ב"ה ערב ש"ק, ח' תמוז תשפ"א | 18.06.21
הידיעה שפורסמה על קייטנת חב"ד
הידיעה שפורסמה על קייטנת חב"ד
קייטנת "יבנה וחכמיה" בקרית מוצקין ■ יין ישן וטוב

לפנינו דיווח בעיתון מקומי בקריות על קייטנת "יבנה וחכמיה" שהתקיימה בקרית מוצקין ובה תיאורים מלבבים על ההווי המיוחד של הקייטנה ● בצילום הידיעה שהגיעה לידינו לא מופיע תאריך ואת השאלה הזו נשאיר כאתגר לגולשים
מגיש: הרב משה מרינובסקי

קייטנת חב"ד בקרית מוצקין

שמה של קיטנת חב"ד בקרית מוצקין, הוא אור הגאולה וכל החפץ לבדוק יכול את האור המאיר.

את הקיטנה, המיועדת לכל ילדי ישראל, מחוגים שונים ומעדות שונות, מפעיל בית חב"ד בקרית מוצקין, ואם בגלל הקיטנה הזו בלבד ראוי היה שיתפרסם, כל שכן שראוי הפרסום, לאור מגוון הפעולות בהם נושא הבית הזה.

זה שלוש שנים פועל בית חב"ד הנ"ל בקריות. בחסותו מופעלים שיעורים והרצאות בנושאי היהדות, למבוגרים לצעירים ולילדים. כדרך חב"ד בכל מקום וזמן, מצרפים הלכה למעשה, ואותם הלומדים והלומדות בשיעורים, הנם גם פעילים ופעילות בכל שרשרת המבצעים אשר עליהם מכריז הרבי שליט"א מליובאוויטש השכם והערב. פעילות נש"ק (נרות שבת קודש), קוצרת מדי פעם הצלחות נוספות, ואור חדש של קדושת שבת נכנס לבתים רבים, שעד כה נעדר מהם, לפעמים זה דורות. תלמידי ביה"ס התיכון הדתי נרתמו למבצע תפילין. ואכן זכו בו להצלחה רבה, בבתי ספר רבים באזור דובר אודות המבצעים, וכמו כן פועל מבצע מזוזה, להפצת מזוזות כשרות לבתים חדשים.

מקום מיוחד בפעילות של בית חב"ד בקריות מוקדש למפעל הקיטנות אשר הוזכר בראשית דברינו. המתקרב לשטח הקיטנה, יתקשה להאמין למראה עיניו. שני מחנות נפרדים (מחנה לבנים ומחנה לבנות) ובהם ילדי וילדות ישראל, עסוקים בלימוד תורה בעיון במצוות ובמדות טובות, וכל זה באוירת שמחה ונופש. כאן נמצאים ילדים, שעד לפני פתיחת הקיטנה שייכים היו לבתי ספר שונים (כמחצית הילדים מבתי ספר ממלכתיים), מעדות שונות ומשכבות חברתיות מגוונות. המבקר יכול למצוא כאן עולים חדשים מקרוב באו, בצוותא עם ילדי הוותיקים. כאן בתוככי קיטנת חב"ד נעלמו כלא היו כל הקווים המפרידים, כאן כולם חיים באחדות שלמה. מה הגורם המאחד את הילדים? הוי אומר אוירת תורה ויראת שמים ספוגה אהבת ישראל, משפיעים על הילדים המדריכים והמדריכות (חלקם מחניכי בית חב"ד), בכל לב ובכל נפש.

הציוד העומד לרשות הילדים מגוון כמו בכל קיטנה אחרת, מרחבי החורשה מאפשרים לילדים להשתובב, ואכן הם מנצלים זאת, אולם לא בכל יום אפשר לראות ילדים אשר כל הנוחיות עומדות לרשותם, ובכל זאת מעדיפים הם לסובב בין השיחים ולשנן בהתלהבות משניות בע"פ.

נושא הקיטנה השנה הוא "יבנה וחכמיה". ואכן משננים המדריכים והמדריכות לילדים כי בלימוד התורה ובקיום מצוותיה תלויה גאולתנו אשר אליה אנו נושאים את נפשנו. הילדים שומעים בקשב רב את דברי ימי עם ישראל הנוגעים לתקופה, ולומדים לכבד ולהעריך את דמויות ההוד כמו רבן יוחנן בן זכאי ורבן גמליאל, רבי עקיבא ועוד מחכמי דור זה והדורות הבאים. ואכן רואים ברכה בעמל. כבר בימים הראשונים התקרבו רחוקים, וגם כאלו שעד כה הכירו את הסידור רק מרחוק, או אולי בכלל לא, נראו פה כמתפללים וותיקים. אותם ילדים שציצית רחוקה היתה מהם, והנה לבושים הם בציצית ומקפידים, כי הגדילים יראו היטב מעל הבגד.

זכתה הקיטנה לביקורו של מפקח ממשרד החינוך, אשר התפעל מאד ושאל, איך ובמה הצלחתם? ומה היה ניתן לענות? תורת ה' תמימה משיבת נפש...

יש לציין, כי פעילי בית חב"ד יודעים לספר כי הקשר בין המדריכים לבין החניכים נשמר במשך כל השנה, אם על ידי קשר מכתבים ואם ע"י פגישות פרטיות, או מפגשים קבוצתיים. השנה לאור ההצלחה המיוחדת של המפעל מתכננים הרחבת הפעילות והעמקת הקשר עם הילדים ומשפחותיהם.

אין לסיים את הדברים בלי להביע את ברכת בית חב"ד לראשי הצבור הדתי בקרית מוצקין הרב מ. פוגלמן שליט"א, המועצה הדתית ומזכירה מר י. בראון, חבר המועצה המקומית מר גרוסמן ועוד, וכן חברה קדישא המסייעים רבות לקיומו והצלחתו של המפעל.

יואב שנהר

 

י"ט במנחם-אב תשע"ד