חסיד בקלפי
חסיד בקלפי צילום: אילוסטרציה
אייכלר לא יחזיר שטחים ומרזל לא יפציץ את עזה...

הרב יהושע מונדשיין במאמר מיוחד ל'שטורעם' (עלה במחשבה)
לפני הבחירות הקודמות התפרסמו בעתון 'כפר חב"ד' מאמרים ומכתבים רבים בשאלת השאלות: עבור מי חב"ד תתן קולה. אבן-הבוחן הדומיננטית ביותר היתה: האם מועמד פלוני "אוהב חב"ד" הוא אם לאו. הלנו הוא אם לצרינו ח"ו. וכפועל יוצא: אין לנו להצביע עבור מפלגה שאחד ממועמדיה "שונא חב"ד" ר"ל.

לענ"ד נראה, שהוראותיו המוחלטות של הרבי מפריכות גישה זו לחלוטין; שתי הדרכות ברורות ניתנו מהרבי במשך עשרות שנים, ושתיהן היו בבחינת "הוראת קבע" שאין לזמן שליטה עליהן:

ההוראה הראשונה: על אנשי חב"ד להצביע עבור המפלגה החרדית ביותר.

ההוראה השניה: יש לעשות את כל המאמצים להקמת "חזית דתית מאוחדת" (חזית שהיתה אמורה לאחד את אגודת ישראל, פועלי אגו"י, המזרחי והפועל המזרחי – המפד"ל).

המפלגה שנחשבה תמיד ל"מפלגה החרדית ביותר", מעולם לא הלכה יד ביד עם חב"ד, ורובם המוחלט של העומדים בראשה לא נמנו עם "אוהבי חב"ד" (ואף גם זאת בלשון המעטה). המפד"ל – שכיום כמעט ונטשטש ההבדל התהומי שבינה לבינינו – עמדה במלחמה תמידית עם תנועת חב"ד. הן ב"קרבות נקודתיים" (כגון המלחמה המרה וארוכת השנים בין כפר-חב"ד למושב 'תוחלת') והן בקרבות עזים שניטשו לכל אורך החזית בשדה החינוך, כשהקמתו של כל בי"ס של 'רשת חב"ד' היתה מלווה במלחמה קשה עם המפד"ל וזרועותיה.

מלחמתו של הרבי ותנועת חב"ד לתיקון חוק "מיהו יהודי", היתה גם היא – ברוב שנותיה – נגד המפד"ל, ששלט על משרד הפנים. מלחמה שגררה בעקבותיה גם קרב פנים אל פנים (עד להתערבות הבג"צ) בפגיעות ישירות במוסדות חב"ד.

על אף כל הנתונים הללו, הורה הרבי את שתי הוראותיו הנ"ל, שמשמעותן: להצביע עבור מפלגה שאינה "אוהדת חב"ד" בעליל, ולהתאחד עם מפלגה שהח"כים שייבחרו (גם) בקולותיהם של אנשי חב"ד, עומדים במערכה תמידית נגד חב"ד ומוסדותיה.

מסקנה: שיקולי ההצבעה עבור מפלגה פלונית, אינם כוללים את בדיקתו של כל מועמד ומועמד לגופו, אלא את התאמתה של המפלגה להגדרה "המפלגה החרדית ביותר", או "חזית דתית מאוחדת".

האבסורד שבבדיקת דעותיו של מועמד אחד מני רבים, בא לידי ביטוי (בבחירות הקודמות) בטיעון שהיה נפוץ במחוזותינו: "אייכלר יחזיר שטחים"! כאילו באמת מישהו מתחשב בדעתו האישית של אייכלר (או כל ח"כ בודד אחר), לשם קביעת דרכה של המפלגה בנושא מהותי זה...

ומכאן לנשוא חלקה השני של הכותרת: מרזל! [במאמר מוסגר: כשנפנפו בשם "מרזל", טשטשו אגב כך את העובדה שהוא היה מספר שנים ברשימה, שבראשה עמד מיכאל קליינר, אדם חילוני לחלוטין, אלא שתומכי מרזל החליטו שהוא עונה לכל הקריטריונים הנדרשים מראש "המפלגה החרדית ביותר" שעבורה יצביעו חסידי חב"ד...].

בבחירות הקודמות פנה מרזל אל המכנה המשותף הנמוך של חוגים מסויימים, בסיסמה: "להפציץ את עזה"! סיסמה, שלצערנו, עשתה לה נפשות גם בין בחורים צעירים ונלהבים במחננו. הרי לנו פתרון מהיר וסופי: הפצצת עזה ובנותיה, חיסול מחנות הפליטים, ובזה יבוא הקץ לכל צרותינו!

היו לו גם הצדקה וגיבוי מההיסטוריה: איש לא יוכל לבוא אלינו בטענות, הרי גם בנות הברית הפציצו את דרזדן במלחמת העולם ומחו אותה מעל פני האדמה. ומה שמותר למעצמות מותר גם למרזל...

מה לעשות, בחורים אכן משתכנעים מטיעונים "חזקים" כאלו... אבל מי שעבר את גיל ה'טפש עשרה' ונכלל בהגדרה של "דעת לנבון נקל", מבין שאפילו אילו היה מרזל נבחר לכנסת, עזה היתה נשארת לעמוד על תלה. ולו רק בגלל שח"כ מן השורה האחרונה אינו ראש-ממשלה ואפילו לא שר-ביטחון. אילו היה מרזל חובש את ספסלי הכנסת, אולי אולי היה מתמנה לחבר בוועדה לזכויות האשה.

מכאן מסקנה נוספת: שיקולי הבחירה אינם צריכים להיות מונעים מחישוב האפשרות האם פלוני יעבור את אחוז החסימה או לא יעבור; אפילו אם ברי לנו בכל מאת האחוזים שהוא יעבור, הדבר אינו מצדיק את בזבוז הקולות למען סידור פרנסה לח"כ בודד ואפילו לא לזוג ח"כים מובטלים.

ח"כ בודד הוא נעדר השפעה לחלוטין. רק בקונסטלציה של אחת לאלף ורבבה יכול הוא להוות לשון מאזנים, אירוע שאינו נראה מציאותי במצב ההווה. איך שיהיה, לא שיקול שכזה צריך להנחות את הבחירה.

ואם ישאל השואל: שמענו איזה שיקולים אינם אמורים להיכלל ב"סל השיקולים". אך מהם השיקולים הנחוצים?

על כך אין בפי אלא הצעה אחת ויחידה, עלובה, שחוקה, נושנת ובלתי-יצירתית בעליל:

חסידי חב"ד צריכים לציית לרבי ולהצביע עבור המפלגה החרדית ביותר.

צריך להיות תמים ונאיבי (אני לא...) שחסידי חב"ד יחליפו את עורם ויהיו ל"חרדים". אבל אין מה לעשות. לענ"ד זה מה שהרבי רצה.

זה נשמע ממש לא רלוונטי: כאן מתנהל מאבק איתנים בין השמאל לימין, בין המרכז השמאלני למרכז הימני ובין הכתומים לאדומים (או הצהובים), זו השאלה "האמיתית" העומדת על הפרק, ואנחנו נלך ונצביע פתאום למפלגה חרדית שאינה עונה לשאלה כלל?!

דעתי, כנ"ל: זה מה שהרבי הורה. תמיד עמדו על הפרק שאלות גורליות הרות עולם, אך הוראתו זו של הרבי לא השתנתה בשינוי העתים.

כדי להרגיע את "המצפון" אפשר ללחוש באזניו: אל תשתטה להאמין שאלו שאתה חושב להצביע בעבורם אכן יעמדו בסיסמאותיהם ובהצהרותיהם! פקח עיניך וראה "איך נפלו גיבורים" וכיצד התכחשו "נאמני המולדת" לשבועותיהם. אל תשכח את נתניהו (שאנשי חב"ד עשו "סעודת הודאה" עם בחירתו...) ואת אשר עשה, ובטח לא שכחנו את שרון ("דין נצרים כדין תל-אביב"). יעמדו באמונתם רק אותם ח"כים נעדרי השלטון וההשפעה, אבל אלו אשר ליד ההגה – על דברתי! – כל הבטחותיהם אינן שוות להביאן אל "סל השיקולים".

מערכת בחירות אחר מערכת בחירות, חסידי חב"ד מצביעים ומתחרטים על שיקול דעתם המוטעה. אבל על מה יתחרט מי שציית להוראתו הברורה של הרבי?

נקודה נוספת למחשבה: גם אם יודעים אנו היטב שרובם של חסידי חב"ד אינם אוהבים להמנות עם ה"חרדים", אבל הצהרה גלויה על סלידה זו היא חמורה מאין כמוה. מכיון שכפר חב"ד מייצג את כלל חסידי חב"ד, מן הראוי שאנשי הכפר ישקלו היטב את הצבעתם (שאינה חשאית כלל וכלל), לבל תתפרש כמרידה גלויה בהוראתו של הרבי וכנתינת גט כריתות ליהדות הדתית בכלל ולחרדית בפרט.

כ"ד בטבת תשס"ו
תגובות
48
1. דברים כדורבנות
המסקנה הבלתי נמנעת מהדברים הנכחוחים: מי שלא יצביע למפלגה החרדית ביותר, מיתמם ומתעלם מהוראתו המפורשת של הרבי.

ישר כוח לרב מונדשיין על הארת העיניים.
כ"ד בטבת תשס"ו
2. פעם ראשונה שאני פשוט מאמץ כל מילה ומסכים איתה
ר' יהושע, שכנעת אותי, בעיקר בשורת המחץ:
"מערכת בחירות אחר מערכת בחירות, חסידי חב"ד מצביעים ומתחרטים על שיקול דעתם המוטעה. אבל על מה יתחרט מי שציית להוראתו הברורה של הרבי?"

מעתה, כל עוד לא ישכנעו אותי בצורה וודאית שהרבי לא הורה להצביע ל"מפלגה החרדית ביותר" - אצביע, בקושי גדול ותוך חוסר הזדהות מוחלט, למפלגה הנהנתנית הזו.
כ"ד בטבת תשס"ו
3. מנחם דלפין
למעט ההוראה החד פעמית להצביע ג'. היתה הוראת רבני חב"ד בבחירות האחרונות לפני כן להצביע למפלגות דתיות-ימניות כמו פא"י ומורשת, ולא לאגודת ישראל.

כדאי שמישהו ירים את הכפפה, ויסביר לנו הקטנים, האם זו היתה הוראת הרבי?
כ"ד בטבת תשס"ו
4. פא"י
כמדומני במשך שנים רובם של חסידי חב"ד נהגו להצביע ד'.אני לא בטוח שמבחינת אורך הפיאות הם היו יותר חרדים מאגודת ישראל.ובנוגע לקביעה שאייכלר לא קובע כלום,נו באמת אז מי כן קובע שם?ליצמן יותר טוב?
אולי אין להצביע מרזל כי אין לו סיכוי,אולי הוא קיצוני ולא ריאלי,אבל העליהום עליו קצת מוגזם.ומה עושה אותו פחות חרדי מאחרים כי הוא לא בתלם?
כ"ד בטבת תשס"ו
5. פעם אחת ולתמיד
מה המקור לדברי הרבי להצביע למפלגה החרדית ביותר?
האם מעבר להתגייסות בתשמ"ט לטובת ג' ,היה עוד ביטוי?
כ"ד בטבת תשס"ו
6. חזק
מאמר כתוב היטב ובעיקר משכנע.
כ"ד בטבת תשס"ו
7. מי "חרדי" יותר
אגודת ישראל או ש"ס, שניהם עונים לקריטריון "המפלגה החרדית ביותר"
כ"ד בטבת תשס"ו
8. עיוות ההיסטוריה!
יסלח לי הכותב הנכבד, הוא כדרכו אנו מדייק "בדברים הקטנים".

כל כתבתו היא סילוף היסטורי משווע!

ברוב הפעמים, לאחר שהרבי כתב מפורשות להצביע לפלגה החרדית ביותר, הרי רוב חסידי חב"ד הצביעו עבור פועלי אגודת ישראל, ולא עבור אגודה. וזה היה באישורו של הרבי.

פעם אחת הצביעו עבור מפלגת מצ"ד, שכללה אלמנטים ציוניים וכו' גם זה היה בהסכמת הרבי.

מפלגה חרדית - אין הכוונה לפיאות ארוכות ומסולסלות, כדעת הטועים (והתועים) מקרב החבדסקערס הירושלמים, שהכותב נמנה עמהם.
כ"ד בטבת תשס"ו
9. מי כאן מעוות?
היכן אומר הכותב הנכבד במאמרו שכוונת הרבי היתה לאגודת ישראל?

מי המעוות ומי המסלף?
כ"ד בטבת תשס"ו
10. מרזל חרדי? למס' 4
מרזל חרדי? תשאל אותו ותראה איך הוא ייעלב...
כ"ד בטבת תשס"ו
11. איפה נמצא העיוות
ישר כח על המאמר המאיר.
למגיב מס' 8 היכן ראית כאן עיוות היסטוריה? לפני שהנך מתחיל לכתוב בחלקלקות לשונך, עדיף שתקח פסק זמן ותחשוב על דבריך.
הכותב הנכבד לא נקב בשם מפלגה כלשהי, ורק הביא את דעתו של הרבי.
אולי תצביע היכן כתב שהצביעו לאגו"י ולא לפא"י?
עובדה היא, שחסידים רבים ואולי אף רוב החסידים באה"ק, הצביעו אכן למפלגת פא"י, והיא בהחלט תאמה את דעתו של הרבי להצביע למפלגה החרדית.
מי אומר שיהודי עם שטריימל נחשב יותר חרדי מיהודי 'שומר שמיטה' ולומד תורה ומקפיד על קלה כחמורה?
כל זה, נחלת העבר.
כיום, לצערנו אין את מפלגת פא"י שראשיה מלבד היותם חרדים, היו גם יראים וידידים לרבינו ולתורתו.
"ובחרת בחיים".
כ"ד בטבת תשס"ו
12. בשורה התחתונה
למי מונדשיין קורא לבחור?
כ"ד בטבת תשס"ו
13. מפלגה חרדית?
איך אפשר לקרוא להצביע עבור מפלגה שהצביעה בעד ההתנתקות ?
כ"ד בטבת תשס"ו
14. הרב מונדשיין
במיטותא, אולי תסביר מי היא המפלגה החרדית.
לחזור על ההוראה מהרבי כל אחד יודע, השאלה היא מי היא באמת המפלגה הזו?
לדעת רבים, מרזל הוא החרדי ביותר כי הוא שומר על שלושת השלמויות (עם, תורה, ארץ).
מה דעתך?
כ"ד בטבת תשס"ו
15. לצערי הוא צודק
בבחירות הקודמת הצבעתי לאיחוד הלאומי ובתמורה קיבלתי תומכים בעד ההתנתקות (ראה כדוגמא את הצבעתו של ח"כ נודלמן בעד). שלא לדבר שאוויט ליברמן פשוט ברח אחרי שנודע לו שהוא לא אוחז בתפקיד מינסטריאלי. אני הפעם מצביע ג' או ש"ס עזרת לי להחליט הרב מונדשיין
כ"ד בטבת תשס"ו
16. איזה השוואה
איך אתה טוען שהיום היתקרבנו למזרחי?
איפה אתה רואה את זה? האם בזה שגם אנחנו חושבים שאסור להחזיר שטחים? ואולי אפילו יותר קיצונים מהם.
האם בזה שיש את תורת חב"ד לבני הישיבות? אם לא היינו מנסים לקרב אותם אולי גם את הכתבה שנכתבה היינו חוסכים...
ולסיום. אם יש לנו מחנה משותף זה לא אומר שהיתקרבנו יותר אליהם כמו שאם אתה מניח תפילין עם יהודי שאינו שומר תומ"צ לע"ע אתה לא פחות דתי . ולא קרב אליו מבחינה אידיאולוגית גם אם אתה עוזר לו בעיניניו האישים
כ"ד בטבת תשס"ו
17. עם כל הכבוד (ויש כבוד) זו הטעיית הציבור!!!
המפלגה החרדית ביותר?! מה הקריטריונים למפלגה חרדית? פייעלך??? או שטריימל???
אל לנו להיות ירושלמים חסרי כל הבנה, שעיקרם הוא שיהיו עוד כמה זקנים שחורים בכנסת ויחממו לעצמם את הכסא.
על המלחמה העיקרית שהרבי נלחם לאחרונה שלמות הארץ כולם כבר הספיקו לשכוח, הן ג' הן ש"ס והן האיחוד הלאומי.
ואם כן נותר לנו איפה לבחור במרזל למרות שהסיכויים נמוכים, ובאם אנו נתאחד ונתאגד סביב המטרה העיקרית של שלמות הארץ (כי זהו הדבר היחידי שנשאר בפוליטיקה הישראלית) הסיכויים טובים יותר עם מרזל יעשה את העבודה.

ובינינו צריך משוגע אחד אמיתי בכנסת, לא?
הצביעו מרזל.
כ"ד בטבת תשס"ו
18. חסר בהבנת הנקרא?
משום מה, מספר מגיבים מעדיפים שלא לקרוא בעיון, או לקרוא ללא הבנה, ושואלים שאלות תמימות שהתשובות עליהם נתנו במאמר.
האם ספק לאיזה חוג משתייך מרזל, האם קרוב הוא לחוג המפד"ל או לאגו"י וש"ס?
באם החלטתם שהוא חרדי וילדיו מתחנכים במוסדות כאלו, האם לכן צריך להפקיר את הקול שלכם? הרבי גם הורה לבדוק שיש אפשרות לעבור את אחוז החסימה.
בכתבה עצמה, הרב מונדשיין הזכיר שחלק מהמפלגות להם הצבענו בעבר, לא עמדו בכללים שאנחנו מציבים כיום, והיו נלחמים בגלוי נגד דעתו של הרבי, אז לכן מה? לכן לא הצבענו להם?
חשבו היטב והצביעו כראוי
כ"ד בטבת תשס"ו
19. זה מזוכיזם להצביע למפלגה שאינה אוהדת חב"ד!
כ"ד בטבת תשס"ו
20. המאמר הזה שכנע אותי להצביע מרזל....
כ"ד בטבת תשס"ו
21. תגובה למאמר
קראתי בעיון את מאמרו של הרה"ח יהושע מונדשיין שיחי' וברצוני להגיב בכמה הערות:

1) אחת מאבני הבוחן (לא הדומיננטית ביותר) בבחירות האחרונות, אמנם הייתה מי אוהב חב"ד ומי שונא חב"ד.

אך כמדומני, שבבחירות הבאות יעמדו דברים אחרים לנגד עניו של הבוחר החבדי.

לנגד עיניו של הבוחר החבדי, יעמדו שיחותיו וזעקותיו של הרבי, על הנזק שיבוא כתוצאה ממסירת שטחים.

לנגד עינייו של הבוחר החבדי יעמדו זעקותיו של הרבי, שבשביל בצע כסף לא מפקירים את ארץ ישראל וחיי הדרים בה.

בעוד שהמפד"ל הכשירה את הקרקע להתנתקות בישיבתה בממשלה,
הרי שה"מפלגה החרדית" (כולה - ולא רק אייכלר (להוציא פורוש)) ישבה בממשלה – תמורת בצע כסף – בזמן ההתנתקות.
ההבדל הוא שבשאר המפלגות החכי"ם בעצמם החליטו על מהלכיהם, וביהדות התורה, היו אלו אותם אדמורי"ם ורבנים שהורו להשאר בממשלה בזמן ההתנתקות, וד"ל

לנגד עיניו של הבוחר החבדי יעמדו כאבו, שיחותיו, וזעקותיו, של הרבי, על ההתבוללות העצומה שמתרחשת בארץ, וכתוצאה מכך בעולם כולו.

בזמן שהמפד"ל ישבה בממשלה ובמשרד הפנים, בתקופת סערת מיהו יהודי,
המפלגה ה"חרדית ביותר" לא נקפה אצבע לשינוי המצב. – זו טריפה, וזו נבלה.

2) נתניהו לא עמד בדיבורו, שרון לא עמד בדיבורו, המפד"ל לא עמדה בדיבורה,
וגם יהדות התורה לא עמדה בדיבורה (תשמ"ט ועוד..).

אלו ועוד, יהוו את הסיבה המוצדקת לאי בחירה במפלגה הקורה לעצמה "החרדית ביותר".


3) טשטוש ההבדל בינינו לבין המפד"ל, לא קשור בכהוא זה לבחירות,
ההוכחה לכך היא, שבבחירות האחרונות לא היו למפד"ל יותר מכמה קולות בודדים בכפר חב"ד, ואולי אפי' אחד! לא.
וכמדומני גם בבחירות שלפני זה, תקנו אותי אם אני תועה.

באם משהו כן נתשטש, הרי שזה באשמת מערכת החינוך, שצריכה להשריש יותר בתלמידים, את עמדת הרבי בכל הנוגע לציונות.
וכמובן, צריכה הייתה לשמור קצת יותר על התלמידים, בזמן ההתנתקות, מיציאה להפגנות וכו'.

4) תושבי כפר חב"ד יבחרו במי שהם חושבים כמתאים לדעתו של כ"ק אדמו"ר, גם אם זה נחשב כתנינת גט כריתות לציבור החרדי. (ואל תדאג לא נתגרש מהם כ"כ מהר, רובם יודעים טוב טוב את האמת, וכמו שאמר לי ידיד – חרדי – אני סותם את האף ומצביע - בהוראת רבי - ג').

כל בר בי רב יודע עד כמה הזיקה המלחמה, במסירת שטחים, במיהו יהודי וכו' להפצת המעיינות בקרב הציבור החרדי.
גם הפצת היהדות בקרב הציבור הכללי ניזוקה.
והמוסדות, גם הם ניזוקו לא מעט.
מה לעשות...
הרבי דאג בראש ובראשונה לחייהם הגשמיים של יהודים, ואח"כ להזנתם ברוחניות.
השיקול של טוהר שם "חב"ד ליובאוויטש" לא היווה חשיבות בעיני כ"ק אדוננו מורנו ורבנו, בשעה שמדובר על חיי יהודים.

5) לגבי הבחירות הבאות:
אלו שיבחרו מרזל בבחירות הבאות, הם כמו אותם אלו ששמים פתק מלך המשיח, או פתק לבן!
שהרי גם אם יעבור את אחוז החסימה, לא תהיה לו שום השפעה.

מה דעתכם על מפלגת האיחוד הלאומי?
בבחירות הקודמות הם התאחדו עם ליברמן שהמצע שלו כולל מכירת דבר אחר וכו',
אבל בבחירות הבאות הם הולכים בלעדיו.

הם אגב היו הראשונים שפרשו מהממשלה, בשל תוכנית ההתנתקות.
ובנתיים גם היחידים שעמדו בדיבורם!


ואסיים בברכה המסורתית
זו רק דעתי, מה דעתכם.....
כ"ד בטבת תשס"ו
22. מאמר שרבנים צריכים להחליט
אמנם ישנם תגובות נזעמות, אני פונה לכל המגיבים המאמר משקף מחשבה מעמיקה וכדאי להתייחס לשאלותיו או לתשבותיו מותר לך כקורא לחשוב אחרת אבל ההחלטה צריכה להיות בי"ד רבני חב"ד והרבנים יעיינו גם בשיקולים אלו ואנו כחסידים שיש לנו רבנים יעשו כמצות הרבנים ולשים כל הדעות בצד.
כ"ד בטבת תשס"ו
23. הביעו דעתכם בגלוי
מדוע רק הרב מונדשיין לא מפחד להביע דעתו בגלוי. וכל עשרות המגיבים כותבים בעילום שם???
כ"ד בטבת תשס"ו
24. מאמר משכנע ביותר ! ר' יהושע, חזק ואמץ !
כ"ד בטבת תשס"ו
25. בושה
להשוות את האיחוד הלאומי לג' מבחינת התמיכה בהתנתקות היא טעות מוחלטת.
כל אחד עושה טעויות, אולם ג' תמכה בהתנתקות במצח נחושה, וכמבואר בעיתון המודיע באריכות.
כ"ד בטבת תשס"ו
26. ל-10
חרדי איננה מגבעת שחורה ו"ווייסע זאקן", כוונת המילה חרדי הוא "חרדי לדבר ה'" והוא אכן כך יותר מה"אגודאים".
כ"ד בטבת תשס"ו
27. חזית דתית
ואם יקרה נס וכל המפלגות הדתיות יתאחדו לחזית דתית (כרצונו של הרבי), הגם אז ימרו חב"ד את פיו של הרבי ולא יצביעו בעד החזית, בגלל שזה מיזוג של טריפה ונבילה?
כ"ה בטבת תשס"ו
28. זוכרים את תשמ"ט

ובמי בחרנו בתשמ"ט, כשהיתה הוראה מהרבי לא רק לבחור אלא גם לפעול עבור ג!


צייתנו, סתמנו את האף, התעלמנו מהסרחון בחרנו ושכנענו אחרים לבחור!


מה נשתנה? האם אז היו הנציגים אוהבינו? האם מצע אגו"י השתנה? שכחתם את התרגיל המסריח שניסו לעשות? האם רבי לא הכיר אותם כשאמר לבחור בהם?


גם הפעם עלינו לציית ולבחור במפלגה החרדית ביותר.

כ"ה בטבת תשס"ו
29. בשום אופן לא לאגודה!
לא חרדית - לשום דבר ה'
כ"ה בטבת תשס"ו
30. נקודה למחשבה
משום מה ש"ס כאילו לא קיימת שחב"ד תצביע למפלגה של ספרדים זה לא בא בחשבון?!
אבל אם מסתכלים מה שהיה בתקופה הזאת זאת המפלגה היחידה שעשתה את הרצון של הרבי בכל העניינים.
וגם היא עונה להגדרה של מפלגה חרדית כך שלדעתי אם בכל בכל זאת לבחור אז למה לא לש"ס ?. וגם מצד הכרה הטוב. ולקח שאלה שלא צייתו לדברי הרבי
כ"ה בטבת תשס"ו
31. למה לא שס
דבריך חדים וברורים, אך להגדרה של המפלגה החרדית ביותר גם תנועת שס נכללת. בנוסף לכך הם דואגים ל"ופרצת" הפצת יהדות כפשוטה.
כ"ה בטבת תשס"ו
32. אם כבר אז ש"ס
לאגו"י אינני מצביעה זה כלל לא שאלה!
אבל אם כבר תשכנע אותי שצריך להצביע למפלגה חרדית אפי' שהיא תתמוך במסירת שטחים (תלוי בגודל התקציב שיקבלו כמובן)
או אז אעדיף להצביע עבור מפלגת ש"ס
כ"ה בטבת תשס"ו
33. מה זה חרדי???
כל הלובש מגבעת שחורה ושטריימל בשבת?
אולי מי שלא לובש "כתונת פסים" (כמו נטורי קרתא) גם הוא לא חרדי???
חרדי הוא זה ההולך בדרך התורה ו"חרד" לדבר ה'! ולא אחד שפיאותיו משתלשלות עד הכתפיים (על אף שח"ו איני מזלזלת בזה כלל, פשוט לא בזה זה נמדד).
כ"ה בטבת תשס"ו
34. ישנה שמועה
בזמנו בבחירות של תשמ"ד (כמדומני) הפעם היחידה שכהנא נבחר לכנסת,בחרו בו הרבה מאנ"ש ,שמעתי פעם שהרבי שמע את זה ואמר שזה "גליכע זאך".
כ"ה בטבת תשס"ו
35. שמועה טובה - למגיב 34
השמועה אודות דברי הרבי על הרב כהנא לא התייחסה לרב כהנא ממפלגת כך, אלא לרב כהנא ממפלגת פאג"י.
כ"ה בטבת תשס"ו
36. משכנע מאוד, אבל..
אחרי קריאת המאמר, נכנסים ובאים לשאלה: מהי אותה חרדיות שאליה מכוונת הכוונה?
ברור לי שאין הכוונה ללבושים ולכל 'סמל' כזה או אחר המייצג את הסטריאוטיפ החרדי. הכוונה היא להשקפת העולם, לשאיפות אליהם חותרים.

ברור לי שאסור להצביע למפלגה עפ"י שיקול של אהדת חב"ד. עלינו לחשוב ולהבין איזו מפלגה היא זו שמגשימה את הגשמת המטרות של חב"ד עפ"י השקפת עולמנו, מבין כל המפלגות.

לכל חב"דניק ממוצע העדיפות הגבוהה יותר בנוגע למטרותיו, לע"ד, הוא מסירת השטחים (שאיננו באים מטעם ארץ ישראל השלימה, אלא מצד פיקוח נפשות). המטרה הזו, עליונה ותופסת מקום רציני יותר מאשר אותה מטרת כספים לתלמידי הישיבות (שאין לזלזל בזה כמטרה משנית וכעדיפות פחותה ממסירת חלקים).

ברגע הזה, כאשר אנו שמים בצד את כל ההגדרות ומנסים להיות ענייניים בקשר להגשמת מטרונתינו, המפלגה היחידה שתעמוד על-כך ותלחם נגד מסירת החלקים היא מפלגת האיחוד הלאומי, שבניגוד לבחירות הקודמות, היום נקייה מחברים שתומכים בעליית גויים וכו'.

היום רואים יותר מתמיד, שההערכות כל המומחים לגבי טילים לעבר הנגב - התממשו אחת לאחת. נבואות הזעם הוגשמו והתמלאו לצערינו הרב. כעת ברור לכל אדם עם שכל ישר והגיון בריא שמדובר בפיקוח נפש, ואין לנו הוכחה גדולה מזו לגבי הסכנה הטמונה בנסיגות נוספות.

בימים הללו, כשכל אדם מועמד כזה או אחר לראשות ממשלה מהתדר בהתבטאות על גודל הנסיגות והוויתורים שאליהם הוא מוכן להתפשר לערבים - אין יותר על מי לסמוך. כל זה אם נצא מתוך נקודת הנחה שהמטרה העליונה שלנו כעת - מסירת שטחים = פיקוח נפש.

ברור לכולנו שרק ע"י כוח פוליטי חזק יותר, יגדל כוח ההשפעה של אותם אנשים, (שאיננו מסכימים עם כל דעותיהם בנושאים אחרים), יוכלו למנוע נסיגות נוספות שימיטו אסונות קשים יותר והתקרבות הטרור אל תוככי ארץ ישראל.כ"ה בטבת תשס"ו
37. יוסף כהן
כשהרבי הורה להצביע ולפעול למען ג' הי' זה לאחרי שאגודת ישראל תמכה בפינוי ימית וכל סיני, עבור בצע כסף, למרות הצעקות והאזהרות של הרבי. ובכל זאת הרבי הורה לתמוך בהם בתשמ"ט. וע"כ מוכרח שזה לא התנאי הראשון. ובפרט לאחרי שראינו מה שעשו אח"כ בתש"ן וכו' (והרבי בטח צפה את זה מראש).

אבל למען האמת אולי צודקים כל אלה שמציעים להצביע ש"ס שידם לא הי' במעל, וגם נראה שהנהגתם מתאימה לחרידים ביותר, ואפילו עוזרים לחב"ד מזמן לזמן.
כ"ו בטבת תשס"ו
38. חומר למחשבה
אכן, כפי שנכתב כאן, הנהגת אגו"י אינה חדשה וכבר ידועה שנים רבות. אך בכל זאת הצביעו להם במשך שנים רבות, ואף בתשמ"ט, אף שאז היה זה מפני סיבה אחרת, והיא, התלכדות כל אשר כבוד החסידות ומייסדה עמד לנגד עיניו, אך גם אז לא היו החרדים ביותר לעניני שלימות הארץ, ואדרבה, מפלגת המתנגדים היא שהתנגדה להתחברות למפה השמאלית.
בנוגע לש"ס, לא שכחנו מי מייסדה של תנועה זו, וכן בזכות מי יצאו הסכמי אוסלו לדרך.
כאשר נעמיד את הדברים הנ"ל ועוד על המאזניים, נוכל לעיין מי בין שתי המפלגות תואם יותר לתואר 'החרדי ביותר' וקרוב לדעותינו באמת.
לגבי ריצה אחרי תגמולים ותשלומים, לכאורה שניהם שווים.
לגבי מפלגות אחרות, דומני שכלל לא בא בחשבון.
כ"ו בטבת תשס"ו
39. למספר 5 - אתה משוגע או מה?
מתי הרבי הורה להצביע למפלגה חרדית? מתי אתה נולדת? מתי ניסית לפתוח אגרות בערך בחירות???

לא יאומן. עם-הארצות של אנשים היום. ועוד לחשוב שנותנים להם לכתוב תגובות בשטורעם.
כ"ו בטבת תשס"ו
40. please read this
I asked Reb. Yoel this question and he told me that "charadi" is NOT the one who has the biggest shtrimel. rather someone who is "chared ledvar Hashem". therfor I call upon you Jewish pepole in israel DO NOT VOTE GIMMEL! how can you vote for pepole that throwed thousends of pepole out of there homes and and gave away parts of Eretz Yisroel to goim which is ageinst the shulchan aruch and thats what you call "charedi" ???
כ"ז בטבת תשס"ו
41. to 40
you are 100 % right
כ"ז בטבת תשס"ו
42. המשנה אומרת
"אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות".
כאשר השאלה אינה עומדת לפניכם, קשה יהיה לכם להבין.
אמנם ר' יואל צודק במאה אחוז, וכפי שכבר כתבו כו"כ לעיל. אך גם הביאו כאן, שבעבר גם תמכו במפלגות שלא תמכו ב'מיהו יהודי' וב'אף שעל' וכו'.
ולגבי שלמות הארץ, ג' וש"ס שווים, אם לא שנאמר שש"ס יותר גרועה, בכך ש"בזכותה" נחתמו 'הסכמי אוסלו'.
כ"ח בטבת תשס"ו
43. השמצת חב"ד באתר חב"די
לכתוב "צריך להיות תמים להאמין שחסידי חב"ד יחליפו את עורם ויהיו לחרדים" זו ציניות מרושעת, העלבה ופגיעה שלא בצדק בעדה קדושה המהדרת במצוות יותר מרוב הקרויים חרדים, ואשר זקני'ה הם סמל למסירות נפש כפשוטו על קיום היהדות. אני תובע את עלבונה של חב"ד ודורש התנצלות מהכותב ומהאכסני'ה שלו כאן על ההכפשה ברבים בנוסח של אחינו מנדינו הרודפים אותנו מאז ימי האדמוה"ז!

האם הי'ה הכותב מעיז לכתוב כזאת נגד חסידי חב"ד לפני ג' תמוז??!!
כ"ט בטבת תשס"ו
44. דעת תורה בלבד
כמי שלא עבר שטיפת מוח ולא קורא עיתונים שמכתירים מי חרדי ומי לא וגם לא קשוב לקולות ההמון מהרחוב ששם חושך לאור וכולו שקוע בשקר וצביעות.

ברי לי -

שמפלגה שנתנה יד לאיסור שכ"ט בשו"ע או"ח - עברה על שפיכות דמים!

שמפלגה שנתנה יד להתבוללות אינם יהודים בין יהודים ע"י רישומם כיהודים (לדעת רוב הראשונים) - עברה על עבודה זרה!

שמפלגה שהיא חלק מקואליצי'ה ותומכת בממשלה שמתירה כל מיני תועבות נוראות וממנת אותם - עברה על גילוי עריות!

אם הכותב מכיר מפלגה כזו, שנציגיה ורבניה אכן עוטים זקן ופאות, ובכל זאת הוא קורא לה מפלגה חרדית, הרי או שדעתו ח"ו נטשטשה עליו מה שאיני מאמין, או שגם הוא נהנה במשהו מוועדת הכספים ואזי "נתעוורו עיני צדיקים". וגם זאת איני מאמין, ולכן תמיהתי רבה.

איני מתכונן להצביע למרזל, אבל הבחור התמהוני הזה עדיין לא עבר על ג' עבירות עליהם נאמר יהרג ואל יעבור , משא"כ....
כ"ט בטבת תשס"ו
45. חרדי זו מקיים מצות כולל סי' שכט

מפלגה חרדית הוא מפלגה שמתנהג כפי השולחן ערוך, מפלגות שלא קבלו פסקי השו"ע בסי' שכט אינם מפלגות דתיים וכ"ש חרדים, ורק בתקופה שחוצפה יסגי אפשר לומר לחסידי חב"ד להצביע לאגודה או שס שאינם נאמנים לפסקי השו"ע בסי' שכט,
וזה שרבנים מסוימים  תומכים באי קיום ההלכה אינו מכשיר אותם.
אכן פלא הוא שיש המתביישים לפרסם עמדת רבינו

____________

המערכת השמיטה ביטויים מסוימים

___________

כ"ט בטבת תשס"ו
46. זוכרים? לא...
לא להחרמת עדה קדושה מישראל.
זה הקריטריון שלנו, ולא נצביע למפלגה שמחרימה אותנו, למעט תקופת הבחירות
א' בשבט תשס"ו
47. "הקפצה"
...
געצאלע
י"ט בחשוון תשס"ט
48. "הקפצה"
...
געצאלע
י"ט בחשוון תשס"ט