ב"ה ערב ש"ק, ז' תשרי תשפ"א | 25.09.20
מדריך הלכתי לחנוכה

האם יוצאים ידי חובה בהדלקה באמצעות חנוכיה חשמלית? בנות שאינן בבית אביהן, האם צריכות להדליק נר חנוכה? מדריך הלכתי מיוחד לחנוכה
מערכת שטורעם

לקראת חג החנוכה, מפרסמת הרבנות הראשית לרוסיה, מדריך קצר להלכות ומנהגי חנוכה, עבור הרבנים השלוחים ואנ"ש שיחיו במדינות חבר העמים.

המדריך נערך על ידי מזכיר הרבנות הראשית לרוסיה ורבה של סמולנסק, השליח הרב לוי יצחק מונדשיין.

תרגום המדריך לשפה הרוסית, בוצע ע"י השליח ורבה של קוסטרומה, הרב ניסן רופו שיחי'.

המדריך היה למראה עיניו של הגה"ח הרב יקותיאל פרקש שליט"א, רב ומו"צ בעיה"ק ירושלים תובב"א, ומחבר הספרים הנודעים "טהרה כהלכה", שבת כהלכה" ועוד.

הרב פרקש שעומד בכל ימות השנה לעזר וסיוע לשלוחי הרבי בחבר העמים ובכלל, הואיל להעיר את הערותיו החשובות והמועילות.

פרסום המדריך לע"נ השליח הרה"ח הרה"ת הרב חיים שניאור זלמן ז"ל בן יבדלחט"א הרה"ח הרה"ת הרב מאיר שליט"א איטקין.

כ"א בכסלו תשס"ז
הגב לכתבה

תגובות
1
1. ייש"כ גדול על המדריך המועיל והפראקטי.
יש"כ גדול על המדריך הנפלא, המועיל והפראקטי:

א. נפסק בזה שניתן להדליק לאו דווקא בשמן כשר והטעם לכאורה שבמצוות דרבנן אין צורך שיהי' בדווקא מן המותרים בפיך (ולכן מותר אפי' בשומן שיש בו שומן של ד"א). אך יש להוסיף שבשמנים האסורים אפי' בהנאה כמו שמן של ערלה או חמאה שנתבשלה בקדירה בשרית (ב"י) אסור להדליק מהן נר חנוכה (ועיין בכ"ז אריכות נפלאה בס' "שערים המצויינים בהלכה" על קיצור שו"ע (סי' קל"ט) ואכמ"ל).

{אגב: שמעתי בקשר לספר זה שהרבי מאד המליץ לא' השלוחים (או יותר) להצטייד בו במקום שליחותו - אודה למי שיודע יותר פרטים ויזכנו}.

ב. בקשר לבנות בבית השליח הנמצאות רק בימי החנוכה שעליהם להשתתף בשמן וכו' - משא"כ אם הם בקביעות שיוצאות בפשטות מהשליח. השאלה היא מה הגדר של "קביעות"? ומה דינם של אלו הבאות לזמן קצר (ומתחלפות כל "סימעסטר") ואולי ניתן לדמות זאת לקביעות של מעות חיטים ועוד (הל' פסח בתחילתו) שזה מ -30 יום ומעלה?

ב' בטבת תשס"ז