, ידעה חסידות חב"ד מוראות קשים שהמכנה המשותף של כולם הסתכם באנרכיה מוחלטת.

מדהים ואירוני היה לגלות כי דווקא מבית היוצר של הדוגלים בהכרזה ההזויה, "הרבי חי וקיים בגוף גשמי" - שברה ההפקרות שיאים פעם אחר פעם. דווקא אלו המסרבים בכל תוקף ללכת לאוהל הקדוש ואף אינם מעלים את המילה 'אוהל' על דל שפתותיהם, משל הייתה מילה גסה ח"ו רח"ל – הם אלו שעושים הכול על מנת לקעקע את אושיות היסודות שהשתית הרבי. דווקא אלו שמפי כתבם מופיעה תדיר הזיית "שליט"א" – הם הקוברים במו ידיהם ובשיטתיות מכוונת את כל הקביעות שקבע הרבי כמסמרות.

הדברים המקוממים קיבלו את ביטויים בשורה של כלים והזדמנויות.

עד ג' תמוז היה השבועון של חב"ד, השופר של הרבי - 'כפר חב"ד', שזכה לאינספור עידודים וגילויים מהרבי, בכתב-יד-קודשו ובעל-פה. מאז -  בחסות "הרבי חי וקיים" – הופיע 'בית משיח' המהווה שורש פורה ראש ולענה לכל דבר טירוף וה'זהיר טפי' שלו הוא לבל ייכנסו אל בין דפיו המילים המזעזעות "אוהל" או "רשימות". רחמנא ליצלן.

עד ג' תמוז חולק 'שיחת השבוע' בידי המוני אברכי ו'תמימי' אנ"ש ב'מבצעים', בבתי הכנסת, כגיליון שבועי להפצת המעיינות וקירוב הלבבות. מאז - בחסות "הרבי חי וקיים" - הופיע 'שיחת הגאולה', כביכול באותה מתכונת, עם שלל מסרים סהרוריים.

עד ג' תמוז היה ברור לכול כי בית חב"ד בכל עיר הוא האחראי הראשי והבלעדי על הפעילות להפצת היהדות בעיר וכל פעילות צריכה להיות מתואמת ומותאמת איתו ועם מנהליו. מאז - בחסות "הרבי חי וקיים", יש חוב קדוש להקים בכל מקום 'בית משיח' שכל מטרתו לנגח את בית חב"ד, להצר את צעדיו ולהביך את מקורביו ושומעי לקחו בהזמנות ומודעות לאירועים באותו יום ובאותה שעה, במקום אחר עם אורחים אחרים.

הוראת בית דין רבני חב"ד בכתב ובאופן מפורש, לאחר זמן רב שבו איש הישר, או העקום, בעיניו עשה – מציבה נקודת מבחן אמיתית לכל הנושאים לשווא את שמו של הרבי. הבחירות הללו אמורות להבהיר לכל אחד, כלפי עצמו וכלפי זולתו, האם הוא אכן נשמע לקול הוראת הרבי הקובעת כי יש לציית לדבר בית דין רבני אנ"ש ללא כחל ושרק או שהוא בוחר להתעלם מהוראת הרבי ולעשות ככל העולה על רוחו.

כפראפרזה על דברי יו"ר הליכוד שהכריז כי הבחירות הקרובות אמורות להיות משאל-עם בהתייחס לתכנית המדינית המסוכנת אותה מוביל מועמד 'קדימה' לראשות הממשלה – ניתן לומר כי במוצאי יום שלישי הקרוב, יספק הקלפי בכפר חב"ד את תוצאות המפקד הפנימי בחב"ד: כמה אנשים בכפר קוראים לעצמם חסידי חב"ד ומצייתים לדבר בית דין רבני חב"ד וכמה מהם משיתים על עצמם את דברי הכתוב: "וילכו אחרי ההבל ויהבלו".

ההצבעה החב"דית ביום הבחירות הקרוב תוכיח מי היה ונותר חסיד חב"ד ומי – כלשונו האמורה של כ"ק האדמו"ר מגור זצוק"ל - הוציא את עצמו מכלל חסידי חב"ד.

כ"ג באדר תשס"ו
הגב לכתבה

תגובות
27
1. כל מילה...
אמת לאמיתה

כ"ג באדר תשס"ו
2. אם בי"מ מחוץ לתחום?
אז מדוע כמה מרבני בי"ד רבני חב"ד מתראיינים בו?

אוי, שכחתי

- לרב מותר...

כ"ג באדר תשס"ו
3. ליפקין במיטבו
מנוסח, רהוט, משכנע.
כ"ג באדר תשס"ו
4. חרב פיפיות מסוכן הכתבה הזו
מה יגיד כבוד הכותב ביום רביעי עם רוב הכפר יצביע למרזל???
הם כבר לא שייכים לחב"ד ?
ובית הדין הוא בלי רגליים??
היה עדיף לא לכתוב את הכתבה הזאת המסכיל בעט ההיא ידום.
והכותב הנכבד אננו האדמו"ר מגור !
כ"ג באדר תשס"ו
5. מה קרה שאתם לא מעלים תגובות ?
כ"ג באדר תשס"ו
6. ליפקין סוחט רייטינג בקלישאות
חבד מצביעה על פי מצפון ליבה
לא על פי קמיונרים של צאח
כ"ג באדר תשס"ו
7. בנימין אתה תותח...
כל מילה חבל"ז
ביום ג מפקד ההזויים בארץ ישראל
שסימנה כ כ=כן להתנתקות הגדולה
כ"ג באדר תשס"ו
8. בינימין ליפקין ומנחם ברוד מאותם הגנים כנראה
אחרת אתה לא יכול להבין את הבהלה לקשקשת
כ"ג באדר תשס"ו
9. מציפים
יש מגמה של מציפים סדרתיים של אנשי מרזל ששתולים בתוך חב"ד, בבחינת שתולים בבית ה', שלך תדע מי שתל אותם (אולי השב"כ?), והם פשוט מציפים כל היום את התגובות באינטרנט.
אפשר בנקל לזהות את הסגנון שלהם, סגנון דמגוגי, בדרך כלל אין להם כח לכתוב יותר משתי שורות.
אז אנא הפסיקו.
כ"ג באדר תשס"ו
10. מילה בסלע
כל אדם החושב עצמו חבדניק אמיתי אינו יכול להרשות לעצמו לבחור שלא כפי הוראת בית דין רבני חב"ד וכל העושה הפוך צדק בנימין כשאמר שאינו יכול לכנות עצו כחסיד של הרבי.
א"א למלא את רצון הרבי רק במקום שנח לי,במקום שנחמד לי. יש לצייט לדברי הרבי בכל מצב.
כ"ג באדר תשס"ו
11. בושה יהיה לחבד אם בספירת הקולות בכפ"ח יהיו קולות למפלגות שאינן נכללות בהחרדית ביותר
כ"ג באדר תשס"ו
12. חבל
חבל שאתם מתלכלכים בהשמצות מעבר למה שצריך להאמר
הרבה אמירות מיותרות יש כאן
בלי לנקוט בשום צד

חבל חבל חבל

כ"ג באדר תשס"ו
13. כמה הזויים יש לצערנו בתוך התנועה
ומה לעשות, חושבים שחרדי הכוונה ללאומני או למיזרחי.
ואח"כ שואלים אותם אם הם חרדים, מיד עונים, מה? אני דוס?
כ"ג באדר תשס"ו
14. דמגוגיה במיטבה
כ"ג באדר תשס"ו
15. רק לא ג'
אגודה לא צעקו פעם אחת בכנסת נגד ההתנתקות רק בקושי הצביעו בחלק מהצבעות נגד .וגם התנצלו בפני הפריץ שבין כך התוכנית עוברת .רק הם נתנו ממשלה רחבה לשרון .
כ"ד באדר תשס"ו
16. ומה פסקו רבני חב"ד?
ואני הקטן אומר לאו דוקא:
הרי בפסיקה הנזכרת של ועד רבני חב"ד ציינו ג"כ שיש לבחור רק ב"רשימות שלא יתנו יד למסירת שטחים והחרבת יישובי ישראל ח"ו, כפי ההלכה המפורשת בשו"ע או"ח סי' שכ"ט".
נמצא, שיש פס"ד מפורש לא לבחור ח"ו לרשימות של איחוד לאומי, יהדות התורה וש"ס. לדבריך, באם לאחר הבחירות יתברר לנו שהיו מי שבחרו ברשימות הנ"ל ח"ו, נדע ש"הוציאו את עצמם מכלל חסידי חב"ד" ח"ו...
תרתי דסתרי?
כן!!
כ"ד באדר תשס"ו
17. קשקשת במיטבה. צר לי עליך ליפקין
ביום שלישי מעט לאחר השעה 10 בלילה תווכח לדעת שכל הקמפיין שניהלת מע"ג 'שטורעם' בחודשיים האחרונים כנגד איש מסירות הנפש ר' מרזל - ירד לטמיון.


אגב לגבי מכתב ביה"ד שמעתי שיצא מכתב מא' מחברי ביה"ד ששולל את הכתוב.

כ"ד באדר תשס"ו
18. יש כאן הרבה מפליטת יד הכותב !!!!
על השתלחות שלא במקומה וחבל שלא דיבר בהתנתקות ובגירוש בצורה מלחיצה כמו עכשיו
כ"ד באדר תשס"ו
19. מבלבל את המח!
ליפקין היקר ! למה לא נתת איזה מאמר טוב כשנשפך דם בעמונה - מה קרה ? היו לך פצעים בפה?????
כשמשיח יבוא החבדניקים יצטרכו להחבא בהרים ובמערות מפי בושה ממלך המשיח!
כ"ד באדר תשס"ו
20. רק ברוך מרזל
ברוך מרזל הוא היחידי שאפשר לסמוך עלי, שאר המפלגות כולם כולם יצטרפו לממשלת קדימה.
כ"ד באדר תשס"ו
21. זכרון להולכים ובושה לחדשים !
לפני שבועות מספר הלך לעולמו החייל של הרבי ר' יצשקה גנזבורג בערב חב"ד באחד הקיבוצים הוא נשאל כמה חבדניקי"ם יש בעולם? והוא ענה להם זה תלוי לפני ערב זה או אחרי ! זו תשובה חסידית שכל מגמתו היא לקרב חסידים לאילנה דחיי. את הרהורי לבי לכתבה זו הנני מעדיף להשאיר לקוראים אבל פטור בלי כלום אי אפשר לכן הנני שואל את הכותב: מי שמך להחליט מי כן חבדני"ק ומי לא ???
כ"ה באדר תשס"ו
22. לצערי לא יועיל
לצערנו שום כתבה ושום בי"ד ושום הוראות לא יעזור, לאנשים שהם מבינים בכל... הם הם חב"ד, הם הם מכתיבים את שיטת חב"ד ואוי למשהו שיתנגד אליהם, ולכן הכאב הוא עצום ולא מעבר לכך!! ואנו נשאר עם החילול ה' ושם ליובאוויטש
כ"ו באדר תשס"ו
23. אסור לשכוח
הסיבה שבשלה מצביעים חסידי חב''ד היא הוראתו של הרבי. שגם הורה לאנ''ש לקיים את פסקי בית-הדין
כ"ו באדר תשס"ו
24. אני לא מבין ברבנים. בשבילי -
הרבנים אומרים פעם כך ופעם כך, או חלקם כך וחלקם כך.
הבחירות הללו קשות ביותר להכרעה, לכולנו.
בשבילי - די בכך שליפקין נגד מרזל, כדי שלא אצביע כ'. הוא הרי עיתונאי, פוליטיקאי משופשף ואיש חכם ובעל נסיון. לי זה מספיק.
השאלה שנותרה בעינה, עבורי: אז למי כן? אולי יואיל הכותב להאיר את עינינו?

תודה מראש, מלב
ליפקינאי
כ"ו באדר תשס"ו
25. מה הוא רוצה
מה הוא רוצה מאיתנו העיתונאי הזה שיניח לנו לנפשינו. שיפסיק להטיף לנו מוסר שיבדוק את עצמו אח"כ אותנ. גם אלו שעשו את התרגיל המסריח הם עשו את זה על דעתם האישית. היום יש לנו את ליפקין ואליטוב שמביאים לנו דעות מבחוץ. תגלחו את זקנכם ותגדלו בלוריות ואז תביעו דעה. אף אחד לא יטעה מאיפה הדעות האלו מגיעות
כ"ז באדר תשס"ו
26. אלה שיצביעו מרזל לשיטת ליפקין, אינם חבדניקים?
ומעתה אמור: אלה שמצביעים ג' גם אינם חבדניקים קל וחומר - ומה עם מי שפועל בניגוד לעמדת הרבנים וכו' אינו חבדניק על אחת כמה וכמה מי שמצביע למפלגה בה יושבים מחפישי שם רבינו הקדוש והטהור משיח' ה' וכו' ?
נו, אז כמה חבדניקים יש בכפר חבד?????????????
להבא: יש להיזהר בקביעת מבחנים מסוג שכזה, וק"ל.
כ"ח באדר תשס"ו
27. כל מילה פגז!
כ"ח באדר תשס"ו