ב"ה יום חמישי, כ" אדר תשפ"א | 04.03.21
מענה הרבי בכתב יד קודשו
מענה הרבי בכתב יד קודשו
"בהסכמת השליח"

לכבוד היארצייט של הרב אריה לייב קפלן ע"ה אנו מפרסמים לראשונה פתק בכתי"ק ממנו ניכר היחס המיוחד שזכה לו הרב קפלן ע"ה מהרבי (היו ימים)
מערכת שטורעם

היום חל יום היאצ"ט של הרה"ח הרה"ת הר"ר אריה לייב קפלן ע"ה, השליח הראשי לעיה"ק צפת. בקשר לכך אנו מפרסמים לראשונה פתק בכתיבת ידו הקדושה של הרבי שממנו ניכר היחס המיוחד שזכה לו הרב קפלן ע"ה מאת הרבי.

בשנת תשל"ה התעוררו קבוצת תומכים לסייע לבניית ופעילות בית חב"ד בצפת שהיה אז בשלבי הקמתו וייסודו; בהתאם לזאת החליטו לגייס כספים ממקומות שונים ומגוונים למען בית חב"ד בצפת, ובין השאר החליטו לשתף בכך את יהודי מונטריאל והסביבה, ברובם 'בעלי-בתים' בעלי יכולת.

ומתכנון למעשה בפועל: תומכי בית חב"ד בצפת כתבו מכתב אל הרבי ובו פירטו את תוכניתם לגיוס כספים. המכתב נכתב על נייר המכתבים של "מרכז חב"ד בגליל – בעיר הקודש צפת ת"ו" ומופיע בו באנגלית שמו של המנהל הרב אריה לייב קפלן.

וכך כתבו תומכי בית חב"ד בצפת לכ"ק אדמו"ר:

"אני עסוק בזמנים אלו יחד עם ברי ברסלר ויעקב ברקוביץ לגייס כספים עבור בית חב"ד בצפת.
לפי שעה אנחנו מתכננים לחלק בערך 500 מכתבים ל'בעלי-בתים' באיזור מונטריאל ולכמה שגרו בעבר במונטריאל.
אנו מבקשים אפוא ברכה מהרבי שליט"א שיהי רצון שמטרתנו ומגמתנו תמצא חן בעיני האנשים הללו ומאמצינו ישאו פרי ויצליחו".

המכתב נחתם על ידי "תלמיד מת"ת – דוד אלי' אמסל בן צבי'" ונצטרפו אליו חתימותיהם של העוסקים במלאכת גיוס הכספים – ברוך בענדיט ברעסלער בן זלדא ושמואל יעקב בן רציה בערקאוויטש, שהוזכרו במכתב.

תשובתו של הרבי נכתבה בתחתית מכתבם:

"בטח כהנ"ל הוא בהסכמה מלאה של .." – וכאן סימן הרבי חץ ארוך עד לראש נייר המכתבים שם הופיע שמו של הרב אריה לייב קפלן – "ואזכיר עה"צ להצלחה ולבשו"ט". 

מתוך תשובת הרבי נמצאנו אפוא למדים שכל פעילות כלשהי הקשורה למוסדות חב"ד ועניניה – דורשת את אישורו והסכמתו המלאה של השליח הראשי לעיר.

ט"ו באייר תשס"ו
הרב אריה לייב קפלן ע"ה בחלוקת דולרים אצל הרבי
הרב אריה לייב קפלן ע"ה בחלוקת דולרים אצל הרבי
 
הגב לכתבה

תגובות
5
1. מכאן לומדים
מכאן לומדים שאם עושים משהו צריך אישור ממנהלי הארגון שרשומים בנייר המכתבים למעלה, ולכאורה לא רשום שם שהוא השליח הראשי. אולי עדיף ללמוד את זה ממקום אחר, וד"ל
ט"ו באייר תשס"ו
2. וכן בהסכמה של הרב הענדל
שהיה "דירעקטור", דהיינו מנהל.
מוכח שהרבי הקיף גם את שמו יחד עם "הצ'ערמאן" היו"ר השליח הגר"ל קפלאן ע"ה.
ט"ז באייר תשס"ו
3. מאיפה בא הביטוי "שליח ר-א-ש-י"?
שליח ראשי?

לא רואים כאן מהמכתב אודות ה"ראשי".
ט"ז באייר תשס"ו
4. the head line
in quotation as if you are quoting words, that the Rebbe NEVER SAID!
The word Shliach roshie was never in the Rebbe’s vocabulary, soon they will quote the Rebbe for calling people mushrooms, which by the way just as the word mushroom is niskabel bein Anas”h Sheychyu and becoming a “Holy Word”, Altough it was started by a clown the same exact thing is with the term shliach roshie vein lharich bdovor haposhut…. And by the way according to the head lines its nice to see that Hendel is the shliach roshie of safed
ט"ז באייר תשס"ו
5. עימי בבית???!!
בכותרת כותבים בתוך גרשיים "בהסכמת השליח הראשי" משמע שכביכול הרבי כותב את הביטוי הזה. כשנכנסים רואים שלא דובים ולא זבובים! לא מוזכרת המילה 'שליח ראשי'. אני עדין ממתין למי שיביא מקור לביטוי זה.

הרבי מקיף את הריא"ל קפלן יחד עם הרב הענדל, האם מכאן נלמד שכל דבר בצפת צריך גם את אישורו של הר' הענדל??
ט"ז באייר תשס"ו