ב"ה יום שני, ז' אייר תשפ"א | 19.04.21
'מדבר הבריאה' מתעלה לקדושה
כשם שהמדבר הפקר כך כל אחד יכול ללמוד התורה. האם הדבר כך? לכאורה המדובר והתורה שני הפכים. הרב טוביה בולטון בפרשה החסידית
    
 
הקללות כתזכורת
מה מיוחד במצוות השמיטה? מדוע צריך הרבה קללות? והאם קיים קשר ביניהם? הרב בולטון בסיפור השופך אור על הפרשה (הפרשה החסידית)
     1 תגובות לכתבה זו
 
להתעלות מגדרי הטבע
סיפור חסידי מיוחד עם הרבי, שופך אור על מצוות ספירת העומד. הרב טוביה בולטון בפרשה החסידית השבועית (חצי שיעור)
     1 תגובות לכתבה זו
 
לחיות על קידוש ה'
מה המסר שטמון בשמות 'אחרי מות קדושים'? הרב טוביה בולטון בטורו השבועי על פרשת השבוע, משיב באמצעות סיפור חסידי (חצי שיעור)
    
 
סודה של הצרעת
התנשאות, אגואיזם ויהירות גורמים לצרעת, האם זה מתקבלת על הדעת? הרי צניעות איננה מצווה. סיפור חסידי משיב על השאלה (הרב טוביה בולטון)
    
 
מעבר להיגיון
מה המיוחד במספר שמונה? ומה הוא מסמל? הרב טוביה בולטון במדורו השבועי על פרשת השבוע משיב לשאלה באמצעות סיפור (הפרשה החסידית)
    
 
לאן נעלם משה רבינו?
הסבר מקורי לשאלה המפורסמת מדוע ההגדה של פסח לא נותנת 'קרדיט' למשה רבינו על-פי סיפור מרתק על אדמו"ר הצמח-צדק (הרב בולטון)
    
 
למה יש ניסים?
אנו מודים לה' בפסח על הניסים, אך מדוע עושה הקב"ה קשיים? לא היה עדיף שלא ניכנס למצרים מלכתחילה? (הרב בולטון, הפרשה החסידית)
     1 תגובות לכתבה זו
 
לגלות את הקדושה בגשמיות
פרשת ויקרא עם הרב טוביה בולטון: סדרת שאלות המתורצות בסיפור חסידי עם רבי יששכר בער מרדושיץ (הפרשה החסידית, חצי שיעור)
    
 
בזכות העניבה...
הרב טוביה בולטון במאמרו השבועי, והשבוע: מדוע חזרה התורה על פרשה שלימה? והעניין יובן, כרגיל, ע"י סיפור חסידי (חצי שיעור)
     2 תגובות לכתבה זו
 
כצאן אשר אין להם רועה
משה רבינו ומרדכי היהודי, שני המנהיגים ששמרו על עם ישראל. ונשאלת השאלה מדוע? (הפרשה החסידית, הרב בולטון)
    
 
"שטות דקדושה"
סיפור מופת שסיפר רבי ישראל הגר שליט"א, בנו של כ"ק האדמו"ר מויזניץ שליט"א, והקשרו לפרשה (הפרשה החסידית, הרב טוביה בולטון)
    
 
רפואה ורוחניות, יש קשר
מה הקשר בין מתן תורה לריפוי כל מחלותיהם של בני ישראל? הרב טוביה בולטון בסיפור חסידי השופך אור על הפרשה (פרשת השבוע, חצי שיעור)
    
 
פניני הרוגצ'ובי על פרשת בשלח
הערב תחולק בחתונת אזימוב-סטמבלר תשורה עם פניני הרוגצ'ובי על פרשת בשלח וביאורי הרבי. 'שטורעם' מגיש לגולשים את התשורה (חצי שיעור)
    
 
המנהיג מאיר את הנשמות
מדוע לא שרו בני ישראל מיד שמשה קרע את הים, והמתינו עד לאחר מכן? סיפור חסידי ותשובה בצידו (הפרשה החסידית, מאת הרב טוביה בולטון)
     2 תגובות לכתבה זו
 
ניתוח כואב וארוחה בשרית
כל הגברים היהודיים היו צריכים לעבור ברית מילה ולאכול קרבן פסח, איזו משמעות הייתה לפעולות אלו? (הפרשה החסידית, הרב טוביה בולטון)
     2 תגובות לכתבה זו
 
מדור חדש: הפרשה החסידית
'שטורעם' שמח להגיש לקוראיו מדור חדש "פרשה חסידית", מאמר בניחוח חסידי סביב פרשת השבוע מאת הרב טוביה בולטון (עלה במחשבה)
     7 תגובות לכתבה זו
 
יומו האחרון של משה רבינו
פרשת שבוע לאור החסידות מאת הרב יוסף קרסיק
    
 
שנים כשרים יוצרים טריפה
בפרשתנו נאמר "לא תבשל גדי בחלב אמו". על שני מאכלים כשרים שיוצרים מציאות טריפה, והאם ניתן ליטול שני הפכים וליצור מהם מציאות חדשה? לפרשת השבוע כי-תצא (חצי שיעור)
    
 
"אין עוד מלבדו"
הרב זלמן גופין
הרב זלמן גופין | צילום: ארכיון
הרב זלמן גופין במאמר מאלף על משמעות ביטול הנבראים כלפי הבורא, לצד סיפור מרתק מגדולי החסידים. (חצי שיעור)
     1 תגובות לכתבה זו
 
יש לכם ידיעה? תמונה בלעדית? מזל טוב? דעה בנושאי אקטואליה? שילחו אלינו ונפרסם