צילום: שמואל לובעצקי, שטורעם
פריז: השלוחים נחשפו לפרויקטים המיוחדים של 'מבצע תורה'

הרב ישראל אשכנזי, מנהל 'מבצע תורה' שע"י צעירי-אגודת-חב"ד בארה"ק, משתתף כאורח כבוד באסיפת שלוחי הרבי בבירת צרפת, בראשות השלוחים הרבנים מענדל ולוי אזימוב, המתקיימת כהכנה לקראת 'מבצע פורים' ● הרב אשכנזי הציג לשלוחים את מגגון הפרויקטים המצליחים של 'מבצע תורה' ● צפו בתמונות נוספות >>>
מערכת שטורעם
ג' באדר ב' תשע"ט