ב"ה יום שלישי, ח' אייר תשפ"א | 20.04.21
מדריך הלכתי: אדר ב' תשס"ח

הרבנות הראשית לרוסיה מפרסמת בימים אלה מדריך הלכתי מפורט עם הלכות ומנהגים לקראת חודש אדר ב' בלה"ק. לחצו להורדה (חצי שיעור)
מערכת שטורעם

הרבנות הראשית לרוסיה פרסמה בימים אלה בין השלוחים ואנ"ש ברחבי חבר העמים מדריך הלכתי לקראת חודש אדר ב'.

המדריך ההלכתי נערך ומוגש על ידי מזכיר הרבנות הראשית לרוסיה, שליח ורב העיר סמולנסק, הרב לוי יצחק מונדשיין.

המדריך היה למראה עיני הרה"ג הרה"ח ר' יוסף שמחה גינזבורג שליט"א, שליח הרבי ורב אזורי עומר, שעבר על המדריך והעיר את הערותיו ההלכתיות.

תרגום המדריך לרוסית בוצע ע"י הרב ניסן רופו שליח ורב העיר קוסטרומא.

ב' באדר ב' תשס"ח