ב"ה יום חמישי, י"ב סיון תשפ" | 04.06.20
יומן השליחות: הרב קמינצקי

הרב לוי קמינצקי השליח בטומסק, כותב בעיתון 'ישראלי' את יומן השליחות החב"די הקבוע, המתאר את הפעילות בסיביר (לתקן עולם)
290506_copy_1525
ג' בסיון תשס"ו